ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
Α.Δ. : Αγορανομική Διάταξη.
Α.Ν. : Αναγκαστικός Νόμος.
Ανακ. : Ανακοίνωση.
Απόφ. (Ι.Κ.Α.) : Απόφαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.
ΕΝΠΘ : Απόφαση Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων.
Απόφ. Νομ. : Απόφαση Νομάρχη.
Αστ. Δ.: Αστυνομική Διάταξη.
Β.Δ. : Βασιλικό Διάταγμα.
Βλ. : Βλέπε.
Δ. : Διάταγμα.
ΔιΒη :Δικηγορικό Βήμα, Περιοδική Έκδοση  Δικηγο-    ρικού Συλλόγου Χανίων, Α΄- Δ΄(1992-1995).
Διόρθ. Λαθ. : Διόρθωση λαθεμένων (σφαλμάτων).
Εγκ. : Εγκύκλιος.
Εισηγ. Έκθ. : Εισηγητική Έκθεση.
Θέμις : Θέμιδος Κώδηξ Εκατονδεκαετίας, ήτοι Γενική Κωδικοποίησις ολοκλήρου της ισχυούσης Ελληνικής Νομοθεσίας από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερον, υπό τον τίτλον «Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931», τη γενική επιμελεία Αντωνίου Ν. Μαλαγαρδή, δικηγόρου, Εκδ. οίκος Ι.Ν. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι 1932.
Κατάργ. : Κατάργηση.
Κείμενα : Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης, Κείμενα Συνταγματικού Δικαίου, Επιμέλεια Γιώργου Κασιμάτη, Νίκου Μιχελάκη, Αντώνη Παντελή, Αθηνα – Κομοτινή 1991.
Κ. Ν. : Κώδιξ Νόμων, Εκδ. Εφημερίδος Ελλήνων Νομικών, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1934-.
Κ. ΝοΒ. : Kώδικας Νομικού Βήματος, Έκδ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 1954-.
Μαρής : Από την Αυτονομία στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, το ιστορικό με επίσημα κείμενα, υπό Αντ. Μιχ. Μαρή, ΧΑΝΙΑ, Έκδοσις Δήμου Χανίων 1977, 4-21.
Ν.Δ. : Νομοθετικό Διάταγμα.
Ν. : Νόμος.
Παπαμανουσάκης : Στρατής Γ. Παπαμανουσάκης, Η ξενοκρατία στην Κρήτη, Αθήνα 1979.
Παπαντωνάκης : Γεωργίου Παπαντωνάκη, Σελίδες Συγχρόνου Ιστορίας, το Κρητικό Ζήτημα (1830-1912), εν Χανίοις 1931.
ΠΔ/ΤΕ : Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος.
Π.Δ. : Προεδρικό Διάταγμα.
Π. Εφημ. Κυβ. Κρ. : Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, Εν Χανίοις 1908-1915.
Πράξεις : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή, Πράξεις που υπογράφηκαν στη Λωζάννη στις 30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 1923, Αθήνα – Κομοτινή 1993.
ΠΣΝΠ : Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.
ΠΥΣ : Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Σβολόπουλος : Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Η Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, ΑΘΉΝΑ 1992.
Σελ. : Σελίδα.
ΣΙΦΝΑΙΟΣ : K. Σιφναίου, Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων
Σ.Π. : Συντακτική Πράξη.
Συζήτ. : Συζητήσεις στη Βουλή.
Συμπλ. : Συμπλήρωση.
Σ. : Σύνταγμα.
Τάλως : Περιοδική έκδοση Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, Α΄- Θ΄ (1989-2001)
Τροπ. : Τροποποίηση.
Υ.Α. : Υπουργική Απόφαση.
Φ.Ε.Κ. : Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως.
Ψήφ. : Ψήφισμα.

 
 


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης