ΣΚΟΠΟΣ

 

 
Σκοπός του Ι.Κ.Δ. είναι η έρευνα και μελέτη του Κρητικού Δικαίου στις διάφορες περιόδους εξέλιξης του, όπως: α)Μινωική, β)Αρχαιοελληνική, γ) Ρωμαϊκή, δ) Βυζαντινή ε) Αραβική, στ) Ενετική, ζ) Οθωμανική, η) της Ημιαυτονομίας της Κρήτης, θ) της Κρητικής Πολιτείας και ι) Σύγχρονη.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το Ι.Κ.Δ. προβαίνει στη συγκρότηση βιβλιοθήκης αρχείου και συλλογών, στη συγκέντρωση του συνόλου των κανόνων του κρητικού δικαίου, στη διενέργεια ερευνών, συγγραφή μελετών, δημοσίευση ανακοινώσεων και έκδοση επιστημονικού δελτίου, στην οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, στη συνεργασία με επιστήμονες και επιστημονικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην έκδοση γνωμοδοτήσεων και σε κάθε άλλη ενδεικνυόμενη δραστηριό τητα. Στα αντικείμενα του Ι.Κ.Δ. περιέχονται ειδικότερα: α) οι τομείς εθίμου, νόμου, ερμηνείας,νομολογίας, γενικών ρητρών και άλλων πηγών δικαίου, β) οι τομείς αμέσων διαγνωστικών πηγών όπως: επιγραφών, παπύρων, περγαμηνών, χειρογράφων, αρχείων και βιβλίων και γ) οι τομείς εμμέσων διαγνωστικών πηγών, όπως ο αρχαιολογικός και ο φιλολογικός.

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης