ΜΕΓΑΡΟ Ι.Κ.Δ.

 

Το Μέγαρο του Ι.Κ.Δ. αποτελεί χαρακτηριστικό μνημείο της εποχής της Κρητικής Πολιτείας με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία και εκτεταμένο τοιχογραφικό διάκοσμο. Το κτίριο περιβάλλεται από μεγάλο κήπο, περιλαμβάνει δύο ορόφους και υπόγειο με άνετους χώρους γραφείων, βιβλιοθήκης, σπουδαστηρίων, αρχείων, εκδηλώσεων και δεξιώσεων.
 

 

Κτίσθηκε το 1902 σε οικόπεδο του Μεχμέτ Ζεκίρ Μπεκ Χαμίτ Βεηζαδέ από τον αγοραστή δικηγόρο και πολιτευτή Εμ. Παπαγιαννάκη. Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τον αρχιτέκτονα Αντώνη Μουντάκη, η κατασκευή από τον εργολάβο Κων. Λυγιδάκη και οι ζωγραφικές παραστάσεις από τον κοσμηματογράφο Κ. Αλυγιζάκη. Το Μέγαρο κληροδοτήθηκε το 1984 στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη, το δικηγόρο Μιχ. Παπαγιαννάκη και την αδελφή του Αλεξ. Παπαγιαννάκη.
 

 

Η αποκατάσταση του Μεγάρου το 1995, μετά την παραχώρηση του από τον ΕΕΣ στο ΙΚΔ για μια εννεαετία, έγινε με μελέτη-επίβλεψη του Τεχνικού Γραφείου Ι. και Λ. Κακάρογλου, η συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών με εργασία των συντηρητών Μακράκη, Σιγανάκη, Ντουκάκη, Στεφανουδάκη, ενώ η κατασκευή των επίπλων έγινε από την επιπλοποιεία Ζυμβραγού.

 

 


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης