ΙZ΄ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Άρθρο 3 παρ. 2: "Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου".
2. Άρθρο 18 παρ. 8 εδ. β΄: "Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής Μονής του Σινά".
3. Άρθρο 72 παρ. 1: "Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται … νομοσχέδια και προτάσεις νόμων … για τα θέματα των άρθρων 3, 13 …".

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Σύμβαση υπ’ αριθμ. 6.133 της 4-8/14-10-1900, μεταξύ του Μητροπολίτη Κρήτης Ευμενίου Ξηρουδάκη, ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και του Συμβούλου (Υπουργού) της Δικαιοσύνης της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας Ελευθερίου Βενιζέλου.
2. Ν. 4149 της 16-3-1961 "Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας" (Α΄ 41).

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ν. 5383/1932 "Περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας" (Α΄ 110) [Για όσα θέματα παραπέμπει σε αυτόν το άρθρ. 72  ΚΧΕΕ].
2. Α.Ν. της 24/31-10-1935 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 8 Ιουλίου 1930 Π. Δ/τος περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της εν Κρήτη μοναστηριακής περιουσίας" (Α΄ 508).
3. Β.Δ. της 20.1/2.2.1938 "Περί του τρόπου διορισμού υπαλλήλων Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης"[ Άρθρο 4].
4. Α.Ν. 2553 της 11/17 Σεπτεμβρίου 1940 "περί μορφώσεως του εφημεριακού κλήρου και εκκλησιαστικής εν γένει παιδεύσεως" (Α΄, 294). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 801-802].
5. Ν.Δ. 337/1947 "Περί επεκτάσεως των περί Ιεροκηρύκων διατάξεων και εις την νήσον Κρήτην και περί του τρόπου διαθέσεως των προσόδων της Μοναστηριακής περιουσίας Κρήτης". [Άρθρο 1 παρ. 3, οι υπόλοιπες διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρ. 137 ΚΧΕΕ].
6. B.Δ. της 4/16 Οκτωβρίου 1952 "Περί κυρώσεως της από 2 Οκτωβρίου 1952 Συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης ΄΄περί εξαγοράς υπό του Δημοσίου Κτημάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών" (Α΄ 307). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 889-894].
7. Β.Δ. 245/1962 "Περί τρόπου εκποιήσεως και μισθώσεως των υπό την διοίκησιν των Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης Μοναστηριακών κτημάτων και του τρόπου διοικήσεως και διαχειρίσεως της διατηρουμένης περιουσίας των εν Κρήτη Μονών" (Α΄ 62).
8. Ν.Δ. 4589/1966 "Περί ρυθμίσεως εκκλησιαστικών ζητημάτων και άλλων τινων διατάξεων" (Α΄ 239) [Άρθρ. 9].
9. Ν.Δ. 4562/1966 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών εις το προσωπικόν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλων εκκλησιαστικών οργανισμών και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων ζητημάτων" (Α΄ 210). [Άρθρον 13].
10. Α.Ν. 137/1967 "Περί προσόντων και χειροτονίας κληρικών και περί ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων ζητημάτων" (Α΄ 169) [Άρθρ. 2].
11. Β.Δ. 257/1968 "Περί επεκτάσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 4589/1966  "περί ρυθμίσεως Εκκλησιαστικών ζητημάτων κλπ." και επί της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας" (Α΄ 76).
12. Ν.Δ. 464/1970 "Περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 22 του Ν. 4149/1961 "περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας΄΄" (Α΄ 57).
13. Β.Δ. 838 της 22/31 Δεκεμβρίου 1970 "Περί εγκρίσεως συστάσεως ιδρύματος εν Χανίοις Κρήτης υπό την επωνυμίαν ΄΄Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης΄΄ και κυρώσεως του οργανισμού αυτού" (Α΄, 295).
14. Κανονισμός 50/1973 "Περί της διοικήσεως και της εν γένει λειτουργίας της εν Κρήτη Μέσης Επταταξίου Ιερατικής Σχολής" (Α΄ 298).
15. Ν.Δ. 1399/1973 "Περί συστάσεως οργανικών θέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι Κρήτης και Δωδεκανήσου" (Α΄ 112).
16. Ν.Δ. 77/1974 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4149/1961 "περί καταστατικού νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινων διατάξεων΄΄" (Α΄ 267).
17. Ν.Δ. 476/1976 "Περί Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως" (Α΄ 308).
18. Ν. 673/1977 "Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινων θέσεων διακόνων" (Α΄ 238). [Άρθρ. 3].
19. N. 1700/1987 "Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας" (A΄61) [Άρθρο 1 παρ. 2.]
20. Π.Δ. 3239 της 25-4/10-5-1989 "Ίδρυση Γυναικείου Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Νομού Ηρακλείου Κρήτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 118).
21. Ν. 1999/1991 "Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης" (Α΄ 206).
22. Π.Δ. από 7-1-1991 "Ίδρυση Γυναικείου Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου ΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ΄΄, Ελληνοπεράματα Ηρακλείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Β΄ 9).
23. Π.Δ. 231 της 18-5/7-6-1991 "Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου ΄΄Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ΄΄ στη θέση Ελληνοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 86).
24. Π.Δ. 354 της 19-7/7-8-1991 "Ανασύσταση της Γυναικείας Ι. Μονής Αγίας Ειρήνης Επαρχίας Ρεθύμνης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου" (Α΄ 124).
25. Π.Δ. 287/1992 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών" (Α΄ 146).
26. Ν. 2084/1992 "Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (Α΄ 165) [Άρθρο 21, με το οποίο το Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) μετονομάστηκε σε "Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος"].
27. Υ.Α. 2369 (Παιδείας) της 28-11-1995/19-1-1996 "Τροποποίηση του Οργανισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος ΄΄Διακονία Ιδρύματος Ενορίας Αγίου Τίτου΄΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Β΄ 26).
28. Ν. 2413/14.17-6-1996 "Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 124).
 

IV. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

1. Πράξη 181/109 της 20-3-1970 Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας υπό την άμεσον εξάρτησιν και εποπτείαν της Ι. Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων Εκκλησιαστικού Μαθητικού Οικοτροφείου Μελάμπων» (Β΄ 275).
2. Ν.Δ. 925/1971 "Περί ισοβίου βοηθήματος των οικογενειών αρχιερέων" (Α΄ 146).
3. Ν.Δ. 986/1971 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 193).
4. Ν. 432/1976 "Περί παροχής συνταξιοδοτικού επικουρικού επιδόματος εις υπαλλήλους Μητροπολιτικών Γραφείων, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (Α΄ 236).
5. Ν. 449/1976 "Περί ρυθμίσεως μισθολογικών θεμάτων των Αρχιερέων των Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 273). [Πρβλ. Ν.Δ. 986/1971 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 193), Ν.Δ. 4/1973 "Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 986/1971΄΄περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης΄΄ (Α΄ 123), Ν.Δ. 439/1974 "Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 986/1971 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης΄΄ (Α΄ 153).
6. Απόφαση Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 4 της 31-1-1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ εν τη πόλει Ρεθύμνης» (Β΄ 119).
7. Απόφαση Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων 117 της 2-2-1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Ξενουδάκειον Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον Χώρας Σφακίων» της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων» (Β΄ 101).
8. Απόφαση Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου 4/20-2-1981 "Περί συστάσεως Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου" (Β΄ 170).
9. Π.Δ. 225/1985 "Κατανομή θέσεων λαϊκών υπαλλήλων και κλητήρων-οδηγών αυτοκινήτων στην Ι. Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ι. Μητροπόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου" (Α΄ 85).
10. Π.Δ. 334 της 21/27-8-1987 "Τυπικά προσόντα λαϊκών υπαλλήλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων Κρήτης" (Α΄ 153).
11. Π.Δ. 95 της 22-3/2-4-1990 "Αναγνώριση και κατάσταση του Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων Ειρηναίου Μεσαρχάκη" (Α΄ 46).
 

V. ΕΝΟΡΙΕΣ

1. Α.Ν. 2200/1940 "Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων" (Α΄ 43).
2. Απόφ. Μητροπολίτη Πέτρας 40 της 15-1-1973 «Περί μετονομασίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Παναγίας Δαβραδιανής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας εις Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Χαρακίτου, Κριτσάς» (Β΄ 98).
3. Π.Δ. 460 της 18/29-6-1974 «Περί ιδρύσεως ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης» (Α΄ 181).
4. Π.Δ. 589 της 10/14-9-1974 «Περί ιδρύσεως ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας» (Α΄ 246).
5. Π.Δ. 590 της 10/14-9-1974 «Περί ιδρύσεως ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου» (Α΄ 246).
6. Π.Δ. 654 της 2-10-1974 «Περί ιδρύσεως ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας» (Α΄ 284).
7. Π.Δ. 47 της 31-1/6-2-1975 «Περί ιδρύσεως Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας» (Α΄ 16).
8. Π.Δ. 492 της 23/28-7-1975 «Περί ιδρύσεως Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας» (Α΄ 155).
9. Π.Δ. 415 της 12/24-6-1976 «Περί συγχωνεύσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας»  (Α΄ 156).
10. Π.Δ. 798 της 26-8/10-9-1977 «Περί συγχωνεύσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας» (Α΄ 255).
11. Π.Δ. 404 της 25-5/7-6-1979 «Περί επανιδρύσεως Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας»  (Α΄ 123).
12. Π.Δ. 203 της 29-2/10-3-1980 "Περί συγχωνεύσεως Ενοριών Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης και Σφακίων" (Α΄ 55).
13. Π.Δ. 24 της 8/16-1-1981 "Περί ιδρύσεως Ενοριών Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας" (Α΄ 14).
14. Π.Δ. 203 της 2/6-3-1981 "Περί ιδρύσεως Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας" (Α΄ 56).
15. Π.Δ. 336 της 2/13-4-1981 "Περί ιδρύσεως Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου" (Α΄ 94).
16. Π.Δ. 723 της 3/10-7-1981 "Περί ιδρύσεως Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Στυλιανού της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου" (Α΄ 182).
17. Π.Δ. 113 της 22-9-1981 "Περί μετονομασίας Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 278).
18. Π.Δ. 103 της 30-1/16-2-1982 "Ίδρυση ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας" (Α΄ 16).
19. Π.Δ. 90 της 23/30-3-1983 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Τρύφωνος Μύρτου Λασιθίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπέτρας και Σητείας" (Α΄ 38).
20. Π.Δ. 424 της 20-10/1-11-1983 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτου Ηλία Χανίων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου" (Α΄ 158).
21. Π.Δ. 581 ΤΗς 25-11/5-12-1985 «Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Χανίων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου» (Α΄ 203).
22. Π.Δ. 472 της 15/28-9-1988 "Ίδρυση ενορίας του ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, περιοχής Άγιος Ιωάννης Χωστός Ηρακλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 212).
23. Π.Δ. 155 της 2/10-3-1989 "Ίδρυση ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Πνεύματος περιοχής Λοφούπολης Ηρακλείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Β΄ 73).
24. Π.Δ. 18 της 12/22-1-1990 "Ίδρυση ενορίας του Ι. Ναού Αγίας Κυριακής, περιοχής Σελίνου της Ι. Μ. Κισάμου και Σελίνου" (Α΄ 6).
25. Π.Δ. 363 της 25-10/2-11-1990 "Ίδρυση ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδας περιοχής Αγριανών Χερσονήσου Πεδιάδος Ηρακλείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 144).
26. Π.Δ. 477 της 31-10/26-11-1991 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ενοριακού Ναού Αγίου Μύρωνος των συνοικισμών Πισσίδων και Ξηροκάμπου Αγίου Νικολάου Ι. Μητροπόλεως Πέτρας" (Α΄ 176).
27. Π.Δ. 242 της 29-1-1993 "Ίδρυση και Λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Πόρου Ηρακλείου Κρήτης με την επωνυμία ΄΄Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγ. Γεωργίου Πόρου Ηρακλείου΄΄" (Β΄ 299).
28. Κανονισμός 19 της 18-11-1993 "Σύσταση Ενοριακού Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου Σελίνου εις τον Ιερόν Ναόν Αγ. Νοκολάου Έλους υπό την επωνυμία "ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΟΥΣ" (Β΄ 94).
29. Π.Δ. 164 της 25-6/6-7-1994 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού ΄΄Κοιμήσεως της Θεοτόκου΄΄ στην περιοχή Γεωργικών του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 105).
30. Π.Δ. 213 της 10-8/22-8-1994 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού ΄΄Τιμίου Σταυρού΄΄ στον οικισμό Σταυρού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επαρχίας Μεραμβέλλου, Νομού Λασιθίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας" (Α΄ 132).
31. Π.Δ. 348 της 20-10/2-11-1994 "Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού ΄΄Εισόδια της Θεοτόκου΄΄ στον οικισμό Πιθαρίου Κυδωνίας της Κοινότητας Αρωνίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου" (Α΄ 185).
32. Υ.Α. 2369 (Παιδείας) της 28-11-1995/19-1-1996 "Τροποποίηση του Οργανισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος ΄΄Διακονία Ιδρύματος Ενορίας Αγίου Τίτου΄΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Β΄ 26).
33. Απόφαση Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 5 της 11-2/2-3-1999 "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ενοριακού Κέντρου Νεότητας της ενορίας Περιβολίων Ρεθύμνης" (Β΄ 170).
34. Απόφαση Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 41 της 30-11-1998/16-3-1999 "Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού εις τους χώρους του Ιερού Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ρεθύμνου" (Β΄ 170).
35. Π.Δ. 40 της 5-3-2002 «Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. (Β΄ 39).
 

VI. ΜΟΝΕΣ

1. Υ.Α. Φ.063.11/1/13252 (Παιδείας) της 20-2-1974 «Περί ιδρύσεως Ιεράς Γυναικείας Μονής εν Κρήτη» (Β΄ 258).
2. Υ.Α. Φ.063.1/26/79571 (Παιδείας) της 30-7-1976 «Περί ιδρύσεως Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίας Μαρίνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης» (Β΄ 1039).
3. Υ.Α. Φ.063/4/3/75252 (Παιδείας) της 17-7-1976 «Περί μετατροπής της Ανδρώας Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων εις Γυναικείαν τοιαύτην» (Β΄ 973).
4. Υ.Α. Φ.063.4/5/150971 π.ε. (Παιδείας) της 15-1-1977 «Περί μετατροπής της ανδρώας Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Εξακουστής Μαλλών Ιεραπέτρας εις Γυναικείαν τοιαύτην» (Β΄ 31).
5. Π.Δ. 843/1981 "Περί ιδρύσεως Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου ΄΄ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ΄΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 323).
6. Π.Δ. 1299 της 7/11-11-1981 "Περί ιδρύσεως Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου ΄΄ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ΄΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 323).
7. Π.Δ. 239 της 25-4/10-5-1989 "Ίδρυση Γυναικείου Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Νομού Ηρακλείου Κρήτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 111).
8. Π.Δ. 323 της 25-4/10-5-1989 "Ίδρυση Γυναικείου Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Νομού Ηρακλείου Κρήτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 118).
9. Π.Δ. από 7-1-1991 "Ίδρυση Γυναικείου Κοινοβιακού Ησυχαστηρίου ΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ΄΄, Ελληνοπεράματα Ηρακλείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Β΄ 9).
10. Π.Δ. 231 της 18-5/7-6-1991 "Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου ΄΄Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ΄΄ στη θέση Ελληνοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης" (Α΄ 86).
11. Π.Δ. 354 της 19-7/7-8-1991 "Ανασύσταση της Γυναικείας Ι. Μονής Αγίας Ειρήνης Επαρχίας Ρεθύμνης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου" (Α΄ 124).
 

VII. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Α.Ν. της 24/31-10-1935 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 8 Ιουλίου 1930 Π. Δ/τος περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της εν Κρήτη μοναστηριακής περιουσίας" (Α΄ 508).
2. Ν.Δ. 337/1947 "Περί επεκτάσεως των περί Ιεροκηρύκων διατάξεων και εις την νήσον Κρήτην και περί του τρόπου διαθέσεως των προσόδων της Μοναστηριακής περιουσίας Κρήτης". [Άρθρο 1 παρ. 3, οι υπόλοιπες διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρ. 137 ΚΧΕΕ].
3. B.Δ. της 4/16 Οκτωβρίου 1952 "Περί κυρώσεως της από 2 Οκτωβρίου 1952 Συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης ΄΄περί εξαγοράς υπό του Δημοσίου Κτημάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών" (Α΄ 307). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 889-894].
4. Β.Δ. 245/1962 "Περί τρόπου εκποιήσεως και μισθώσεως των υπό την διοίκησιν των Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης Μοναστηριακών κτημάτων και του τρόπου διοικήσεως και διαχειρίσεως της διατηρουμένης περιουσίας των εν Κρήτη Μονών" (Α΄ 62).
5. N. 1700/1987 "Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας" (A΄61) [Άρθρο 1 παρ. 2.]
6. Ν. 2413/14.17-6-1996 "Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (Α΄ 124).
7. Υ.Α. (Οικονομικών) 1125982/1117/006Α της 21-11/6-12-1996 "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος ΄΄ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ΄΄", (Β΄ 1100).
 
 

VIII. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Α.Ν. 2553 της 11/17 Σεπτεμβρίου 1940 "περί μορφώσεως του εφημεριακού κλήρου και εκκλησιαστικής εν γένει παιδεύσεως" (Α΄, 294) [Bλ. Τάλως Ζ΄2, 801-802].
2. Β.Δ. 838 της 22/31 Δεκεμβρίου 1970 "Περί εγκρίσεως συστάσεως ιδρύματος εν Χανίοις Κρήτης υπό την επωνυμίαν ΄΄Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης΄΄ και κυρώσεως του οργανισμού αυτού" (Α΄, 295).
3. Κανονισμός 50/1973 "Περί της διοικήσεως και της εν γένει λειτουργίας της εν Κρήτη Μέσης Επταταξίου Ιερατικής Σχολής" (Α΄ 298).
4. Ν.Δ. 476/1976 "Περί Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως" (Α΄ 308).
5. Ν. 1999/1991 "Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης" (Α΄ 206).
6. Π.Δ. 287/1992 "Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών" (Α΄ 146).
 

IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Β.Δ. της 20.1/2.2.1938 "Περί του τρόπου διορισμού υπαλλήλων Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης"[ Άρθρο 4].
2. Α.Ν. 2200/1940 "Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων" (Α΄ 43).
3. Ν.Δ. 337/1947 "Περί επεκτάσεως των περί Ιεροκηρύκων διατάξεων και εις την νήσον Κρήτην και περί του τρόπου διαθέσεως των προσόδων της Μοναστηριακής περιουσίας Κρήτης". [Άρθρο 1 παρ. 3, οι υπόλοιπες διατάξεις καταργήθηκαν με το άρθρ. 137 ΚΧΕΕ].
4. Ν.Δ. 4562/1966 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών εις το προσωπικόν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλων εκκλησιαστικών οργανισμών και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων ζητημάτων" (Α΄ 210). [Άρθρον 13].
5. Α.Ν. 137/1967 "Περί προσόντων και χειροτονίας κληρικών και περί ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων ζητημάτων" (Α΄ 169) [Άρθρ. 2].
6. Ν.Δ. 986/1971 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 193).
7. Ν.Δ. 925/1971 "Περί ισοβίου βοηθήματος των οικογενειών αρχιερέων" (Α΄ 146).
8. Ν.Δ. 1399/1973 "Περί συστάσεως οργανικών θέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι Κρήτης και Δωδεκανήσου" (Α΄ 112).
9. Ν. 449/1976 "Περί ρυθμίσεως μισθολογικών θεμάτων των Αρχιερέων των Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 273). [Πρβλ. Ν.Δ. 986/1971 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης" (Α΄ 193), Ν.Δ. 4/1973 "Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 986/1971΄΄περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης΄΄ (Α΄ 123), Ν.Δ. 439/1974 "Περί παρατάσεως της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 986/1971 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αποδοχών των Αρχιερέων των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ελλάδος και Κρήτης΄΄ (Α΄ 153).
10. Ν. 432/1976 "Περί παροχής συνταξιοδοτικού επικουρικού επιδόματος εις υπαλλήλους Μητροπολιτικών Γραφείων, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (Α΄ 236).
11. Ν. 673/1977 "Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινων θέσεων διακόνων" (Α΄ 238). [Άρθρ. 3].
12. Π.Δ. 225/1985 "Κατανομή θέσεων λαϊκών υπαλλήλων και κλητήρων-οδηγών αυτοινήτων στην Ι. Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ι. Μητροπόλεις Κρήτης και Δωδεκανήσου" (Α΄ 85).
13. Π.Δ. 334 της 21/27-8-1987 "Τυπικά προσόντα λαϊκών υπαλλήλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων Κρήτης" (Α΄ 153).
14. Ν. 2084/1992 "Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (Α΄ 165) [Άρθρο 21, με το οποίο το Ταμείο Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) μετονομάστηκε σε "Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος"].

 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης