ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ  24
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  10
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  7
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  5
*
ΔΙΑΡΚΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
"Συμπλήρωση Βιβλιογραφίας Κρητικού Δικαίου"
"Συμπλήρωση Νομοθεσίας περί Κρήτης"
"Παρακολούθηση Κρητικής Νομολογίας"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ
"Βιβλιοθήκη  Ι.Κ.Δ.", 1996.
"Βιβλιογραφία Κρητικού Δικαίου", 1996.
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
 
"Εισαγωγή στο Κρητικό Δίκαιο", 1994, 1995, 1996.
 *
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 1997
"Ο Βενιζέλος ως δικηγόρος και νομικός στην Κρήτη", 1997
 "Το επαναστατικό δίκαιο της Κρήτης και η Επανάσταση του 1897"
 "Ο Καζαντζάκης ως νομικός",
 "Το διεθνές δίκαιο της Κρήτης και η Διεθνής κατοχή του 1897"
 *
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 1998
"Το Κρητικό Δίκαιο της περιόδου 1941 - 1945".
 "Κρήτη 1897 - 1898. Η μετάβαση από την Επανάσταση στο Κράτος."
 "Η Κρητική Πολιτεία".
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1999
"Το Κρητικό Σύνταγμα του 1899"
"Ο Κρητικός Αστικός Κώδιξ"
 *
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2001
"Ζητήματα  Κρητικού Δικαίου"
"ΤοΚρητικό Δίκαιο της Αντίστασης"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2002
"Ζητήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας Δικαίου"
 "Το Κρητικό Δίκαιο στα πλαίσια της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας του Δικαίου"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2003
"Το Δίκαιο στη Λογοτεχνία Α΄ Ποίηση – Μία εισαγωγή στο Κρητικό Δίκαιο"
"Το Δίκαιο στη Λογοτεχνία Β΄ Πεζογραφία – Μία εισαγωγή στο Κρητικό Δίκαιο"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2004
"Ο Κρητικός Αστικός Κώδικας 1904"
"Η Κρητική Πολιτική Δικονομία και η Κρητική Ποινική Δικονομία"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2005
"Η Επανάσταση του Θερίσου το 1905. Μια εισαγωγή στο Κρητικό Δίκαιο"
"Προς ένα νέο ορισμό του Κρητικού Δικαίου"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2006
"Οριοθετώντας το Κρητικό Δίκαιο"
"Η σπουδή του Κρητικού Δικαίου"
*
ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2011
"Κρητικό Δίκαιο και σύγχρονα προβλήματα"
*

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  -  Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης