ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ
_________
ΚΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2001-2010
_____
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι κυριότερες αποφάσεις Κρητικών Δικαστηρίων επί θεμάτων πολιτικής, ποινικής και διοικητικής και στρατιωτικής δικαιοσύνης, καθώς και σχετικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων της περιόδου 2001-2010 με πλήρη ευρετήρια αποφάσεων, νομοθετημάτων, δικαιικών πηγών, θεμάτων και προσώπων. Η έκδοση αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους νομικούς της Κρήτης και γενικότερα.

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης