ΓΝΩΡΙΜΙΑ

    Το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (Ι.Κ.Δ.) λειτούργησε αρχικά κατά τη διετία 1989 - 1991, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
 

 


     Με το Ν. 1999/1991, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του αρθρ. 1 παρ. 8 του Ν. 2331/1995, το Ι.Κ.Δ. συστήθηκε ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Π.Δ. 354/26/28-11-1997), με έδρα τα Χανιά και όργανο διοίκησης Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρευόμενο από τον Πρόεδρο Εφετών Κρήτης και μέλη το Διευθυντή του Ι.Κ.Δ., τρεις Δικηγόρους του Δ.Σ. Χανίων, τρεις Δικηγόρους από τους υπόλοιπους Δ.Σ. της Κρήτης, και έναν αρχαιολόγο ή φιλόλογο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του (Π.Δ. 18/18/31-01-2001) το Ι.Κ.Δ. διαρθρώνεται σε μία διεύθυνση που αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα και περιλαμβάνει επιστημονική και διοικητική υπηρεσία. Το προσωπικό του Ι.Κ.Δ. αποτελείται από το Διευθυντή, το μόνιμο διοικητικό προσωπικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. 
    Πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου χρημάτισε ο Πρόεδρος Εφετών Κρήτης Λέανδρος Ρακιντζής και πρώτος Διευθυντής ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Στρατής Παπαμανουσάκης.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016) μεταβλήθηκε η νομική μορφή του Ινστιτούτου, του οποίου οι σκοποί, τα αντικείμενα έρευνας, το προσωπικό και η περιουσία περιήλθαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Έτσι η λειτουργία του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου συνεχίζεται και για τη διεκπεραίωση του έργου του συγκροτήθηκε ειδική πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και τέσσερα μέλη του. Η πρώτη Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ.Χ. Ιωάννη Δασκαλάκη και μέλη τους δικηγόρους, Αγάπη Μικρού, Χρήστο Πραματευτάκη, Μανώλη Βασιλοδημητράκη και Χαράλαμπο Ζολινδάκη. Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου και την ολοκλήρωση των επιστημονικών προγραμμάτων Ι.Κ.Δ. ανέλαβε ο τ. Διευθυντής Στρατής Παπαμανουσάκης. 
        

  
 
    Το Ι.Κ.Δ. στεγάζεται σε νεοκλασσικό Μέγαρο (Ταχ. Διεύθυνση: Νεάρχου 15, 73134 Χανιά, Τηλ. (28210) 55787-53038, e-mail: info@ikd.gr). 
    Το Ι.Κ.Δ. είναι εφοδιασμένο με σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, διαθέτει βιβλιοθήκη 5000 περίπου τόμων με αναγνωστήριο, καθώς και ορισμένα δικαστικά αρχεία. Εξυπηρετεί δε κατά βάση νομικούς και ερευνητές, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
 
 
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου (1991-2014), κ. Στρατής Παπαμανουσάκης.
 
 
***

ΣΚΟΠΟΣ

 

 
Σκοπός του Ι.Κ.Δ. είναι η έρευνα και μελέτη του Κρητικού Δικαίου στις διάφορες περιόδους εξέλιξης του, όπως: α) Μινωική, β) Αρχαιοελληνική, γ) Ρωμαϊκή, δ) Βυζαντινή ε) Αραβική, στ) Ενετική, ζ) Οθωμανική, η) της Ημιαυτονομίας της Κρήτης, θ) της Κρητικής Πολιτείας και ι) Σύγχρονη.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το Ι.Κ.Δ. προβαίνει στη συγκρότηση βιβλιοθήκης αρχείου και συλλογών, στη συγκέντρωση του συνόλου των κανόνων του κρητικού δικαίου, στη διενέργεια ερευνών, συγγραφή μελετών, δημοσίευση ανακοινώσεων και έκδοση επιστημονικού δελτίου, στην οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, στη συνεργασία με επιστήμονες και επιστημονικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην έκδοση γνωμοδοτήσεων και σε κάθε άλλη ενδεικνυόμενη δραστηριό τητα. Στα αντικείμενα του Ι.Κ.Δ. περιέχονται ειδικότερα: α) οι τομείς εθίμου, νόμου, ερμηνείας,νομολογίας, γενικών ρητρών και άλλων πηγών δικαίου, β) οι τομείς αμέσων διαγνωστικών πηγών όπως: επιγραφών, παπύρων, περγαμηνών, χειρογράφων, αρχείων και βιβλίων και γ) οι τομείς εμμέσων διαγνωστικών πηγών, όπως ο αρχαιολογικός και ο φιλολογικός.
 

Γνωριμία - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ.Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης