ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

***
 
ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Δ.
 
Το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, συνεχίζοντας το επιστημονικό του έργο, ολοκλήρωσε τέσσερα νέα επιστημονικά προγράμματα, τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου www.ikd.gr.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνονται και οι τόμοι της επιστημονικής επετηρίδας του Ινστιτούτου: Τάλως ΚΓ΄ (2015), με το πρόγραμμα "Το Κρητικό Δίκαιο της Βυζαντινής Περιόδου" και ερευνητή τον κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Τάλως ΚΔ΄ (2016) με τα προγράμματα "Ο Συγκρητισμός στη Νομική Θεωρία και Πράξη" και ερευνητή τον κ. Αντώνιο Μανιάτη και "Η Έννοια της κατάχρησης Δικαιώματος μέσα από τη Νομολογία των Δικαστηρίων της Κρήτης" και ερευνήτρια την κα Νικολέτα Μπεχλιβάνη, και Τάλως ΚΕ΄ (2017), με το πρόγραμμα "Όψεις Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου στη Δυτική Κρήτη κατά την ύστερη περίοδο της Βενετοκρατίας" και ερευνητή τον κ. Ιωάννη Γρυντάκη.
Εξ άλλου στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται και το πρόγραμμα "Μέτρα, σταθμά και νομίσματα της Κρήτης" με ερευνητή τον κ. Ιωάννη Καλογεράκη.  

(1-9-2018)

________ * ________
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ι.Κ.Δ.
 
Αναμορφώθηκε πλήρως η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου (ikd.gr), η οποία πλέον περιλαμβάνει: Γνωριμία και Σκοπό του Ινστιτούτου, καθώς και την ιστορία του Μεγάρου του Ι.Κ.Δ., τις Δραστηριότητες, τα Προγράμματα, τα Νέα του Ι.Κ.Δ., την Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης, τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες, τη Βιβλιογραφία περί Κρητικού Δικαίου και τους Συνεργάτες του Ι.Κ.Δ.
Σημαντικό εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Δ. αποτελεί η παρουσίαση της επιστημονικής επετηρίδας Τάλως. Στη σελίδα αυτή αναρτώνται πλέον τα περιεχόμενα της επετηρίδας κάθε έτους. Ήδη δε έχουν αναρτηθεί τα κείμενα Τάλως Α΄ (1989) - Κ΄ (2012), ΚΑ΄ (2013), ΚΒ΄ (2014), ΚΓ΄ (2015), ΚΔ΄ (2016) και ΚΕ΄ (2017).

(1-6-2018)

________ * ________
 
ΤΑΛΩΣ ΚΒ΄ (2014)
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2001-2010
 
Κυκλοφόρησε ο ΚΒ΄ (2014) τόμος ΤΑΛΩΣ, της επιστημονικής επετηρίδας του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου που περιλαμβάνει το έργο Κρητική Νομολογία 2001-2010 της ερευνήτριας Ιωάννας Κυριτσάκη.
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι κυριότερες αποφάσεις Κρητικών Δικαστηρίων επί θεμάτων πολιτικής, ποινικής και διοικητικής και στρατιωτικής δικαιοσύνης, καθώς και σχετικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων της περιόδου 2001-2010 με πλήρη ευρετήρια αποφάσεων, νομοθετημάτων, δικαιικών πηγών, θεμάτων και προσώπων. Η έκδοση αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους νομικούς της Κρήτης και γενικότερα.

(1-3-2018)

 

 

________ * ________
 
 

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016) μεταβλήθηκε η νομική μορφή του Ινστιτούτου, του οποίου οι σκοποί, τα αντικείμενα έρευνας, το προσωπικό και η περιουσία περιήλθαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Έτσι η λειτουργία του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου συνεχίζεται και για τη διεκπεραίωση του έργου του συγκροτήθηκε ειδική πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και τέσσερα μέλη του. Η πρώτη Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ.Χ. Ιωάννη Δασκαλάκη και μέλη, τους δικηγόρους, Αγάπη Μικρού, Χρήστο Πραματευτάκη, Μανώλη Βασιλοδημητράκη και Χαράλαμπο Ζολινδάκη. Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου και την ολοκλήρωση των επιστημονικών προγραμμάτων Ι.Κ.Δ. ανέλαβε ο τ. Διευθυντής Στρατής Παπαμανουσάκης.

(1-1-2018)

 

 

________ * ________
 
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης