ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

__________

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δίκαιο και Ιστορία

 

Το Δίκαιο ως σύνολο κανόνων ρυθμιστικών των ανθρώπινων σχέσεων, που ισχύουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο και σε ορισμένο λαό, αποτελεί πολιτιστικό παράγοντα συνυφασμένο με τα πρωταρχικά στοιχεία του πολιτισμού, και είναι ιστορικά προσδιορισμένο.

Η διαμόρφωση του Δικαίου συντελείται κάτω από την επίδραση των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών, που είναι μεταβλητοί παράγοντες, σε σχέση με τις σταθερές έννοιες της αυθαιρεσίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Στην Ελλάδα το Δίκαιο, όπως εξελίχτηκε στην κλασική εποχή, αποτελούσε έναν τρόπο ζωής με τη συνειδητή συμμετοχή του ατόμου στα κοινά και μια μέθοδο πραγμάτωσης του φιλοσοφικού ιδεώδους μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Στην εποχή μας, όμως, το Δίκαιο απουσιάζει από την πνευματική ζωή. Από τη μια μεριά οι ξενικές κατακτήσεις και από την άλλη η εσωτερική πάλη της λόγιας και της δημοτικής παράδοσης, διέκοψαν την εξέλιξη του δικαίου και το απέσπασαν από την θέση του ανάμεσα στα στοιχεία του πολιτισμού μας. Χρέος μας είναι να αποκαταστήσομε το σύνδεσμο του πολίτη με το δίκαιο.

Η σπουδή της ιστορίας του δικαίου, που είναι μέθοδος της νομικής επιστήμης, μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό. Η ιστορία προσφέρει τη δυνατότητα να πλησιάσομε τις πρώτες μορφές ανθρώπινης συμβίωσης και να παρακολουθήσομε την εξέλιξή τους μέσα στους αιώνες.

Η συμβολή της Κρήτης στην ανάπτυξη του πολιτισμού είναι πολύ σημαντική. Η μελέτη των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων που εμφανίζει είναι πολύπλευρα χρήσιμη. Οι απαιτήσεις άλλωστε της ιστορικής αυτογνωσίας κατατάσσουν το δίκαιο στην Κοινωνική Ιστορία.Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης