ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Δ.

Βιβλιοθήκη Εφετείου Κρήτης
(Διάφορες ξενόγλωσσες εκδόσεις νομικών έργων περιόδου Ελευθερίου Βενιζέλου)
 
Σπάνιες Εκδόσεις
Ελληνική Νομοθεσία (Γενική Κωδικοποίηση 1821-1933, Κώδιξ Θέμιδος, Κώδιξ Νόμων)
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (1825-1830)
ΚΡΗΤΗ, Εφημερίς Γενικής Διοικήσεως Κρήτης (1868-1898)
Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας (1899-1908)
Παράρτημα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη (1908-1913)
Corpus Juris Civilis (Έκδοση Veidmannos)
Ρωμαϊκό Δίκαιο (Έργα Regelsberger, Windscheid, Dernburg, Kαλλιγά, Κρασσά, Οικονομίδου, Μομφερράτου, Παπαρηγόπουλου, Πολυγένους)
Βασιλικά (Έκδοση Ζέπου)
Jus Graecoromanum (Έκδοση Ζέπου)
Αστικό Δίκαιο (Έργα ΕΡΜΑΚ, Μπαλή, Τριανταφυλλόπουλου, Βάληνδρα, Ζέπου, Τούση, Καυκά)
Εμπορικό Δίκαιο (Έργα Lyon Caen & Renault, Thaller, Διοβουνιώτου, Ράλλη, Δαμασκηνού, Πετιμεζά, Περδίκα, Καραβά, Κασίμη, Τσάγκαρι, Αναστασιάδου, Κροκιδά, Τσιριντάνη)
Πολιτική Δικονομία (Έργα Glasson, Tissier, Morel, Ευκλείδου, Οικονομίδου, Ποταμιάνου, Λιβαδά, Ράμμου, Κιτσικόπουλου)
Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Έργα Ηλιόπουλου, Τσουκαλά, Σαριπόλου, Κωστή, Κωνσταντόπουλου, Τούση – Γεωργίου, Τζωρτζόπουλου, Σιφναίου)
Ιατροδικαστική (Έργα Ηλιάκη, Γεωργιάδου, Βάφα)
Συνταγματικό και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Έργα Σαριπόλου, Σβώλου – Βλάχου, Σγουρίτσα, Σεφεριάδου, Σπυρόπουλου)
Ελληνικοί Κώδικες (Ράλλη, Σιφναίου, Κουντουριώτη, Μαλαγαρδή)
Κρητικοί Κώδικες (Ημιαυτονομίας και Κρητικής Πολιτείας)
Οθωμανικοί Κώδικες (Έκδοση Νικολαϊδη)
Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων (Σταυρινίδη)
Αι Αγορεύσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Έκδοση Εθνικού Κήρυκος)
Αρχείο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Έκδοση Βιβλιοθήκης Βουλής)
Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων (Εκδόσεις Ακαδημίας Αθηνών, Παπύρου, Ζαχαροπούλου, Ελληνικού Εκδοτικού Οργανισμού, Κάκτου)
Ελληνική Πατρολογία (Έκδοση Migne)
Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών
Βασική Βιβλιοθήκη (Έκδοση Ζαχαροπούλου)
Πεπραγμένα Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού
Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια
Encyclopedia International Grobier Inc.
Μέγα Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης Liddel – Scott
Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών Unesco
Παγκόσμιο Λεξικό των Έργων (Επιστήμης, Τέχνης, Φιλοσοφίας)
Ιστορία της Ανθρωπότητος Unesco
Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού (Durant)
Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος (Κανελλοπούλου)
Ιστορία της Κρήτης (Ψιλλάκη, Συνδέσμου Τ.Ε.Δ.Κ. Κρήτης, Στρατηγάκη, Δετοράκη)
 
Περιοδικά
Νομικά Περιοδικά
 (Θέμις, Νομική, Δικαστική, Γενικό Ευρετήριο Νομολογίας, Συμπλήρωμα Νομολογίας, Πανδέκτης Νομολογίας Αστικού Κώδικος, Νομικό Βήμα, Κώδιξ Νομικού Βήματος, Αρμενόπουλος, Αρχείο Νομολογίας, Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, Ελληνική Δικαιοσύνη, Δίκη, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Συνήγορος, Νομολογία Αρείου Πάγου, Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, Αρχείο Ποινικών Επιστημών, Ποινικά Χρονικά, Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών, Δικηγορικό Βήμα, Σύνταγμα, Τάλως, Revue Hellenique de Droit Internationale)
Διάφορα Περιοδικά
(Αριάδνη, Αισυμνήτης, Αμάλθεια, Αρχαιολογία, Βιβλιοφιλία, Βυζαντινός Δόμος, Διάλογοι Καταλλαγής, Δικηγορικό Βήμα, Δελτίο Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος, Εθνολογία, Ελωτία, Ερανιστής, Έρεισμα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκός Διάλογος, Θησαυρίσματα, Θαλλώ, Ίστωρ, Ιστορικά, Ιστορικογεωγραφικά, Κρητική Εστία, Κρητικά Χρονικά, Κρητολογικά Γράμματα, Μνήμων, Μνημοσύνη, Νέα Εστία, Παλίμψηστον, Πνευματικό Δελτίο).


ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Ι.Κ.Δ.

Αρχείο Εφετείου Κρήτης (Πολιτικές αποφάσεις - Πρακτικά 1879-1913)
Αρχείο Ειρηνοδικείου Χανίων (Πολιτικές αποφάσεις 1881-1913,  Μικροδιαφορές 1901-1912,  Ποινικές αποφάσεις 1900-1903, Πρακτικά 1899-1913).
Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλικιανού (Πολιτικές αποφάσεις 1892-1912, Μικροδιαφορές 1901-1912, Πρακτικά 1888-1915).
Αρχείο Ειρηνοδικείου Αγίου Βασιλείου (Πολιτικές αποφάσεις 1879, 1885)
Αρχείο Χριστιανικής Δημογεροντίας Εφετείου Χανίων (Αποφάσεις 1894)
Αρχείο Συμβουλίου Δικαιοσύνης Κρητικής Πολιτείας (Πρακτικά 1903-1906).
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Χανίων
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Χανίων             1-27
Βιβλία Μεταφραστικού Γραφείου Χανίων    1-29
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Ακρωτηρίου     1-4
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Κεραμειών       1-6
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Περιβολίων      1-21
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Χαλέπας           1-2
Βιβλία Μεταγραφών Δήμου Αζιζιέ               1-2
Βιβλία Υποθηκών Δήμου Σούδας                  2-3

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Α. ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1. τόμος 11  (Α.Μ. 61073 – 61567)
2. τόμος 15  (Α.Μ. 63301 – 64045)
3. τόμος 17 (Α.Μ. 64787 – 65281)
4. τόμος 18 (Α.Μ. 65282 – 66026)
5. τόμος 19 (Α.Μ. 66027 – 66770)
6. τόμος 20 (Α.Μ. 66771 – 67514)
7. τόμος 21 (Α.Μ. 67515 – 68259)
8. τόμος 22 (Α.Μ. 68260 – 68754)
9. τόμος 23 (Α.Μ. 68755 – 69249)
10. τόμος 25 (Α.Μ. 69745 – 70239)
11. τόμος 29 (Α.Μ. 71720 – 72218)
12. τόμος 32 (Α.Μ. 73209 – 73704)
13. τόμος 34 (Α.Μ. 74200 – 74694)
14. τόμος 35 (Α.Μ. 74695 – 75188)
15. τόμος 37 (Α.Μ. 75684 – 76178)
16. τόμος 38 (Α.Μ. 76179 – 76673)
17. τόμος 39 (Α.Μ. 76674 – 76978)
Β. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
1. Από Ζε –Ξδ
Γ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΠΟΘΗΚΩΝ
1. Από 1945 έως σήμερα
Δ. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
1. Βιβλίο διεκδικήσεων
2. Αλφαβητικό ευρετήριο των διεκδικούντων από 17-09-1968.
3. Αλφαβητικό ευρετήριο των καθ’ ων η διεκδίκηση από 18-09-1968.
Ε. ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων από 17-07-1952 έως 8-07-1954.
2.  Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων από 23-07-1957 έως 12-12-1958.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία - Συνεργάτες Ι.Κ.Δ.