ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 
 
Τ Α Λ Ω Σ
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Εκδίδεται από το 1989 και περιλαμβάνει μελέτες και κείμενα Κρητικού Δικαίου όλων των περιόδων της ιστορίας του: (Μινωϊκής - Αρχαιοελληνικής - Ρωμαϊκής - Βυζαντινής - Αραβικής - Ενετικής - Οθωμανικής - Ημιαυτονομίας - Κρητικής Πολιτείας Νεότερης Περιόδου).
 *
Τόμος Α΄ (1989), (Σελ.330 - Τιμή 20 Ε)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 *
Τόμος Β΄ (1990), (Σελ.500 - Τιμή 20 Ε)
ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
(300 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)
Τόμος Γ΄ (1991 - 1993), (Σελ.485 - Τιμή 20 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ  Ι, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1669-1868)
(ΔΙΕΘΝΕΣ - ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ - ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ - ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΙΓΥΠΤΙΟΚΡΑΤΙΑ)
 *
Τόμος Δ΄ (1994), (Τόμοι Δ1-Δ2. Σελ.800 - Τιμή 40 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙ, ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (1868-1898)
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
Τόμος Ε΄ (1995), (Τόμοι Ε1-Ε2-Ε3. Σελ. 1240 - Τιμή 60 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙΙ, ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1898-1913) 
Α΄ ΜΕΡΟΣ
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ).
 *
Τόμος ΣΤ΄ (1996), (Τόμοι ΣΤ1 - ΣΤ2 - ΣΤ3 - ΣΤ4. Σελ. 2160 - Τιμή 80 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙΙ, ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1898-1913) 
Β΄ ΜΕΡΟΣ
(ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
 *
Τόμος Ζ΄ (1997-1999), (Τόμοι Ζ1 - Ζ2 - Ζ3. Σελ. 1700 - Τιμή 60 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙV, ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913 - 1997)
(ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΩΣΗ DE FACTO ΚΑΙ DE JURE - ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1941 - 1945 - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ).
*
Τόμος Η΄ (2000), (Σελ. 640 - Τιμή 20 Ε)
Γ.-Π. ΛΙΜΝΙΟΥ, Η διαιτησία στο Κρητικό Δίκαιο,
Α. ΤΣΑΟΥΣΗ, Οι διαθήκες του Μανόλη Βαρούχα,
Χ. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Το ποινικό δίκαιο της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία,
Ν. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας στις αποφάσεις
του Πρωτοδικείου Χανίων,
Δ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η ιδέα της δικαιοσύνης στον Καζαντζάκη,
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι.Κ.Δ. 1997, 1998, 1999, 2000.
*
Τόμος Θ΄ (2001), (Σελ. 544 - Τιμή 20 Ε)
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 *
Τόμος Ι΄ (2002), (Σελ. 600 - Τιμή 20 Ε)
ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
*
Τόμος ΙA΄ (2003), (Σελ. 400 - Τιμή 20 Ε)
Λ. ΣΚΟΥΖΑΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
*
Τόμος ΙΒ΄ (2004), (Σελ. 572 - Τιμή 20 Ε)
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 *
Τόμος ΙΓ΄ (2005), (Σελ. 450 - Τιμή 20 Ε)
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
*
Τόμος ΙΔ΄ (2006), (Σελ. 439 - Τιμή 20 Ε)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΗ ΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΡΩΪΛΟΥ
*
Τόμος ΙΕ΄ (2007), (Σελ. 492 - Τιμή 20 Ε)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
*
Τόμος ΙΣΤ΄ (2008), (Σελ. 540 - Τιμή 20 Ε)
ΑΝΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Επανάσταση Θερίσου 1905,
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η Βεντέτα στην Κρήτη,
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Βιβλιογραφία Κρητικού Δικαίου
*
Τόμος ΙΖ΄ (2009), (Σελ. 392 - Τιμή 20 Ε)
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ
ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
*
Τόμος ΙΗ΄ (2010), (Σελ. 410 - Τιμή 20 Ε)
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Προς ένα νέο ορισμό του Κρητικού Δικαίου
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα
ΜΑΝΩΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ, Βακουφικά έγγραφα Κρήτης
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1996-2006
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Δ. 2005-2010
*
Τόμος ΙΘ΄ (2011), (Σελ. 383 - Τιμή 20 Ε)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ V
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
*
Τόμος Κ΄ (2012), (Σελ. 416 - Τιμή 20 Ε)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΩΤΗ ΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΒΛΑΣΤΟΥ
*
Τόμος ΚΑ΄ (2013), (Σελ. 463 - Τιμή 20 Ε)
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΤΖΑΜΤΖΗΣ
CRETA ROMANA
*
Τόμος ΚΒ΄ (2014), (Σελ. 590 - Τιμή 20 Ε)
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2001-2010
*
Τόμος ΚΓ΄ (2015), (Υπό έκδοση - Τιμή 20 Ε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
*
Τόμος ΚΔ΄ (2016), (Υπο έκδοση - Τιμή 20 Ε)
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
 
***
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
1992 - 1994 (τρία τεύχη το χρόνο).
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  -  Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης