Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ   Τ Ο Υ   Ι. Κ. Δ.
 
*
 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ
 

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

- (2012) Μεταδιδακτορικός υπότροφος Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (: Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα) για το έτος 2012-2013

- (2011) Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών με «άριστα» (: Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων», προφ. υποστήριξη 2-3-2011)

- 2007) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Αθηνών με «άριστα» (: 9,17/ 10)

- (2003) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών με «άριστα» (: 8,85/10)

- (2001) Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών με «λίαν καλώς» (: 6,89/10)

- (1996) Απολυτήριο 7ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης με «άριστα» (: 19,6/10)

Ξ Ε Ν Ε Σ   Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ

- Αγγλικά: Cambridge Proficiency και Michigan Proficiency (2001-2002)

- Γερμανικά: Mittelstufe (1998)

- Γαλλικά: Delf Β2 (2007)

- Σεμινάρια γερμανικής νομικής ορολογίας στο Ινστιτούτο Goethe (1999-2000)

Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ   Η / Υ

- Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (: και τυφλό σύστημα) και προγράμματος SPSS

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

- Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου στα Χανιά και στο Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002-σήμερα)

- Συμμετοχή στην έρευνα Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών για τις «συμμορίες ανηλίκων» υπό την εποπτεία του Καθηγητή Εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή Αθηνών κ. Νέστορα Κουράκη (2003-2005)

- Συντονισμός και συμμετοχή στην έρευνα Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών για την «ευθανασία» υπό την εποπτεία της Ομότιμης Καθηγήτριας Εγκληματολογίας κ. Κ. Δ. Σπινέλλη και του Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Νέστορα Κουράκη (2004-2008)

- Συντονισμός και συμμετοχή στην έρευνα βιβλιογραφίας εγκληματολογικών λημμάτων υπό την εποπτεία του Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Νέστορα Κουράκη (2006-2008)

- Συντονισμός και συμμετοχή στην έρευνα Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Ερευνών για το ηλεκτρονικό έγκλημα υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη (2005)

- Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου με θέμα: «Η βεντέτα στην Κρήτη» (2002-2009)

- Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου με θέμα: «Η ζωοκλοπή στην Κρήτη» (2003-2009)

- Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου με θέμα: «Τα κρητικά νομικά έθιμα» (2004-2009)

- Συμμετοχή στην έρευνα Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών «Η δικονομική ευρωπαϊκή διάσταση εισαγωγικών της δίκης δικογράφων – Euro Action» (2005-2006)

- Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα την εφαρμογή της ΕΣΔΑ από τα ελληνικά δικαστήρια, κυρίως από τον Άρειο Πάγο, υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών κ. Λεωνίδα Κοτσαλή 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η    Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α

- Αναπληρώτρια στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στο μάθημα «Εγκληματολογία» κατά τα έτη 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 και στα μαθήματα «Ποινική Καταστολή - Σωφρονιστική» και «Ανακριτική» κατά το έτος 2009-2010

- Ωρομίσθια Μεταπτυχιακή Συνεργάτiς στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά τα έτη 2003-2010

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Μ Ε  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α – Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

- Συνεργάτης ποινικού περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ κατά τα έτη 2003-2010 (: συντακτική ομάδα, περιλήψεις αποφάσεων Αρείου Πάγου)

- Συνεργάτης περιοδικού ΣΤΙΓΜΕΣ Ηρακλείου Κρήτης (2001-2005)

- Συνεργάτης εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ Ηρακλείου Κρήτης (1998-2000) 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η   Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

- Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Βίβλου για την στατιστική της δικαιοσύνης (: έχουν ήδη εκδοθεί τα τεύχη των ετών 2003-2005 και 2004-2007)

- Συνεργασία με το Queen Mary College του Λονδίνου κατόπιν υποτροφίας για υποψήφιους διδάκτορες από ΙΚΥ και Βρετανικό Συμβούλιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το 2008 στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας 

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

- Εισαγωγή στη χρήση του SPSS for Windows Part I (: 11 και 12 Ιανουαρίου 2005 στην εταιρεία SPSS-BI)

- Εισαγωγή στη χρήση του SPSS II (: 2 και 3 Νοεμβρίου 2006 στην εταιρεία SPSS-BI)

- Μεθοδολογία και Σχεδιασμός Έρευνας (: 26 και 27 Ιανουαρίου 2005 στην εταιρεία SPSS-BI)

- Σεμινάριο ΚΕΘΕΑ «Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας: Συνέντευξη σε βάθος» (: 15 & 16 Οκτωβρίου 2005)

- Παρακολούθηση δεκαπενθήμερου κύκλου σεμιναρίων ιατρικού δικαίου στην Ολλανδία (: Πρόγραμμα Socrates, Ουτρέχτη 15-29 Αυγούστου 1999)

- Παρακολούθηση σεμιναρίου δικαστικής γραφολογίας (: Νομική Σχολή Αθηνών-Τομέας Ποινικών Επιστημών, 1999)

- Παρακολούθηση σεμιναρίων για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (: Ηράκλειο Κρήτης, 1992) 

Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ

- (2010) Υπότροφος ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ-Ηράκλειτος ΙΙ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

- (2008) Υπότροφος ΙΚΥ και Βρετανικού Συμβουλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας και μετάβαση στο Queen Mary College του Λονδίνου (28 Ιουνίου-13 Ιουλίου 2008)

- (2002-2003) Υπότροφος Κρητικής Εστίας (: Υποτροφία Νικολάου Βαρδινογιάννη)

- (2003) Υπότροφος ΙΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (μεταπτυχιακές σπουδές)

- (1996-2000 και 2003-2005)) Υπότροφος Ιδρύματος Εργαζάκη στο Ηράκλειο Κρήτης (επιτυχούσα πρώτη στις εξετάσεις του Ιδρύματος)

- (1990-1996) Υποτροφίες και αριστεία επίδοσης κατά τις εγκύκλιες σπουδές

- (1994) Υπότροφος Υπουργείου Παιδείας: Πρώτο Πανελλήνιο Βραβείο στην Έκθεση Ιδεών (Συμμετοχή στη Διευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων για το ‘’Κυπριακό Ζήτημα’’, Αγία Νάπα Κύπρου 10-20 Ιουλίου 1994) 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η   Σ Ε   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α   (ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

- Συμμετοχή στην 1η Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο στα Χανιά (: 1 και 2 Οκτωβρίου 2005) με δύο εισηγήσεις: «Η ζωοκλοπή στην Κρήτη» και «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της αντεκδίκησης (με αφορμή τη νομολογία του Εφετείου Κρήτης)»

- Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου στον Πειραιά (: 10-11 Νοεμβρίου 2006) με εισήγηση: «Περί της Οικονομικής Ανάλυσης του Συστήματος της Ποινικής Δικαιοσύνης»

- Συμμετοχή σε ημερίδα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (: 31-1-2007) αναφορικά με τις σύγχρονες διαστάσεις της ευθανασίας με θέμα εισήγησης: «Πορίσματα της έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών & Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ευθανασία»

- Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων στη Χίο (: 11-13 Οκτωβρίου 2007) με θέμα εισήγησης: «Το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ως φορέας διοικητικής εξουσίας;»

- Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία» προς τιμήν του Καθηγητή Ιάκωβου Φαρσεδάκη (: 5, 6 & 7 Ιουνίου 2008) με εισήγηση: «Το κοινωνικό υπόστρωμα στα όρια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς»

- Συμμετοχή στο 30 Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων στο Ρέθυμνο (: 8-11 Οκτωβρίου 2009) με θέμα εισήγησης: «Η ποιότητα των συνθηκών κράτησης στις ελληνικές φυλακές»

- Συμμετοχή στο Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη στη Θεσσαλονίκη (: 15 & 16 Οκτωβρίου 2009) με θέμα εισήγησης: «Το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων. Θεμελιώδεις αρχές και νομολογιακό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 ΕΣΔΑ»

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η   Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α

- 11-2-2002 έως 15-4-2002: Άσκηση στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- 16-4-2002 έως 30-9-2003: Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Μιχάλη Φραγκούλη

- 4-5-2004: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών (: ΦΕΚ Γ 114/21-4-2004)

- 1-4-2005 έως 17-3-2009: Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού

- 30-7-2009: Διορισμός παρ’ Εφέταις

- Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τελική επεξεργασία νομοσχεδίων αρμοδιότητάς του με την από 23-1-2008 του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 55/12-2-2008) 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

- (1996) Φυλακές: Σωφρονιστικά ιδρύματα ή δεσμωτήρια αθλίων;, περιοδικό «Όστρια» (Τρίμηνη περιοδική έκδοση της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου), Σεπτέμβριος 1996, φύλλο 4-5: 10

- (2002) Βεντέτα: Ένα κοινωνικό φαινόμενο υπό το κάτοπτρο της εγκληματολογίας, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 2 (3): 1209-1235

- (2003) Βεντέτα: Ο νόμος του αίματος, περιοδικό ?Στιγμές?, τχ.68-Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003

- (2003) Νίκος Καζαντζάκης: Ο ιδεολόγος της ελευθερίας, περιοδικό «Στιγμές», τχ.68- Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003

- (2003) Ο γάμος στην Κρήτη: ήθη και έθιμα, περιοδικό «Στιγμές-Γάμος στην Κρήτη», τεύχος 2, Μάρτιος 2003: 20 επ.

- (2003) Οι Δροσουλίτες της Κρήτης: Μυστηριώδεις πολεμιστές από το υπερπέραν, περιοδικό Wave, τεύχος 11: 34 επ.

- (2003) Κουράκης Ν.- Ζαγούρα Π. -Γαλανού Μ., Συμμορίες ανηλίκων στην Ελλάδα: Πορίσματα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3 (5): 2205-2218

- (2004) Κουράκης Ν.- Ζαγούρα Π.- Γαλανού Μ., Έρευνα για την ομαδική παραβατικότητα μαθητών λυκείου σε σχολεία των Αθηνών, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 4 (1): 461-474

- (2006), Si qui hominem liberum dolo malo siens morti duit, paricidas esto. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 561/2006 (που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 6 (2): 673-679

- (2006), Το δικαίωμα του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 6 (4): 1519-1534

- (2006), Το δικαίωμα σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης σύμφωνα με τη νομολογία του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 6 (5): 2065-2079

- (2007), Περί της οικονομικής ανάλυσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1 (2008): 76-90

- (2007), Το δικαίωμα του δικάζεσθαι εντός ευλόγου χρόνου (με αναφορές στη νομολογία του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), σε Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο, Λ.Κοτσαλής-Γ.Τριανταφύλλου (εκδ. επιμέλεια), ΠΟΙΝΙΚΑ 75, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ.79-153

- (2007), Η ζωοκλοπή στην Κρήτη, Πεπραγμένα Συνεδρίου-Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο, ΤΑΛΩΣ, Τόμος ΙΕ΄ (2007), Χανιά Κρήτης, σελ. 405-481

- (2007), Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της αντεκδίκησης (με αφορμή τη νομολογία του Εφετείου Κρήτης), Πεπραγμένα Συνεδρίου-Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο, ΤΑΛΩΣ, Τόμος ΙΕ΄ (2007), Χανιά Κρήτης, σελ. 319-381

- (2007), Νομολογιακές συναρτήσεις της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης (άρθρο 3 ΕΣΔΑ) με αφορμή την υπόθεση Σερίφης κατά Ελλάδας, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 7 (5): 1449-1459

- (2007), Necdet Bulut κατά Τουρκίας της 20-11-2007. Η χρήση βίας από αστυνομικά όργανα κατά τη διενέργεια συλλήψεων, (επιμέλεια-παρατηρήσεις), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 8 (6): 1761-1766

- (2008), Ευθανασία και Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, σε Ν. Κουράκης-Κ.Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Ευθανασία: Ένα ακανθώδες ζήτημα, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 246-260

- (2008), Το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ως φορέας διοικητικής εξουσίας;, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 8 (1): 235-243

- (2008) Νέστωρ Κουράκης-Χρίστος Τσουραμάνης-Μαρία Γαλανού, Οδηγός εγκληματολογικών όρων, σειρά Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, τχ. 14, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή

- (2008), Επίμονη και διαρκής διατάραξη της ιδιωτικής ζωής (Stalking). Μια συμπεριφορά στα όρια του ποινικού δικαίου, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 1185-1213 = ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 9 (2): 451-466

- (2009), Το κοινωνικό υπόστρωμα (underclass) και αποκλίνουσα συμπεριφορά: Σχέση αμφίδρομης διάδρασης ή αλληλοαποκλεισμού;, εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Ιάκωβου Φαρσεδάκη, Ποινική Δικαιοσύνη & Εγκληματολογία 2/2009, σελ. 109-115= Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη: Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, τόμος Ι, σελ. 221-237

- (2009), Ιερεμίας Μπενθαμ, ένας ωφελιμιστής δημοκράτης, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Αγλαΐας Τσήτσουρα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 453-480

- (2010), Τα εγκλήματα του δρόμου (“street crimes”) ως δείκτης κοινωνικής αταξίας;, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Κ. Δ. Σπινέλλη, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 69-108

- (2010), Ζητήματα ερμηνείας του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια στο κείμενο της ΕΣΔΑ. Λίγες σκέψεις για την κράτηση ψυχικά ασθενών, κατά το άρθρο 5 παρ.1 περ.ε΄, με αφορμή την απόφαση Trajce Stojanovski κατά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της 22ας Οκτωβρίου 2009, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Στέργιου Αλεξιάδη, σελ. 137-183 = ΠοινΔικ 2/2010, σελ. 225-245

- (2010), Η δίκαιη ικανοποίηση στην περίπτωση αυθαίρετης κράτησης, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Αργυρίου Καρρά, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 331-384

- (2010), Christina Zarafonitou, Anastasia Chalkia, Maria Galanou and Andromachi Tseloni, Greece, in: Marcelo Aebi and Veronique Jacquier (volume eds.) and Graeme Newman (general ed.), Crime and Punishment around the World, Volume 4: Europe, Santa Barbara, California-Denver, Colorado-Oxford, England: ABC-CLIO, σελ. 137-145

- (2010), Η ποιότητα των συνθηκών κράτησης στις ελληνικές φυλακές. Το συναφές νομολογιακό προηγούμενο του Στρασβούργου με σημείο αναφοράς την ερμηνεία της ΕΣΔΑ, ΠοινΔικ 2/2011, σελ. 221-235= Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2011, σελ. 375-400

- (2011), Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σελ. 587 + XXVIII

- (2012), Το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων. Θεμελιώδεις αρχές και νομολογιακό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 ΕΣΔΑ, Τόμος συνεδρίου προς τιμήν του Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σελ…………………… (υπό δημοσίευση). 

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν – Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

- Νέστωρ Κουράκης (2004), Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής (2004), Δίκαιο και Ψυχιατρική. Η συνεργασία ανάμεσα στον δικαστή ουσίας και στον ψυχίατρο-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη, ΠΟΙΝΙΚΑ 66, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής (2005), Ελευθερία της βούλησης. Determinismus Indeterminismus, ΠΟΙΝΙΚΑ 72, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής (2005), Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος, τόμος Ι, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή (2005), Επιτομή Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής (2006), Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος, τόμος ΙΙ, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής-Δ. Κιούπης (2007), Ιστορία του ποινικού δικαίου και των ποινικών θεσμών, ΠΟΙΝΙΚΑ 71, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής-Μ. Μαργαρίτης (2007), Δικαστική Ψυχολογία, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Λ. Κοτσαλής-Γ. Τριανταφύλλου (2007), Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο, ΠΟΙΝΙΚΑ 75, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή (2007²), Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, τόμος ΙΙΙ, Ημίτομος Β: Ασφαλιστικά μέτρα, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή (2007²), Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, τόμος IV, Ημίτομος Α: Εκούσια δικαιοδοσία, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή (2007²), Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου, τόμος ΙΙ, Ημίτομος Γ: Ειδικές διαδικασίες, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Κοτσαλής Λ.-Μαργαρίτης Μ.-Φαρσεδάκης Ι. (2007), Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν.3459/2006, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη

- Κοτσαλής Λ. (2007), Η ενοχή των άλλων, ΠΟΙΝΙΚΑ 77, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Κοτσαλής Λ. (2008), Δικαστική Ψυχιατρική, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα (2008), Ποινικές Επιστήμες: Θεωρία και Πράξη – Προσφορά τιμής, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

- Τιμητικός Τόμος Ομότιμης Καθηγήτριας κ. Κ. Δ. Σπινέλλη, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010

- Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή κ. Αργυρίου Καρρά, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010

- Λ. Κοτσαλής (2011), Πρακτικά συνεδρίου «Ελευθερία-Υπευθυνότητα-Κράτος Δίκαιου», ΠΟΙΝΙΚΑ 82, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

 
*
 
ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΙΟΥΝΗ 
 
Μάιος 1982: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μάιος 1985: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών D.E.A (Diplome dEtudes Approfondies) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris XNanterre, στην κατεύθυνση της Ιστορίας των Θεσμών, Ιδεών και Κοινωνικών Γεγονότων.
Μάιος 1991: Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών του Νομικού Τμήματος Α.Π.Θ. με το βαθμό «άριστα». Θέμα της διατριβής: ?τιμος ?στω - ?τιμος Τεθνάτω. Συμβολή στη μελέτη της ποινής ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο. 
Ιανουάριος 1995: Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 159/14-9-1995).
Νοέμβριος 2000: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 58/19-3-2001).
Σεπτέμβριος 2004: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 310/30-12-2004).
Νοέμβριος 2006: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 294/2-5-2007).
Από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι σήμερα, συνεργάζομαι με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ με ετήσιες συμβάσεις, στη θεματική ενότητα «Ελληνικός Πολιτισμός», όπου διδάσκω το μάθημα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος, από την αρχαιότητα έως τα μεταβυζαντινά χρόνια». 
Πρόγραμμα ΙΚΔ: Συλλογή Νομικών Επιγραφών Κρήτης, από τα αρχαϊκά μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια
 Συγγραφικό έργο:
 Μονογραφίες
Η Γένεση του Γραπτού νόμου στη Δωρική Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2011.
Νόμος πόλεως. Δικαιοσύνη και νομοθεσία στην αρχαία ελληνική πόλιν. Ι. Οι αρχαϊκοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2006.
Provincia Macedonia. Θεσμοί Ιδιωτικού Δικαίου στη Μακεδονία επί Ρωμαιοκρατίας, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλας, 2000.
Άτιμος ?στω - Άτιμος Τεθνάτω. Συμβολή στη μελέτη της ποινής ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998.
 Μελέτες
« Remarques sur une inscription messenienne : Reponse a Gerhard Thur », στο B. Legras - G. Thur (επιμ.) Symposion 2011. Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 6-10 septembre 2011), Wien 2012 (υπό έκδοση).
 «Δούλοι και απελεύθεροι στη Μακεδονία», στο Δ. Β. Γραμμένος (επιμ.), Στη Μακεδονία από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα, Μελέτες και λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 121-126.
« L’imprecation et la loi : Chatiment divin et sanctions penales dans la polis grecque », στο A. Helmis, N. Kalnoky, S. Kerneis (επιμ.), Vertiges du droit. Melanges franco-helleniques a la memoire de Jacques Phytilis, Nanterre 2012, σελ. 399-410.
 « Droit grec et influences romaines dans le contrat de vente d’une esclave en Macedoine romaine », στο Β. Legras (επιμ.), Transferts Culturels et Droits dans le Monde Grec et Hellenistique. Actes des IIemes Rencontres Internationales, Reims, 14, 15, 16 et 17 mai 2008, Paris 2011, σελ. 443-458.
«Επιγραφικής Λόγοι Δισσοί. Οι Περιπέτειες ενός Νόμου», στο Πνεύματος Δώρημα Γεωργί? Π. Νάκ? (Νόμος 13), Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 147-157.
Transforming Greek Practice into Roman Law: Manumissions in Roman Macedonia”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue dHistoire du Droit 78 (Leiden-Boston 2010), σελ. 313-342.
Polis and Legislative Procedure in Early Crete“, στο G. Thur (επιμ.), Symposion 2009. Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Schloss Seggau bei Leibnitz, 25-30 August 2009), Wien 2010, σελ. 151-167.
«Η νομική διάσταση των απελευθερωτικών πράξεων στη Μακεδονία των ρωμαϊκών χρόνων», στο Εταιρεία Ιστορικών και Επιγραφικών Σπουδών, Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 24-25 Νοεμβρίου 2001, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 73-84.
« Sur le statut juridique de l’affranchi grec dans le monde greco-romain », στο A. Gonzales (επιμ.), La fin du statut servile ? Affranchissement, Liberation, Abolition. Actes du XXXe Colloque du GIREA, Besancon 15-16-17 decembre 2005, Besancon 2008, τόμ. Ι, σελ. 161-174.
“An Inscription from Teos concerning Abdera” στο A. Ιακωβίδου (επιμ.), Η Θράκη στον Ελληνο-ρωμαϊκό Κόσμο - Thrace in the Graeco-Roman World. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη, 18-23 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα 2007, σελ. 724-736.
« Affranchissements et consecrations aux sanctuaires en Macedoine », στο B. Anagnostou-Canas (επιμ.), L’organisation materielle des cultes dans l’antiquite, Table Ronde Internationale, Paris, 14 et 15 mars 2003, Paris 2010, σελ. 89-102.
«Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων στο Δίκαιο της Γόρτυνας», στο E. Greco - M. Lombardo (επιμ.), La Grande Iscrizione di Gortyna: Centoventi anni dopo la scoperta. Atti del Convegno, Atene-Haghii Deka 25-28 maggio 2004, Αθήνα 2005, σελ. 195-211.
« Maitres et esclaves en Macedoine hellenistique et romaine », στο V.I. Anastasiadis – P.N. Doukellis (επιμ.), Esclavage antique et discriminations socio-culturelles. Actes du XXVIII Colloque International du Groupement International de Recherche sur l’Esclavage Antique (Mytilene, 5-7 decembre 2003), Bern 2005, σελ. 183-195.
“Αρχαίες Φυλακές”, Ιστορικά 214 (Περιοδικό εφημ. «Ελευθεροτυπία», 4 Δεκεμβρίου 2003), σελ. 6-12 (σε συνεργασία με τον Στ. Παύλου).
«Ο ανθύπατος Τερτυλλιανός Ακύλας και η κωδικοποίηση των απελευθερωτικών πράξεων στη ρωμαϊκή Μακεδονία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 37, Αθήνα 2003, σελ. 29-45.
“Αρχαία Ελληνικά Δικαστήρια”, Ιστορικά 183 (Περιοδικό εφημ. «Ελευθεροτυπία», 2 Μαΐου 2003), σελ. 12-17.
« Grecs et Romains dans la province romaine de Macedoine », στο Relations pacifiques et polemiques en Mediterranee, Mediterranees 32 (Paris 2002), σελ. 13-26.
«Adultery in Byzantine Law: Development and Survivals”, στο Byzantine Law, Proceedings of the International Symposium of Jurists 1998, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 279-298.
« Ennemis ou amis : traites entre poleis  de l’antiquite grecque », στο  Guerre et Paix dans l’Orient mediterraneen, Mediterranees 29, Paris 2001, σελ. 29-37.
«Εδεσσαίων πόλις. Ζητήματα Δικαίου και Θεσμών στη Ρωμαιο- κρατούμενη Έδεσσα», στο Γ. Κιουτούτσκας – Ν. Νικονάνος (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου H Έδεσσα και η περιοχή της: Ιστορία και Πολιτισμός, Έδεσσα 2006, σελ. 67-80.
«Το αδίκημα της μοιχείας στο βυζαντινό δίκαιο. Εξέλιξη και επιβιώσεις»,  Επιστημονική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 22, Θεσσαλονίκη 2001), σελ. 51-62.
«The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ?τιμος in Ancient Greek Law», στο E. Cantarella - G. Thur (επιμ.), Symposion 1997, Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Altafiumara, 8-14 September 1977), Wien 2001, σελ. 117-137.
«Εταιρείαι. Η ενσωμάτωση των νέων πολιτών στην αρχαϊκή Κρήτη», Digesta 3, Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., Αθήνα-Κομοτηνή 2000, σελ. 45-54.
«Individu, pouvoir et penalite en droit attique», Les hommes dans la cite, Mediterranees 12, Paris 1997, σελ. 49-57.
«Η «εμπράγματη ασφάλεια» σε ολυνθιακές επιγραφές του 4ου π.Χ. αιώνα», Μακεδονικά Λ΄, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 67-80.
«A propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la «surete reelle» au 4eme s. av. J.- C», Τεκμήρια Β΄, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 135-153.
«Η εξελικτική πορεία των λαϊκών συνελεύσεων στα πλαίσια του ρωμαϊκού πολιτεύματος. Comitia centuriata, comitia tributa, concilia plebis», Επιστημο-νική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 14, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 9-18.
«Ωναί Μακεδονίας Ι. Αγοραπωλησίες ακινήτων σε μακεδονικές επιγραφές του 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα», Επιστημονική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 12, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 25-50.
 
*
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ
 

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και τέλειωσα το εκεί Γυμνάσιο. Πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας από τους πρώτους και τιμήθηκε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., τσην οποία διατήρησε σ’ όλα τα χρόνια της φοίτησής του. Πήρε πτυχίο του Ιστορικού-Αρχαιολογικού τμήματος.

Υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. Διορίστηκε καθηγητής στο Γυμνάσιο Λήμνου και μετά από επτά χρόνια μετατέθηκε στο 7ο Λύκειο Αθήνας. Παρακολούθησε το 1980 τα μαθήματα της Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.. Αθήνας και αποφοίτησε με βαθμό «άριστα». Το επόμενο έτος πέτυχε πρώτος στο διαγωνισμό του Ι.Κ.Υ. και πήρε υποτροφία εσωτερικού για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ιστορία. Έκανε επισταμένες έρευνες σε διάφορα αρχεία και κυρίως στα Κρατικά της Βενετίας και αυτά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η διατριβή του εγκρίθηκε το 1988 από το Ιστορικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθήνας και ονομάστηκα διδάκτορας.

Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Ιστορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1987-2000). Από το 1997 ήταν, παράλληλα, και συντονιστής της Ομάδας Ιστορίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Το 1998  εκλέχτηκε σύμβουλος φιλολόγων του Πειραιά. Στο πόστο αυτό παρέμεινε μέχρι την συνταξιοδότησή του.  

Δίδαξε για πολλά χρόνια το μάθημα της Ιστορίας και της Διδακτικής της Ιστορίας σε Π.Ε.Κ. καθηγητών και μεταπτυχιακά τμήματα  του Πανεπιστημίου της Αθήνας..

Είναι υπεύθυνος ύλης και  έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Τα Εκπαιδευτικά», (www.taekpaideutika.gr), όπως και πρόεδρος του επιστημονικού σωματείου «Εκπαιδευτικού Συνδέσμου», ο οποίος το εκδίδει. 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ

Α. Σχολικά Βιβλία και άρθρα

Έχει γράψει μαζί με άλλους ιστορικούς σχολικά βιβλία Ιστορίας, μερικά από τα οποία διδάσκονται ακόμα στα Λύκεια, όπως και τριάντα τουλάχιστον βοηθήματα μαθητών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας ή σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Τα περισσότερα από αυτά αναφέρονται στην Ιστορία και την εκπαίδευση.

Β. Αυτοτελή επιστημονικά έργα

1. Η κατάκτηση της Δυτικής Κρήτης από τους Τούρκους. Η στάση των κατοίκων του διαμερίσματος Ρεθύμνου, Έκδοση Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, Αθήνα  1989, σελ. 229.

[Δίδεται η κατάσταση που επικρατούσε στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας, ανιχνεύονται τα αίτια της τουρκικής προσπάθειας για κατάληψη του νησιού και εντάσσονται τα πάντα μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Ακολουθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, η στάση των ντόπιων, η πτώση του διαμερίσματος Χανίων, η επέκταση των Τούρκων στο διαμέρισμα Ρεθύμνου και τα θλιβερά επακόλουθα. Το κείμενο στηρίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, σε αρχειακό αδημοσίευτο υλικό].

 2. Ίμβρος και Τένεδος: δυο ξεχασμένα ελληνικά νησιά  (1910-1930),΄Εκδοση Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, Αθήνα 1995, σελ.224.

[Με βάση καθαρά αρχειακό υλικό, από τα Ιστορικά Αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίως, δίδεται λεπτομερώς η ιστορία των δύο νησιών κατά την πιο σημαντική σε δραματικότητα  εικοσαετία τους, λίγο δηλαδή πριν από την απελευθέρωσή τους (1912) και έως το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας (1930), το οποίο σταθεροποίησε την τουρκική κατοχή τους. Το κείμενο συνοδεύεται με πολλά επίσημα έγγραφα].

 3. Το Ρέθυμνο μεταξύ δύο επαναστάσεων (1890.- 1894), εκδόσεις Κάτοπτρο/ Ιστορητής, Αθήνα  2001, σελ.323.

[Μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1889 και το σουλτανικό φιρμάνι που αφαιρούσε σημαντικά  προνόμια από τους  Κρητικούς, στο νησί επικράτησε μια περίεργη κατάσταση. Όλοι περίμεναν μια καινούργια επανάσταση, ενώ προσπαθούσαν να επουλώσουν τα  τραύματα  που τους είχε προκαλέσει η προηγούμενη. Τα  γεγονότα κατά χρόνια της ακήρυκτης αυτής επανάστασης παρουσιάζονται στο έργο. Το κείμενο στηρίζεται αποκλειστικά σε αρχειακό αδημοσίευτο υλικό].

 4. Μαρίνος Αρκολέος, Ο τελευταίος νοτάριος της Δυτικής Κρήτης, (1643-1646), Έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου  Ρεθύμνου, Αθήνα 2003, σελ. 565.

[Πρόκειται για μετάφραση από τα ιταλικά των 376 πράξεων του ρεθεμνιώτη συμβολαιογράφου του 17ου αιώνα και περιληπτική απόδοσή τους. Υπάρχει εισαγωγή με πληροφορίες σχετικές με το νοταριακό επάγγελμα στην Κρήτη, όπως και για τον συγκεκριμένο νοτάριο και την οικογένειά του, πλούσιος σχολιασμός του περιεχομένου των δικαιοπραξιών και πλήρως κατατοπιστικό ευρετήριο].

 5. Η ζωή στον Μυλοπόταμο τον 16ο αιώνα, με βάση κτηματολογικές καταγραφές των χωριών Μελιδονίου και Αγιάς, Έκδοση Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου,  Ρέθυμνο 2007, σ. 155

[Με βάση το βενετικό κτηματολόγιο των δύο χωριών, το οποίο ανακάλυψε, ερευνώντας στο μουσείο Correr της Βενετίας, επιχειρεί στην εκτενέστατη εισαγωγή αλλά και στην επεξεργασία των στοιχείων διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά το 16ο αιώνα. Το κτηματολόγιο, που είναι γραμμένο στη βενετική διάλεκτο δίδεται σε ελληνική μετάφραση].

 6. Σφάζετε... σφάζουμε, Η κρητική επανάσταση του 1858, Γεγονότα και Διπλωματία, Αθήνα 2007, Ελληνικά Γράμματα, σ. 274

[Η επανάσταση του 1858 ή κίνημα του Μαυρογένη μπορεί να ήταν αναίμακτη ήταν όμως επιτυχημένη, γιατί πέτυχε αυτά που από την αρχή επιδίωκε. Πιο συγκεκριμένα, το νησί ξεσηκώθηκε και όλοι οι Κρητικοί ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν. Μπροστά στην αποφασιστικότητά τους, ο σουλτάνος έκρινε ότι παραχωρώντας όσα του ζητούσαν θα απέφευγε την ένοπλη σύγκρουση που ίσως να απέβαινε και σε βάρος του. Για να φτάσουν όμως οι επαναστάτες στην επιτυχία τους αυτοί εργάστηκαν σκληρά σε στρατιωτικό αλλά και διπλωματικό επίπεδο. Τις ενέργειές τους αυτές, όπως εμφανίζονται στα προξενικά έγγραφα, πραγματεύεται ο συγγραφέας στο βιβλίο]

 7. Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοτάριου Τζώρτζη Τρωίλου (1585-1600), Έκδοση Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, Χανιά 2007,

[Στην εκτενή εισαγωγή επιχειρείται ανάλυση του νοταριακού επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κρήτη και η καταγραφή των νοταρίων του διαμερίσματος Ρεθύμνου σε σχετικό κατάλογο. Στη συνέχεια δίδονται σε ελληνική μετάφραση οι 101 πράξεις του πρωτοκόλλου και σχολιάζονται. Ακολουθούν οι πράξεις στο πρωτότυπο κείμενο, δηλαδή στη βενετική διάλεκτο, και σχολιάζεται το περιεχόμενό τους γλωσσικά. Τέλος, δίνεται λεπτομερές ευρετήριο σε ελληνικά και ιταλικά, όπως και πλούσια βιβλιογραφία]. Το έργο έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, μετά από σχετικό διαγωνισμό.

 8. Ελλήνων Επιφανών Θάνατοι, Από το τραγικό στο παράδοξο, Αθήνα 2009, Εκδόσεις Σαββάλας, σελ. 479

[Στις σελίδες του βιβλίου αυτού παρελαύνουν  περίπου 300 προσωπικότητες της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο φακός του συγγραφέα  δεν φωτίζει τα μεγάλα έργα τους, που λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους μας,  αλλά την καθημερινή ζωή και κυρίως τον θάνατό τους.  Δεν τον ενδιαφέρουν όσοι πέθαναν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Τον ενδιαφέρουν όσοι έχασαν τη ζωή τους κατά τρόπο δραματικό ή παράδοξο. Τον ενδιαφέρουν οι τελευταίες στιγμές τους.  Αρρώστιες, βασανιστήρια, φυλακές, αποκεφαλισμοί, αγχόνες και εκτελεστικά αποσπάσματα συνθέτουν  το σκηνικό κάτω από το οποίο παίχτηκε και παίζεται το δράμα των προσωπικοτήτων. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο γεμάτο από απίστευτες δολοπλοκίες, εχθρότητες και συνωμοσίες, και, παράλληλα,  αυτοθυσίες, φιλίες και ηρωισμούς].

 9. Το πρωτόκολλο του Ρεθεμενιώτη νοτάριου  Αντρέα  Καλλέργη, 1614-1636, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου  Βασιλείου, Ρέθυμνο 2011.

[Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου αυτού, που είναι γραμμένο στα ιταλικά (βενετική διάλεκτος), περιέχει 420 πράξεις. Εδώ οι πράξεις δίδονται σε ελεύθερη μετάφραση ή περίληψη και σχολιάζονται με κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχει εισαγωγή με τη ζωή και το έργο του Καλλέργη, λεπτομερές ευρετήριο και βιβλιογραφία].

 10. Τζώρτζης Πάντιμος, ένας ξεχωριστός Ρεθεμνιώτης νοτάριος, 1613-643, Ρέθυμνο 2011 (υπό έκδοση).

[Το πρωτότυπο που βρίσκεται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, όπως και τα προηγούμενα πρωτόκολλα, περιέχει 260 δικαιοπραξίες, γραμμένες στα βενετσιάνικα.  Οι δικαιοπραξίες αυτές δίδονται σε ελεύθερη μετάφραση ή σε εκτενείς περιλήψεις και σχολιάζονται. Υπάρχει λεπτομερές ευρετήριο και πλούσια βιβλιογραφία]

 11. Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοτάριου Γιάννη Βλαστού, Ρούστικα 1599-1614,

Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου είναι γραμμένο στο κρητικό ιδίωμα των αρχών του 17ου αιώνα και βρίσκεται στα κρατικά αρχεία της Βενετίας, όπως και τα προηγούμενα πρωτόκολλα. Περιέχει πάνω από 300 δικαιοπραξίες. Το έργο αυτό ανέλαβα, μετά από διαγωνισμό του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, και θα το έχω ολοκληρώσει σε ένα περίπου χρόνο. Επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Βλαστός είναι αρκετά δυσνόητη και ως εκ τούτου αρκετά δύσκολη  για τους περισσότερους, οι δικαιοπραξίες στο σύνολό τους ή σε ένα μεγάλο αριθμό τους θα δίδονται όχι μόνο στην πρωτότυπη μορφή τους αλλά και στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, όπως και με τον λεπτομερή σχολιασμό, το έργο ελπίζω ότι θα γίνει ευανάγνωστο, ελκυστικό και ταυτόχρονα πηγή πλούσια για την ιστορία, το δίκαιο, τη λαογραφία αλλά και τη γλώσσα της περιόδου που αναφέρεται. 

Γ. Λογοτεχνικά έργα

 1. Όταν ήμαστε αυλικοί... Χαρακτήρες και συμπεριφορές στη δεκαετία του ’60, Αθήνα 2009, σ. 147

[Κάποτε στην Αθήνα δεν υπήρχαν πολυκατοικίες. Τα περισσότερα σπίτια ήταν μικρά με μια αυλή στη μέση και δωμάτια τριγύρω. Τα πιο προνομιούχα διέθεταν και πηγάδι. Σε ένα από αυτά τα σπίτια έζησε ο συγγραφέας σαν φοιτητής μαζί με τα αδέλφια του και άλλους συγγενείς. Η αυλή ήταν γεμάτη ζωντάνια, καθώς μαζεύονταν φίλοι και όλοι μαζί συζητούσαν τα καθημερινά τους προβλήματα. Οι αναμνήσεις από την όμορφη αλλά και γεμάτη βάσανα αυτή ζωή αποτυπώνονται στο παραπάνω εγχειρίδιο, που είναι γεμάτο από μικροεπεισόδια αλλά και νοσταλγία.].

 2. Ατσάλι και Άνεμος, Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2010, σελ. 700.

 [Γίνεται προσπάθεια, μέσα από τις περιπέτειες ενός νεαρού Κρητικού, του Μιχάλη, από ένα χωριό του Ρεθύμνου, να περάσουν στους αναγνώστες όλα τα  ιστορικά γεγονότα της πιο ταραγμένης, πιο δραματικής όσο και πιο ένδοξης περιόδου του νεότερου Ελληνισμού (1912-1930). Δεκαεξάχρονος ο νεαρός φεύγει κρυφά από τους γονείς του και κατατάσσεται στη λεγεώνα των Κρητικών, που συστάθηκε για ενίσχυση των Γάλλων στο Δυτικό μέτωπο. Είναι γενναίος, παραδοσιολάτρης και ηθικός, και παράλληλα, σκληρός σαν ατσάλι και γρήγορος σαν τον άνεμο. Πρώτος στις μάχες και τις διακρίσεις. Η δράση του από την Αλσατία συνεχίζεται στην Καλλίπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Πόλη και τη  Μ. Ασία. Σχεδόν όλοι τον θαυμάζουν και τον σέβονται. Είναι όμως ιδιόρρυθμος, ασυμβίβαστος και αδίσταχτος. Έτσι, από το ένα μέρος, παίρνει αριστεία ανδρείας και προαγωγές, και από το άλλο, οδηγείται σε στρατοδικεία για βίαιες πράξεις. Θύματά του είναι, συνήθως, οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί, που ξεφεύγουν από τις αρχές και τα ιδανικά που ο ίδιος  πρεσβεύει.  Ζει την καταστροφή του στρατού μας στη Μ. Ασία και τρελαίνεται από αγανάκτηση.  Δεν μπορεί να ανεχθεί την ήττα. Οι πρόγονοί του δεν τον αφήνουν να ησυχάσει.  Επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και δίνει ένα σκληρό μάθημα στους Τούρκους…. Είναι ο τιμωρός και ως τιμωρός θα εξακολουθήσει να δρα και στην υπόλοιπη ζωή του… ].

 
*
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

·      Πολυτεχνική του Α.Π.Θ., τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών (1980-86). Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΑΜ: 47897) από την 4/6/1986.

·      Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1997-2000). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Διερεύνηση χαοτικής συμπεριφοράς τεχνητών νευρωνικών δικτύων: Νευρωνικά μοντέλα χαοτικών ελκυστών και χαοτικά χαρακτηριστικά νευρωνικών δικτύων». Η διατριβή υποστηρίχτηκε ενώπιον της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης την 30/6/2000 και βαθμολογήθηκε με «Άριστα».

·      Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: πτυχίο Αρμονίας (1984-87). Παράλληλες σπουδές Πιάνου, Βαθυχόρδου και Αντίστιξης.

·      Ανώτατη σχολή Μουσικών σπουδών του Α.Π.Θ. (1988 - ). Οι σπουδές διακόπηκαν λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

·      Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε-1989-90).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α) Διδακτορική διατριβή

«Διερεύνηση χαοτικής συμπεριφοράς τεχνητών νευρωνικών δικτύων: Νευρωνικά μοντέλα χαοτικών ελκυστών και χαοτικά χαρακτηριστικά νευρωνικών δικτύων». 

Β) Δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά

1.    Roumeliotis Manos Kofidis Nikos, Adamopoulos Miltiadis, «Back Propagation Neural Networks with Functional Link Input Structure as Models of Chaotic Attractors», που δημοσιεύτηκε στο Neural parallel & Scientific Computations 6 (1998) pp.451-468.

2.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos,«Improving the Performance of Neural Networks Modeling Strange Attractors by the use of LVQ Neural Networks as Input Signal Controllers», που δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. (1999)Vol.73, pp.201-216.

3.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Error Series Produced in Recall Phase By Neural Models of Chaotic Attractors», δημοσιεύτηκε στο Neural parallel & Scientific Computations 8 (2000) pp.439-458.

4.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Properties and Pattern Competition During the Learning Phase in Back Propagation Neural Networks», που δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. (2000) Vol.74, pp. 407-437

5.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Properties of Neural Networks: Chaotic Response of Rms Series and Effects on the Absolute Error Distribution» δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics..(2002), volume 2, No 2, pp.441-491

6.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, Neural Models of Chaotic Attractors and Chaotic Features of Neural Networks» που δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics (2002), volume 2, No 4, pp.441-491

7.    Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Identifying Chaotic Regions in the Recurrent Neuron’s Parameter Space» που δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics (2003) vol.6, No 4, pp.439-463

8.    N. Kofidis, M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, M.A. Tsouros, «Aspects οf Neural Modeling οf Multi Dimensional Chaotic Attractors». Δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. Vol.81. No.7 2004, pp791-802.

9.    Athanasios Margaris, Efthymios Kotsialos, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis « Logistic Map Neural Modelling : A Theoretical Foundation ». Δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math Vol. 82, No. 9, September 2005, 1055–1072

10.Nikos Kofidis, Athanasios Margaris , Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Investigation of τhe Deterministic manner of Dynamical Systems using Simple Back Probagation Neural Networks» δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. Vol. 83, No. 4, April 2006, 419–427

11.Nikos Kofidis , Athanasios Margaris, Kostas Diamantaras, and Manos Roumeliotis  «Blind System Identifcation: Instantaneous Mixtures of n Binary Sources», Ιnternational J. Computer Math Vol. 85, No 9, September 2008, 1333-1340.

12.Athanasios Margaris, Nikos Kofidis and Manos Roumeliotis «A Detailed Study of the Wolf's Algorithm» Vol. 86, No. 7, July 2009, 1135–1148.

 

Γ) Δημοσιευμένες εργασίες σε συνέδρια

1.      Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Comparative Study of Back Propagation Neural Networks as Models of the Chaotic Attractor of the Logistic Map Xn+1=λxn(1- Xn)». Παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Hercma ΄98, Proceedings of the Fourth Hellenic - European Conference on Computer Mathematics and its Applications.

2.      Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Συγκριτική Δοκιμή Back Propagation Νευρωνικών Δικτύων που Μοντελοποιούν το Χαοτικό Ελκυστή της Λογιστικής Απεικόνισης», Παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, τον Οκτώβριο του 1998.

3.      Nikos Kofidis, Athanasios Margaris, Manos Roumeliotis Miltiadis Adamopoulos «Remarks on Chaos and Neural Networks: Application of Topological Transitivity to Neural Modeling of Chaos and to the Detection of Networks’ Chaotic Features» παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου GRACM 2002

4.      Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Characterization of the Chaotic Error Time Series Produced during the Back Propagation Training of Logistic Map Neural Models». Παρουσιάστηκε στο διεθνές  συνέδριο Hercma 2003, 25-27 Σεπτεμβρίου 2003.

5.      Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Using Neural Networks to  Simulate the Logistic Map: a Theoretical Approach» Παρουσιάστηκε στο 1st Balkan Conference in Informatics 21-23 November 2003.

6.      Nikos Kofidis, Efthymios Kotsialos, Athanasios Margaris, Manos Roumeliotis,  «Estimation of the Dimension of Chaotic Dynamical Systems using Artificial Neural Networks». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο IC-SCCE-04.

7.      Nikos Kofidis, Efthymios Kotsialos, Athanasios Margaris, Manos, Roumeliotis, «Designing A Simple Neural Composer » Παρουσιάστηκε στο Hercma’2005.

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης με θεωρητικό χρόνο διορισμού τον Ιανουάριο του έτους 1993 (ΦΕΚ διορισμού 159-5/9/94 Α.Μ 168709). Οργανική θέση: 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης. Διευθυντής του 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης (1ο ΣΕΚ Νεάπολης).

2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Εαρινό εξάμηνο του 2001-02). Μάθημα: Νευρομορφικά δίκτυα.

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (2002-2007 )  Μάθημα: Διοίκηση Παραγωγής.

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (2002 - 2007 ) Μάθημα: Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής (Σχεδίαση με Η/Υ-C.A.D, κατασκευή με Η/Υ-C.A.M, στοιχεία Ρομποτικής. Το μάθημα δεν διδάχθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του 2004-2005)

 

3. Α-Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης – τμήμα Πληροφορικής.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Πληροφορικής (Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο  του 2002-2003) Μάθημα: Εργαστήριο Νευρωνικών Δικτύων.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Πληροφορικής. (Το Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004) Μάθημα: Προγραμματισμός Η/Υ

·      Επιστημονικός συνεργάτης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τμήμα Πληροφορικής. (Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 2004-2005). Μαθήματα:  Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Θεωρία και Προγραμματισμός Η/Υ Ι -Εργαστηριακές ασκήσεις.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τμήμα Πληροφορικής. (Χειμερινά και εαρινά εξάμηνα των ετών 2005-2006 και 2006-2008. Μάθημα: Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Θεωρία.

 

4. Σεμινάρια

·      Εισηγητής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, στην απόκτηση  βασικών δεξιοτήτων (Word, Excel, Access, Power Point, δίκτυα, διαδίκτυο, Ηλεκτρολογικοί Αυτοματισμοί, Σχεδίαση με χρήση Η/Υ, διασφάλιση ποιότητας λογισμικού) σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ). Ι.ΕΚ και Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε).

·      Εισηγητής στο πλαίσιο διεξαγωγής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Έργο: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Υποέργο-1) της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ–ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

·       Συνεργασία με τις εταιρίες DATACON Πληροφορική και ARC engineering, με αντικείμενο την τεχνική σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D) (1989-95)

·       Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (1989-93).

·       Συνεργασία με τη Βιομηχανία Henninger A.E με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτοματισμού του εμφιαλωτηρίου, την υποστήριξη του τμήματος Marketing και την κατάρτιση εναλλακτικών οργανογραμμάτων διοίκησης.  (Ιούλιος-Νοέμβριος 1992).

·      Διάθεση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την υποστήριξη του έργου Ε42 ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ (Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα, 2001-2002).

·      Συγγραφή Εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα πλαίσια της ενότητας «ΝΗΡΗΙΔΕΣ» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ». Σύμβαση με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – 15/06/2006. Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

·      Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο « ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ » που εκπονήθηκε στο τμήμα Πληροφορικής του Α-ΤΕΙ – Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2005-Δεκέμβριος 2006).

·      Αξιολογητής του έργου «Improving the Synchronizability of Complex Dynamical Networks», του Πανεπιστημίου του Hong Kong (αριθμός πρότασης 2006SRG056 (EE), κύριος ερευνητής Prof CHEN, Guanrong (EE) ).

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μεταφράσεις:

1. Introduction to Robotics – Mechanics and Control του John J. Craig. Ελληνικός τίτλος:  Εισαγωγή στη Ρομποτική, Μηχανική & Ελεγχος (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-160-5). Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

 

2. Fundamentals of Nanoelectronics του George W. Hanson. Ελληνικός τίτλος: Αρχές Νανοηλεκτρονικής (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-165-0 ).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


  

3. Digital Communications – A Discrete Time Approach του Michael Rice Ελληνικός τίτλος: Ψηφιακές Επικοινωνίες – Μια Προσέγγιση Διακριτού Χρόνου (Εκδόσεις Τζιόλα , ISBN 978-960-418-176-6 ).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  

4. Modern Control Systems των R. C. Dorf και R. H. Bishop Ελληνικός τίτλος: Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-211-4).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

5. Fundamentals of Electric Circuits των Charles K. Alexander και Matthew Ν.Ο Sadiku. Ελληνικός τίτλος: Ελληνικός τίτλος: Βασικές Αρχές Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση, ISBN: 978-960-418-262-6).

6. Strategic Marketing Problems Cases and Comments των Roger Α. Kerin και Robert A. Peterson. Ελληνικός τίτλος: Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Μελέτες Περιπτώσεων και Σχόλια (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση, ISBN: 978-960-418-275-6).
7. Δορυφορικές επικοινωνίες: Συστήματα, Τεχνολογία και Τεχνικές των Geranrd Maral και Michel Bousquet (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση).

 

Συγγραφή:

«Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας» ISBN: 978-960-418-259-6. Εκδόσεις Τζιόλα.

Αριθμός μελών συγγραφικής ομάδας:2.

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

7) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

·      Χρήση προϊόντων Πληροφορικής (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ-1989).

·      Ψηφιακές επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών (Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας-1991)

·      Ειδικές εφαρμογές Τεχνικής Σχεδίασης με Η/Υ (C.A.D),( Ziegler Intruments-1991, Γερμανία)

·      Κατάρτιση ερευνητών σε προηγμένα συστήματα πληροφορικής (Πολυτεχνική Α.Π.Θ, τμήμα Ηλεκτρολόγων .Μηχανικών - 1991)

·      Ημερίδα-Υποσταθμοί Μ.Τ. 22/02/96, Σύλλογος Μηχ/γων-Ηλεκ/γων Β.Ελλάδος,

·      Συνέδριο και Φεστιβάλ Μουσικής Πληροφορικής («Επιστήμη και Φιλοσοφία στη Μουσική του αύριο», Δελφοί-1992).

·      4η Επαναληπτική Ημερίδα Πληροφορικής – Νοεμβριος 2001.

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – Φεβρουάριος 2007.

 

8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

·      Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών (ΕΚΕΠΙΣ). Αρ.Μητρώου 709526.

·      Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Κοινωνία της Πληροφορίας)  Αρ. Μητρώου 1345/01

·      Μητρώα Διπλωματούχων Ανώτατων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου (Διεύθυνση Βιομηχανίας, ΑΜ: 4746)

 

9) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

10) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·  Μέλος της ΕΛΒΕ (Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος). Δημοσιεύσεις ποιημάτων στο περιοδικό της Ένωσης)

·  Συγγραφή παιδικών παραμυθιών, σεναρίων κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, κόμιξ, θεατρικών έργων, ποιημάτων και δοκιμίων (το παραμύθι «Η Πρώτη μου Μαγική Παραμυθόπορτα» εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 2005: ISBN: 960-8396-14-Χ και το θεατρικό έργο «Μαύρα ή Κίτρινα παρουσιάστηκε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης).

·  Β’ ‘Έπαινος στο Διεθνή διαγωνισμό Έμμετρης Σάτιρας «Παύλος Πολυχρονάκης».

 

*
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

   Ο Αντώνιος Μανιάτης γεννήθηκε στα 1970, είναι Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου με κατεύθυνση Διοικητικό Δίκαιο και Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου από το γαλλικό Πανεπιστήμιο «PARIS – X». Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα «Η κοινοβουλευτική προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και αναλύει το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, για την κακοδιοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει συνεργαστεί ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία με το Δήμο Καλαμάτας.

   Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 έχει διδάξει ως έκτακτος εκπαιδευτικός σε Πανεπιστήμια, Διδασκαλεία, ΤΕΙ και Ακαδημίες Σωμάτων Ασφαλείας.  Ως Επιστημονικός Συνεργάτης – Επίκουρος Καθηγητής υπηρετεί στο ΤΕΙ Πάτρας και έχει προσκληθεί να διδάξει μεταπτυχιακά νομικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο «PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE» (πρώην PARIS - X), στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS».  

   Είναι συγγραφέας 20 νομικών βιβλίων, από τα οποία 4 για το Πολιτιστικό Δίκαιο, και ενός μεγάλου αριθμού δικηγορικών γνωμοδοτήσεων και άλλων μελετών. Είναι συστηματικός μελετητής του κρητικού δικαίου, έχοντας συγγράψει άρθρα εμπνευσμένα από την Κρήτη όπως ο νομικός συγκρητισμός, η νομική μέθοδος των κρησφύγετων και η ένοπλη μέθοδος της νομικής επιστήμης. Σχετικό είναι και το άρθρο του για τη δημοκρατική μέθοδο της Συνταγματικής Ιστορίας. Μελέτες του στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

      Εκπόνησε  από το Δεκέμβριο 2004 έως και τον Οκτώβριο 2005 ως αμειβόμενος Ερευνητής του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, τη δημοσιευμένη στον τόμο του έτους 2008 της επιθεώρησης «Τάλως» μονογραφία για την «Επανάσταση Θερίσου 1905». Το έργο αυτό αποτελεί το τελευταίο τμήμα του ερευνητικού προγράμματος 1998-2004 του Ινστιτούτου. Στη μονογραφία, κείμενη στο χώρο της Γενικής Ιστορίας καθώς και της Συνταγματικής Ιστορίας ως κλάδου του Συνταγματικού Δικαίου, αναλύονται το δίκαιο και η πολιτική της Κρητικής Πολιτείας η οποία αποτελούσε μία αυτόνομη ηγεμονία μόνο τυπικά υποκείμενη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ένοπλο επαναστατικό κίνημα το οποίο κηρύχθηκε από το φιλελεύθερο πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο στο Θέρισο στις 10/23 Μαρτίου 1905 αποσκοπούσε στην προώθηση της λύσης της ‘Ενωσης της Κρήτης με την Ελλάδα αλλά και στη ριζική μεταβολή των όρων της εσωτερικής διακυβέρνησης, μάλιστα υπογράμμιζε την ανάγκη για την άμεση αντικατάσταση του Ηγεμόνα της Κρητικής Πολιτείας, πρίγκιπα Γεωργίου. Επιχειρείται εμβάθυνση στο κρητικό Σύνταγμα του 1899 το οποίο ήταν υπερβολικά ευνοϊκό για τον επικεφαλής της Πολιτείας, εξαιτίας της αρνητικής εμπειρίας από τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα στην κρίση του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.

   Η μονογραφία έχει μία πρωτότυπη προσέγγιση του αντικειμένου της καθώς αφενός συνδέει το κίνημα του Θερίσου με το φαινόμενο του συγκρητισμού και αφετέρου το θέτει στην πραγματική του διάσταση, επισημαίνοντας κριτικά το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στην υπονόμευση του Ηγεμόνα και στην υποστήριξη του Βενιζέλου. 

   Στο Παράρτημα της εργασίας υπάρχουν ευρύτερες κριτικές αναγωγές σε θεσμούς, μέσα από συγκριτικούς πίνακες. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρωτότυπη προσέγγιση με την οποία αποκρυσταλλώνεται αυτό που ξεχωρίζει τους μεγάλους πολιτικούς ηγέτες σαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο από τους υπόλοιπους πολιτικούς.

   Στο Παράρτημα υπάρχει και μία μελέτη στη γαλλική γλώσσα, διεπιστημονική, στο χώρο της νομικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας του δικαίου, σχετικά με το φαινόμενο του νομικού συγκρητισμού, εμπνευσμένη από την Επανάσταση του Θερίσου ως το «Συγκρητισμό του Κρησφύγετου».

 

*
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 1985: Αποφοίτηση από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών(Τμήμα Νομικής) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς»,  (8).

1989: Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ(Διπλωματική εργασία: «Γυναικεία εργασία: Νομοθετική αντιμετώπιση και κοινωνική πραγματικότητα») .

2002: Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ( Θέμα διατριβής: "Η βία στην οικογένεια: Νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση").

1990: Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΣΕΛΕΤΕ.

1974-1987:Φοίτηση στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στις τάξεις Βιολιού και Ανώτερων Θεωρητικών.

Γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.

Γνώση προγραμμάτων Η/Υ: Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το Φεβρουάριο του 1988 μέχρι τον Ιούλιο 2010. 

-Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση(από το 1990 μέχρι σήμερα) μαθημάτων ειδικότητας του κλάδου Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Δ/ντρια στο 28ο Γ/σιο Θεσσαλονίκης.

-Επιστημονική συνεργάτης (από το 2002 μέχρι το 2011) στο ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Θες/νίκης (Α.ΤΕΙ-Θ)  στη σχολή επαγγελμάτων υγείας-πρόνοιας για τη  διδασκαλία των μαθημάτων, «Κοινωνική Πρόνοια Ι», «Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ», «Δίκαιο και Κοινωνική Νομοθεσία Ι» και την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών με θέματα όπως ο ρατσισμός στο σχολείο, η κακοποίηση των παιδιών, η παιδική ογκολογία, η υιοθεσία κ.α

-Εκπαιδεύτρια στο  1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης (2008-09, εαρινό εξάμηνο 2010).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης.

-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων.

-Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης με τίτλο: «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας-Ανήλικοι παραβάτες», για παροχή υπηρεσιών στην κοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών

-Συμμετοχή  στα μαθήματα γυναικείων σπουδών που διοργανώθηκαν από την Ομάδα Γυναικείων Σπουδών του Α.Π.Θ.

-Συνεργασία με το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

-Συμμετοχή σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική  του φύλου: συγκριτική προσέγγιση»  και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης», Νομικό τμήμα Α.Π.Θ).

-Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

-Ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

-Συμμετοχή  ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με θέμα : ‘Συσχετισμός οικογενειακού – κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος  στη σχολική επίδοση του παιδιού’

Σχετικά με την ως άνω ερευνητική δραστηριότητα, επισημαίνονται τα εξής:

1988:«Γυναικεία εργασία: Νομοθετική αντιμετώπιση και κοινωνική πραγματικότητα». Διπλωματική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών.

Στην ως άνω εργασία καταδείχτηκε η διάσταση μεταξύ νομικών ρυθμίσεων και κοινωνικής πραγματικότητας όσον αφορά ζητήματα ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Στο θεωρητικό μέρος παρατέθηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο ενώ στο εμπειρικό μέρος καταγράφηκαν συστηματικές παραβιάσεις του νομικού καθεστώτος. Για τις ανάγκες της  εμπειρικής έρευνας διεξάχθηκε έρευνα σε δημοσιευμένη και αδημοσίευτη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων από το χώρο του εργατικού δικαίου αλλά και σε αγγελίες ευρέσεως εργασίας, διανεμήθηκαν και αποδελτιώθηκαν  ερωτηματολόγια  κ.λπ.

1989: Ειδική συνεργάτης στα προγράμματα της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης. Εκπόνηση μελέτης για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιμόρφωσης με τίτλο: «Λαϊκή Επιμόρφωση και τσιγγάνικη κοινότητα Δενδροποτάμου». Πρόκειται  για εμπειρική(κυρίως) έρευνα που διεξάχθηκε  στην τσιγγάνικη κοινότητα του Δενδροποτάμου με τη χρήση της συμμετοχικής παρατήρησης και της ελεύθερης συνέντευξης.. Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης της συγκεκριμένης κοινότητας(στέγαση, υγεία, απασχόληση, εκπαίδευση), των ηθών και εθίμων της, των πολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων της προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικά τα αντίστοιχα προγράμματα της Ν.Ε.Λ.Ε με την προσαρμογή τους στις ως άνω ιδιαιτερότητες. Τα πορίσματα της ως άνω εργασίας ενσωματώθηκαν στα ενημερωτικά προγράμματα της Ν.Ε.Λ.Ε προς τους επιμορφωτές.

1990:Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» -"POVERTY 3"  για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και διεξαγωγή εμπειρική έρευνας με τίτλο: «Η παραβατική συμπεριφορά των Αθιγγάνων». Η ως άνω έρευνα αφορούσε τις περιοχές Ευόσμου-Μενεμένης-Ελευθερίου Κορδελιού ενώ σκοπός του Προγράμματος ήταν η αποκάλυψη των αιτίων και μηχανισμών δημιουργίας και αναπαραγωγής της φτώχειας και η χάραξη κοινωνικής πολιτικής για την ένταξη των κοινωνικών ομάδων των περιοχών αυτών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα μεταξύ άλλων, με την καταγραφή δεδομένων από δημοσιευμένες και αδημοσίευτες αποφάσεις δικαστηρίων ανηλίκων σχετικά με την παραβατικότητα  των ανηλίκων τσιγγάνων του Δενδροποτάμου. Τα πορίσματα της ως άνω έρευνας περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμματος.

2002:Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Η βία στην οικογένεια: Νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση».

Η ως άνω εργασία περιλαμβάνει θεωρητική και εμπειρική έρευνα σχετικά με όλες τις μορφές κακοποίησης(ενεργητική-παθητική κακοποίηση, σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική κακοποίηση) και ως προς όλους τους πρωταγωνιστές που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας(κακοποίηση συζύγων, παιδιών, ηλικιωμένων γονέων). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κακοποίηση-παραμέληση των παιδιών, στο πολυπαραγοντικό μοντέλο αιτιολόγησής της, στις συνέπειες όσον αφορά τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών – θυμάτων καθώς επίσης στις διαδικασίες θεραπευτικής και κοινωνικής αποκατάστασης.  Στο θεωρητικό μέρος καταδεικνύεται το ιδεολογικό πλαίσιο  μέσα στο οποίο εκδηλώνεται το πρόβλημα και συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο αφού η ενδοοικογενειακή κακοποίηση συνιστά παραβίαση θεμελιωδών αρχών  εθνικού και διεθνούς δικαίου(αναφορά σε διατάξεις διεθνούς, συνταγματικού, αστικού, ποινικού και προνοιακού δικαίου). Στο εμπειρικό μέρος αναζητήθηκαν από πλήθος Φορέων που ασχολούνται με το πρόβλημα ή  καταγράφουν τις διαστάσεις του(Φορείς Υγείας, Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Τύπος, Αστυνομικά Τμήματα) πληροφορίες σχετικά με: την ταυτότητα των δραστών και αποδεκτών, τις μορφές, τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της κακοποίησης, την αντίδραση των θυμάτων και ολόκληρης της οικογένειας, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες ή οι δράστες και την επάρκεια της κοινωνικής προστασίας. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές των κοινωνικών επιστημών όπως η επεξεργασία ερωτηματολογίων, η έρευνα τεκμηρίων και οι προσωπικές συνεντεύξεις. Διενεργήθηκε εκτεταμένη εμπειρική έρευνα σε δημοσιευμένη και αδημοσίευτη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις οικογενειακού και ποινικού δικαίου(αποφάσεις διάσπασης έγγαμης συμβίωσης, λύσης του γάμου, επιδίκασης διατροφής, ανάθεσης ή αφαίρεσης επιμέλειας, ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας καθώς και αποφάσεις  εκδίκασης σχετικών με την κακοποίηση, αδικημάτων του ποινικού κώδικα).

2004-2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι ως εξειδικευμένη επιστήμων με θέμα: « Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση».  Στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος διεξάχθηκε θεωρητική και εμπειρική επιτόπια έρευνα σχετικά  με:

α) Τις πολιτισμικές συγκρούσεις και την έννοια της δημόσιας τάξης στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Πρόκειται  για αποδελτίωση, καταγραφή και κριτική παρουσίαση δημοσιευμένης ελληνικής νομολογίας που αφορά στην αντιμετώπιση οικογενειακής φύσεως διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας οι οποίες έχουν προκαλέσει πολιτισμικές συγκρούσεις στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης.

β) Τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών σχέσεων μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται κριτική επεξεργασία δείγματος αδημοσίευτων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης, που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για  την επικύρωση των αποφάσεων της Μουφτείας Ξάνθης  και οι οποίες εμφανίζουν αποκλίσεις από την ελληνική νομοθεσία τόσο όσον αφορά στην αναγνωρισμένη δικαιοδοσία των Ιεροδικείων, όσο και στη συνδρομή των θεσμικών προϋποθέσεων, που υλοποιούν συνταγματικές διατάξεις για την ισότητα των διαδίκων, τη δικαστική προστασία, το δικαίωμα ακροάσεως κ.λ.π.

γ)Την κοινότητα των τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσ/νίκης  ως ενδεικτικής περίπτωσης  κοινότητας με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.. Στο επίπεδο της οικογενειακής κατάστασης και των οικογενειακών σχέσεων η ως άνω πολιτισμική ιδιαιτερότητα προκαλεί συγκρούσεις ή εξωνομικές καταστάσεις συγκριτικά με  το ισχύον δίκαιο ερχόμενη σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του τελευταίου . Ενδεικτικά αναφέρονται η επιλογή και διαπραγμάτευση συντρόφου, ο θεσμός της προίκας, η ενδογαμία, η τέλεση πρώιμων γάμων, οι ελεύθερες συμβιώσεις και η συνακόλουθη ύπαρξη παιδιών εκτός γάμου, το ‘τελετουργικό’ του τσιγγάνικου γάμου κ.λ.π. Ακόμη, με δεδομένο τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι τσιγγάνοι, η αποδοχή ή όχι του ιδιαίτερου τρόπου ζωής τους, αποτελεί δείκτη της ανοχής ή/και αποδοχής της πολυπολιτισμικότητας από την ευρύτερη κοινωνική ομάδα.

Από την ως άνω ερευνητική ενασχόληση προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις με τίτλους:  «Οι πολιτισμικές συγκρούσεις και η έννοια της δημόσιας τάξης μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων» και «Προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών υποθέσεων μουσουλμάνων πολιτών και την επικύρωση, από τα πολιτικά δικαστήρια, των αποφάσεων της Μουφτείας» που περιλήφθηκαν στο συλλογικό τόμο του ερευνητικού προγράμματος που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στα μεταπτυχιακά μαθήματα του συγκριτικού δικαίου στο Νομικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-06.

2005-2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ  ως εξειδικευμένη επιστήμων με θέμα: «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης». Στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα  για την απογραφή, καταγραφή και αποδελτίωση της σχετικής δημοσιευμένης και αδημοσίευτης ελληνικής νομολογίας σχετικά με το πρόβλημα trafficking και ακολούθησε σχολιασμός του συγκεντρωθέντος υλικού. Ενδεικτικά αναφέρεται η επεξεργασία αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  σχετικά με την εκδίκαση αδικημάτων παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, προαγωγής στην πορνεία, μαστροπείας κ.α 

Από την ως άνω ερευνητική ενασχόληση προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις με τίτλους : «Το πρόβλημα trafficking μέσα από την ελληνική νομολογία» που περιλήφθηκε στο συλλογικό τόμο του ερευνητικού προγράμματος που κατατέθηκε το 2008 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ και «Σκέψεις για το φαινόμενο trafficking με αφορμή τη δικανική κρίση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Σερρών 37-46/2005», Αρμενόπουλος 2007, σελ. 1629-1636.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1996-98: Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο: «Λύση της έγγαμης συμβίωσης και προστασία της ανηλικότητας(επιτροπεία, υιοθεσία), μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων». Από τις αρχές του αιώνα  μέχρι και την εισαγωγή του ΑΚ/1940.

Πρόκειται για θεωρητική και εμπειρική έρευνα που αναφέρεται αφενός στην παράθεση του ισχύσαντος νομικού πλαισίου(ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο)  στις ως άνω οικογενειακές διαφορές κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, αφετέρου στα πορίσματα από επιτόπια έρευνα σε δικαστικές αποφάσεις που διενεργήθηκε στο Πρωτοδικείο Χανίων, στο Ιστορικό Αρχείο Χανίων και στο αρχείο του Ι.Κ.Δ.  Η εμπειρική έρευνα αναφερόταν στον έλεγχο περίπου 3.000 αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες περίπου  300 αφορούσαν την έρευνα και αποτέλεσαν το δείγμα της. Το Ι.Κ.Δ ανέλαβε τη δημοσίευση της εργασίας στην επιστημονική επετηρίδα του «ΤΑΛΩΣ», τόμ. Η’, 2000, σελ. 497-613.

2003-08:Ανάληψη από κοινού με την ερευνήτρια Μ. Γαλανού θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας με τίτλο: «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα». Εκπόνηση του γενικού μέρους της έρευνας με τίτλο: : «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές».

Πρόκειται για έρευνα σχετικά με τα έθιμα ως πηγών του κρητικού δικαίου με δεδομένο ότι μέχρι την εισαγωγή και ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια ενιαίας νομοθεσίας(ΑΚ/1946, ΚΠολΔ/1968), τα έθιμα κατείχαν ιδιάζουσα θέση στο δικαιικό σύστημα αφού εκτός από τη ρητή αναφορά σ’ αυτά, αναγνωριζόταν και η καταργητική τους δύναμη(ν.10/26.5.1899, άρθρ. 9). Η θεωρητική έρευνα αναφέρεται στην ανεύρεση, καταγραφή, ιστορική εξέλιξη, δημιουργία, ισχύ και κατάργηση  των εθίμων μέσα από τη βιβλιογραφική αναζήτηση(βιβλιογραφία, αρθρογραφία, νομικά περιοδικά.). Επιπλέον, για την αναζήτηση των εθίμων διεξάχθηκε έρευνα σε δημοσιευμένες παλαιές δικαστικές  αποφάσεις του Εφετείου Κρήτης και του Αρείου Πάγου που αναφέρονται στο εθιμικό νομικό καθεστώς που ίσχυε στην Κρήτη. Η εμπειρική-κοινωνιολογική  έρευνα αναφέρεται στην καταγραφή των ισχυσάντων εθίμων και της εξελικτικής τους πορείας με τις μεθόδους και τις τεχνικές  των κοινωνικών ερευνών και ιδιαίτερα με την έρευνα τεκμηρίων(δευτερογενής έρευνα). Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρεται σε δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της Κρήτης -κυρίως στα τέσσερα Πρωτοδικεία του νησιού αλλά και σε Ειρηνοδικεία όπως και στο Εφετείο ή σε άλλα νομικά κείμενα όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα(π.χ προικοσύμφωνα), αποφάσεις χριστιανικών συμβουλίων κ.λ.π.  

Το Ι.Κ.Δ ανέλαβε τη δημοσίευση της εργασίας με θέμα: «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές» στην επιστημονική επετηρίδα του «ΤΑΛΩΣ», τόμ. ΙΗ’, 2010, σελ. 29-307.

2011: Ανάληψη εκπόνησης θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας με τίτλο: «Η έννοια της κατάχρησης δικαιώματος μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων της Κρήτης». Αναφορά στα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 -«Λύση της έγγαμης συμβίωσης και προστασία της ανηλικότητας(επιτροπεία, υιοθεσία), μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων». Από τις αρχές του αιώνα  μέχρι και την εισαγωγή του ΑΚ/1940, ΤΑΛΩΣ, τόμ. Η’, 2000, σελ. 497-613.

-«Η συμβολή του Δικαίου και της Δικαιοσύνης στην προστασία των παιδιών-θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Εναλλακτικά σχήματα θεραπευτικής προσέγγισης», Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 74/2004,  σελ. 71-86.

-«Από τα άδυτα της ιδιωτικότητας στην αναγνώριση ενός κοινωνικού προβλήματος δημόσιου ενδιαφέροντος. Κριτική παρουσίαση του ν. 3500/2006 στα πλαίσια της ιδεολογικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας», Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 86/2007, σελ. 89-104.

-«Σκέψεις για το φαινόμενο trafficking με αφορμή τη δικανική κρίση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Σερρών 37-46/2005», Αρμενόπουλος 2007, σελ. 1629-1636.

-«Οι πολιτισμικές συγκρούσεις και η έννοια της δημόσιας τάξης μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση», σελ. 283 κ.ε,   που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών υποθέσεων μουσουλμάνων πολιτών και την επικύρωση, από τα πολιτικά δικαστήρια, των αποφάσεων της Μουφτείας», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση», σελ. 265 κ.ε,   που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Το πρόβλημα trafficking μέσα από την ελληνική νομολογία», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης», σελ. 95 κ.ε,   που κατατέθηκε  το 2008 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές», «ΤΑΛΩΣ», τόμ. ΙΗ’, 2010, σελ. 29-307.

 -Διεξαγωγή θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών όπως:

·      Η διάρκεια της πολιτικής δίκης.

·      Ο χαρακτήρας της γυναικείας εργασίας.

·      Η αναζήτηση των αιτίων της εγκληματικότητας στην τσιγγάνικη κοινότητα (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "POVERTY 3").

·      Η χρησικτησία στο μεταβυζαντινό δίκαιο.

·      Ισονομία και παράδοση

·      Ο θεσμός της επιτροπείας στο ρωμαϊκό δίκαιο

·      Το θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικών επιστημών.

 -Εισηγήσεις στα πλαίσια  μαθημάτων που διοργάνωνε στο ΑΠΘ η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών(21.4.1989) με θέμα: «Εργασία και κοινωνική θέση της γυναίκας», σε διημερίδα που διοργάνωσε η ΓΓΝΓ, η ΕΕΤΑΑ και ο Δήμος Μενεμένης  για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα των ελλήνων τσιγγάνων (19/20.9.1995) με θέμα: «Κοινωνικά δικαιώματα των τσιγγάνων. Ανισότητες-Διακρίσεις», σε ημερίδα του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας(30.5.2001) με θέμα: «Το σώμα των γυναικών ως πεδίο άσκησης  βίας και εκμετάλλευσης».

-Παρακολούθηση πληθώρας ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με την οικογένεια, την παιδική ηλικία, τα Μ.Μ.Ε και την Ε.Ε. και σεμιναρίου με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ένωση-Μηχανισμοί χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ε.Ε»

-Συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές και αρθρογραφία στον ημερήσιο Τύπο κυρίως για θέματα ισότητας στο χώρο της εργασίας και της οικογένειας.

-Μέλος της συντακτικής  επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «ΑΙΣΥΜΝΗΤΗΣ» και ιδρυτικό μέλος της  αστικής μη κερδοσκοπικής  εταιρίας μελετών και ερευνών επί θεμάτων Κοινωνιολογίας του Δικαίου.

-Αρθρογραφία στην εφημερίδα «Μακεδονία» (1991-1993), στην εβδομαδιαία στήλη με θέματα σχετικά με την οικογένεια, τη γυναίκα και το παιδί.

 

*
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΙΤΛΟΙ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΑ

30 Ιουνίου 1981: Απολυτήριο του ιδιωτικού Λυκείου Πειραιώς «Ο ΠΛΑΤΩΝ» (βαθμός απολυτηρίου: «Άριστα»).

30 Απριλίου 1990: Πτυχίο Τμήματος Νομικής, Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου: «Καλώς»).

7 Δεκεμβρίου 1993 – 11 Σεπτεμβρίου 1996: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Κλάδου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ειδίκευση και διπλωματική εργασία στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, βαθμός Διπλώματος: «Άριστα»).

Κατά το πρώτο έτος (1994) των μεταπτυχιακών σπουδών, εκπονήθηκε η (αδημοσίευτη μέχρι σήμερα) εργασία με τίτλο: «Η απονομή του δικαίου από τα μεταβυζαντινά εκκλησιαστικά δικαστήρια».

Κατά το δεύτερο έτος (1995) των μεταπτυχιακών σπουδών, υποβλήθηκε η διπλωματική εργασία με θέμα: «Πορίσματα από την εκκλησιαστική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας του έτους 1987» [βαθμός εργασίας: «Άριστα» (10)].

1993-1994: Ειδίκευση στην αγγλική νομική ορολογία, στα πλαίσια του κύκλου των ανωτέρω μεταπτυχιακών σπουδών.

3 Νοεμβρίου 1994 – 28 Απριλίου 1995: Συμμετοχή στα σεμινάρια και τις επιστημονικές εργασίες του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Διδακτορικής Επιμόρφωσης Κανονικού Δικαίου (Programme interuniversitaire de formation doctorale en droit canonique), που φέρει τον τίτλο «GRATIANUS» και συνδιοργανώνεται κάθε έτος στο Παρίσι από το Πανεπιστήμιο PARIS-SUD (Faculte Jean Monnet a Sceaux: Droit-Economie-Gestion) και τη FACULTE DE DROIT CANONIQUE DE PARIS-INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS.

Οι εργασίες του ανωτέρω Προγράμματος «GRATIANUS» ως στόχο είχαν την προετοιμασία των σπουδαστών του για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους κλάδους του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Το πρόγραμμα σπουδών περιελάμβανε καθημερινή εντατική διδασκαλία, επιστημονικές συζητήσεις και εργασίες στα εξής μαθήματα:

- Κανονικό & Εκκλησιαστικό Δίκαιο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

- Συγκριτικό Δίκαιο περί των Θρησκευμάτων,

- Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο σχετικά με τα Θρησκεύματα,

- Ιστορία Κανονικού Δικαίου & Θρησκευτικών Θεσμών,

- Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

25 Μαΐου 1999: Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα της διδακτορικής διατριβής: «Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης: Θεσμοί και διοικητική οργάνωση κατά τον Καταστατικό της Νόμο (Ν. 4149/1961)» (βαθμός «Άριστα»).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1977: Δίπλωμα «LOWER CERTIFICATE OF OCFORD» της αγγλικής γλώσσας.

1993-1994: Ειδίκευση στην αγγλική νομική ορολογία, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

1994-1995: Εμβάθυνση στην γαλλική γλώσσα και τη νομική της ορολογία, στα πλαίσια της παρακολούθησης στο Παρίσι επί εξάμηνο του ανωτέρω Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Διδακτορικής Επιμόρφωσης «GRATIANUS».

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1994-1995: Υποτροφία εξωτερικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus (Κλάδος Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου) για συμμετοχή στο αναφερθέν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Διδακτορικής Επιμόρφωσης Κανονικού Δικαίου «GRATIANUS».

1995-1998: Υποτροφία εσωτερικού τριετούς διάρκειας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο από το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, μετά από επιτυχείς εξετάσεις στα μαθήματα:

- Εκκλησιαστικό Δίκαιο (βαθμός 19)

- Πηγές Βυζαντινού Δικαίου (βαθμός 18)

- Δίκαιο Ορθοδόξων Εκκλησιών (βαθμός 20).

19-26 Μαΐου 1997: Υποτροφία εξωτερικού του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, μετά από πρόταση του Καθηγητή Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΗ. Με την υποστήριξη της υποτροφίας συμμετείχα σε μεταπτυχιακό σεμινάριο Νομικής Θεωρίας, το οποίο υπό τον τίτλο «Jurisdiction in Europe. Towards a Common Legal Method» διεξήχθη στο Bocholt του Munster Γερμανίας κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και φοιτητών από κράτη της Ευρώπης.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

6 Μαΐου 1999: Έγκριση διδακτορικής διατριβής, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης: Θεσμοί και διοικητική οργάνωση κατά τον Καταστατικό της Νόμο (Ν. 4149/1961)» (βαθμός «Άριστα»). Η διδακτορική διατριβή εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης (Νεάρχου 15), στο τόμο Θ’ (2001) των οικείων εκδόσεων, οι οποίες φέρουν το γενικό τίτλο «ΤΑΛΩΣ» (σσ. 544).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Β΄  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ ΩΣ ΛΕΚΤΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (οι εργασίες παρατίθενται βάσει του είδους και ακολούθως του χρόνου δημοσίευσής τους).

Αυτοτελή έργα

[1]. Θρησκευτική Νομοθεσία. Ειδική νομοθεσία – βιβλιογραφία - νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009 (σσ. 2037): το έργο αυτό είναι προϊόν κοινής μας συνεργασίας με τον Ομότιμο Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρο Ν. Τρωιάνο.

[2]. Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, Τρίκαλα-Θεσσαλονίκη 2009, (σσ. 190).

[3]. Introduction to Hellenic Ecclesiastical Law: υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (σσ. 180) και c-d, μαζί με την βεβαίωση του εκδότη κ. Λαυρέντη Ντετζιόρτζιο ότι τελεί υπό έκδοση (Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις).

[4]. Τα όρια της εκκλησιαστικής αυτοδιοίκησης. Ι: Κανονιστική Αρμοδιότητα: υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (σσ. 375) και c-d, μαζί με την βεβαίωση του εκδότη κ. Λαυρέντη Ντετζιόρτζιο ότι τελεί υπό έκδοση (Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις).

Μελέτες σε περιοδικά ή τιμητικούς τόμους

Ελληνόγλωσσες

[1]. «Οι φορολογικές απαλλαγές των θρησκευμάτων. Ζητήματα συνταγματικότητας», Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 63 (2009) 4-27. Διευκρινίζεται ότι, όπως εκτενέστερα εκθέτω και στο Αναλυτικό μου Υπόμνημα, η παρούσα εργασία τελούσε υπό δημοσίευση σε ειδικό αφιέρωμα της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, έτους 2005. Υπό αυτά τα στοιχεία είχε υποβληθεί και κατά την υποψηφιότητά μου σε λέκτορα. Επειδή όμως εκείνη η έκδοση ουδέποτε έγινε, προέκυψαν δε νέα φορολογικά δεδομένα (όπως το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, ΕΤΑΚ, το κείμενο ενημερώθηκε και Επιτέλους) δημοσιεύθηκε ως άνω.  

[2]. «Ιδιοκτησιακές διαφορές μεταξύ μονών του μεταβυζαντινού Άθω-: δύο αδημοσίευτα έγγραφα», ‘Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω’, «Νόμος» Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος ΝΟΠΕ, Θεσσαλονίκη 2010, 311-332.

 [3]. «Κοινοτικό δίκαιο δημόσιων έργων και εκκλησιαστική αυτοδιοίκηση. Η εναρμόνιση του Κανονισμού 55/1974 για τα εκκλησιαστικά έργα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ», Αρμενόπουλος 65 (2011) 361-382.

[4]. «Η εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη», υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του ΚΕ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Χριστιανική Θεσσαλονίκη’, που πραγματοποιήθηκε στην Ι. Μονή Βλατάδων τις 15/17-12-2011 υπό το γενικό τίτλο «Χριστιανικές Κοινότητες της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανική περίοδο».

Ξενόγλωσσες

[5]. «Die Verpflichtung, anlasslich der Eidesleistung seine religiose Uberzeugung vor Gericht zu erklaren, verletzt die Gewissens- und Religionsfreiheit. EGMR 21. 2. 2008, 19.516/06 (Alexandridis /. Griechenland)»: υπό δημοσίευση εντός του 2012 στο νομικό περιοδικό Osterreichisches Archiv fur Recht und Religion, που εκδίδεται από τοInstitut fur Rechtsphilosophie, Religions-und Kulturrecht Rechtswissen schaftliche’ του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Fakultat der Universitat Wien).

[6]. «The application of the freedom of religion principles of the European Convention on Human Rights in Greece», in: ACHILLES EMILIANIDES (ed.), Religious Freedom in the European Union, European Consortium for Church and State Research, Leuven-Paris-Walpole MA, Peeters 2011, pg. 187-197.

[7]. «The special treatment of religions in the context of Greek Penal Law»: υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του προαναφερθέντος Συνεδρίου στο Ελσίνκι (Φινλανδία, 2008) με γενικό τίτλο «Religion in Criminal Law’.

[8]. «Legal and Pastoral Treatment of Immigrants in Greece»: αποτελεί υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του προαναφερθέντος Συνεδρίου στο της Μαδρίτης (Ισπανία, 2009), με γενικό τίτλο «Legal and Pastoral Treatment of Immigrants in European Union’.

[9]. «The Right to Religious Equality under the Greek Law»: υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του προαναφερθέντος Συνεδρίου της Οξφόρδης (Μ. Βρετανία, 2011) με γενικό τίτλο «The Right to Religious Equality in the European Union».

Σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις και άλλα δημοσιεύματα

[1]. Σχόλια υπό την Ειρηνοδικείου Κόνιτσας 11/2005, Αρχείο Νομολογίας 58 (2007) 340-343 (343-344).

[2]. Σχόλια υπό τις Συμβουλίου της Επικρατείας 117-118/2007 (ΠρΕπεξ), Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2/2008, 169-165 (165-166).

[3]. Σχόλια υπό την Συμβουλίου της Επικρατείας 686/2011, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 7/2011, 710-712 (713-714).

[4]. Παρουσίαση του βιβλίου του Θ. Παπαθανασίου, Κανόνες και Ελευθερία. Οι μεταμορφώσεις του 108ου κανόνα της τοπικής Συνόδου της Καρθαγένης και οι περιπέτειες της ελεύθερης αποδοχής του Χριστιανισμού, εκδ. Επέκταση, Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 15, Κατερίνη 2005, σσ. 188 [Σύναξη 99/2006, 94-96].

[5]. Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Ανδρουτσόπουλου, Η θρησκευτική ελευθερία κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σσ. 442 [Νομοκανονικά 2/2010, 196-202].

[6]. «Η προσφορά του Καθηγητή Σ. Τρωιάνου στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο», Βυζαντινά 29 (2009) 6515-520.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Απρίλιος 2008 – Δεκέμβριος 2009, Ιούνιος 2010 – Απρίλιος 2012: Διδασκαλία του μαθήματος ‘Εκκλησιαστικό Δίκαιο’ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ.

Απρίλιος 2008 – Δεκέμβριος 2009, Ιούνιος 2010 – Απρίλιος 2012: Διδασκαλία του μαθήματος ‘Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους’ σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ.

Ιανουάριος 2009: Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Socrates-Gratianus 2008-2009, δίδαξα στις 21-1-2009 το μάθημα Droit ecclesiastique de lEglise orthodoxe de Grece στη Faculte de Droit Canonique, που εδρεύει στο Institut Catholique de Paris και συνεργάζεται με το Universite Paris-Sud.

Ιανουάριος 2010: Στο πρόγραμμα Σεμιναρίων Βυζαντινού Δικαίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Θεσσαλονίκης της περιόδου 2008-2009, στις 13-1-2010 παρέδωσα μάθημα με θέμα: «Η διοικητική οργάνωση του Αγίου Όρους κατά τη βυζαντινή περίοδο».

Ιανουάριος 2011: Στο πρόγραμμα Σεμιναρίων Βυζαντινού Δικαίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Θεσσαλονίκης της περιόδου 2010-2011, στις 2-3-2011 παρέδωσα μάθημα με θέμα: «Το κανονικό συνοδικό σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας κατά τη βυζαντινή περίοδο».

14-1-2010: Στο πλαίσιο του προγράμματος μαθημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εκπαίδευσης), περιόδου 2009-2010, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό το γενικό τίτλο: ‘Νομική, το μέλλον της Ευρώπης’, και υπό το συντονισμό του Ομότ. Καθηγητή κ. Γ. Νάκου, παρέδωσα μάθημα με θέμα: «Η περιουσία των μονών του Αγίου Όρους».

3-2-2011: Στο πλαίσιο του προγράμματος μαθημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εκπαίδευσης), περιόδου 2010-2011, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό το γενικό τίτλο: ‘Νομική, το μέλλον της Ευρώπης’, και υπό το συντονισμό του Ομότ. Καθηγητή κ. Γ. Νάκου, παρέδωσα μάθημα με θέμα: «Προβληματισμοί για το θρησκευτικό όρκο».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

21-23 Νοεμβρίου 2007: συμμετοχή μου, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριακές εργασίες του EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH. Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία (Κύπρος), με γενικό θέμα: ‘National legal decisions regarding the freedom of religion and other convictions, referring to the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (ECHR)’. Συμμετείχα με εισήγησή μου υπό τον τίτλο: «The application of the freedom of religion principles of the European Convention on Human Rights in Greece», η οποία δημοσιεύθηκε ήδη στα Πρακτικά του Συνεδρίου: ACHILLES EMILIANIDES (ed.), Religious Freedom in the European Union, European Consortium for Church and State Research, Leuven-Paris-Walpole MA, Peeters 2011, pg. 187-197 (υποβάλλεται προς κρίση).

2-5 Οκτωβρίου 2008: συμμετοχή μου, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριακές εργασίες του EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH. Πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι (Φινλανδία), με γενικό θέμα: ‘Religion in Criminal Law’.

Συμμετείχα με εισήγησή μου υπό τον τίτλο: «The special treatment of religions in the context of Greek Penal Law», η οποία τελεί υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου (υποβάλλεται προς κρίση).

12-15 Νοεμβρίου 2009: συμμετοχή μου, μετά από πρόσκληση, στις συνεδριακές εργασίες του EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH. Πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (Ισπανία), με γενικό θέμα: ‘Legal and Pastoral Treatment of Immigrants in European Union’.

Συμμετείχα (συνυποβάλλονται δικαιολογητικά) με δική μου εισήγηση υπό τον τίτλο: «Legal and Pastoral Treatment of Immigrants in Greece», η οποία τελεί υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου (υποβάλλεται προς κρίση) ‘Religion in Criminal Law’.

Κατά τη λήξη των εργασιών του ανωτέρω Συνεδρίου ανακηρύχθηκα μέλος του EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH.

22-24 Οκτωβρίου 2009: Συμμετοχή στις συνεδριακές εργασίες της ΙΒ΄ Συνάντησης Ιστορικών του Δικαίου, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή (Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νομικής Σχολής), όπου και εκφώνησα εισήγηση με θέμα «Διαφορές ορίων μεταξύ μονών του Αγίου Όρους» (Σάββατο, 24-10-2009).

15-17 Δεκεμβρίου 2011: Συμμετοχή στις συνεδριακές εργασίες του ΚΕ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ‘Χριστιανική Θεσσαλονίκη’, υπό το γενικό τίτλο «Χριστιανικές Κοινότητες της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανική περίοδο», που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Βλατάδων. Πραγματοποίησα στις 16-12-2011 ομιλία μου με θέμα: «Η εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Χριστιανικές Κοινότητες της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης».

ΟΜΙΛΙΕΣ

5-12-2009: συμμετοχή μου, μετά από πρόσκληση, στην εκδήλωση υπό το γενικό τίτλο «Κράτος και Εκκλησία: Υπόγειες Διαδρομές», που πραγματοποίησε η Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΑ, Ακαδημίας 20, 18:30 μ.μ.). Μετά τους κ.κ. Νίκο Αλιβιζάτο, Στέφανο Ματθία και Μανώλη Καλομοίρη ομίλησα με θέμα: «Οι φορολογικές απαλλαγές των θρησκευμάτων. Ζητήματα συνταγματικότητας». Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο κ. Κώστας Παπαϊωάννου, Πρόεδρος της ΕΕΔΑ.

14-1-2010: ομιλία μου συμμετοχή μου, μετά από πρόσκληση, στην εκδήλωση υπό το γενικό τίτλο «Κράτος και Εκκλησία: Υπόγειες Διαδρομές», που πραγματοποίησε η Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΑ, Ακαδημίας 20, 18:30 μ.μ.). Μετά τους κ.κ. Νίκο Αλιβιζάτο, Στέφανο Ματθία και Μανώλη Καλομοίρη ομίλησα με θέμα: «Οι φορολογικές απαλλαγές των θρησκευμάτων. Ζητήματα συνταγματικότητας». Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο κ. Κώστας Παπαϊωάννου, Πρόεδρος της ΕΕΔΑ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακηρύχθηκα ενεργό μέλος του European Consortium for Church and State Research, κατά τις εργασίες του στη Μαδρίτη (12-15 Νοεμβρίου 2009).

Ανακηρύχθηκα ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου κατά τη διάρκεια των εργασιών της στην Κομοτηνή (Σάββατο, 24-10-2009).

2008 - 2012: μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου.

22-1-1994  – σήμερα: ενεργός άσκηση δικηγορίας και επαγγελματική ενασχόληση με ζητήματα εκκλησιαστικού δικαίου. Νομικός σύμβουλος εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (υπ’ αριθμ. 6574/19-3-2012 Πιστοποιητικό του Δ.Σ.Θ.).

13-2—2012: με το υπ’ αριθμ. Μ.772/13-2-2012 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Νομικής κ. Ν. Μπιτζιλέκη, ορίσθηκα μαζί με τον επιβλέποντα Επίκουρο Καθηγητή κ. Κ. Κυριαζόπουλο, μέλος της τριμελούς επιτροπής εκπόνησης διδακτορικής διατριβής του κ. Μάριου Θεοδοσιάδη του Δημητρίου, με θέμα: «Θρησκεία, πολιτική, οικονομία, πόλεμος. Σύνδεση και διαπλοκή των ανωτέρω εννοιών».

Εκπόνηση ερευνητικού - συγγραφικού προγράμματος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου και αντικείμενο:

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (330-824)

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ (961-1204) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ».

Ι. Ερευνητικό αντικείμενο

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις πλέον ερευνητικά ενδιαφέρουσες φάσεις του Κρητικού δικαίου αποτελεί η Βυζαντινή περίοδος της διαμόρφωσης και εφαρμογής του. Η περίοδος αυτή διακρίνεται σε πρώτη (330-824) και δεύτερη (961-1204), μεσολαβείται δε από την παρένθεση (824-961) της Αραβοκρατίας (824-961).

Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο, η Κρήτη ενώνεται με το Ανατολικό Ιλλυρικό και ακολουθεί την ιστορική του τύχη μαζί με το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος. Παράλληλα με τις δικαιικές διατάξεις τοπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται και στην Κρήτη η μνημειώδης Ιουστινιάνεια νομοθεσία (Πανδέκτης, Κώδικας, Εισηγήσεις, Νεαρές), που καθορίζει συνολικά το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο. Όπως όμως είναι γνωστό, το δίκαιο δεν αποτελεί παρά «εποικοδόμημα» των διαμορφούμενων σε ορισμένο τόπο και χρόνο συναλλακτικών-οικονομικών σχέσεων και ταξικών-κοινωνικών ισορροπιών. Από την ερμηνευτική αυτή γωνία, δεν είναι άσχετο με το δίκαιο το γεγονός ότι με την καταστολή της επανάστασης του στρατηγού Καρύκη το 1182, διαμορφώνεται στη Μεγαλόνησο μία νέα και επίσημη φεουδαρχική τάξη, που αποτελέστηκε από 12 αρχοντικές βυζαντινές οικογένειες. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές συνέπειες στην κατανομή της γαιοκτησίας, άρα και στη διαμόρφωση του δικαίου.

Επιπλέον, καίρια σημασία για την διάπλαση του Κρητικού δικαίου την περίοδο αυτή επέχει η επικράτηση του χριστιανισμού και η συνακόλουθη διαμόρφωση δικαιϊκών θεσμών που εμπνέονταν από τις αντιλήψεις του. Από τις αντιλήψεις αυτές επηρεάστηκαν τόσο το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, όσο και νέες μορφές βίου, όπως ο μοναχισμός (πρβλ. Διαθήκη του Ιωάννου του Ξένου ή Ερημίτου, κείμενο με πλήθος δικαιικών στοιχείων, που αντικατοπτρίζει περαιτέρω εμπράγματες, ενοχικές και κληρονομικές σχέσεις με ad hoc εφαρμογή στην Κρήτη).   

Είναι λοιπόν η Βυζαντινή περίοδος του Κρητικού δικαίου μία μακρόχρονη διαδικασία κατά την οποία το ρωμαϊκό δίκαιο παραχωρεί τη θέση του στην Ιουστινιάνεια νομοθεσία, παρουσιάζει δε συνεχείς διακυμάνσεις, που επηρεάζονται άμεσα τόσο από την φεουδαρχική δομή και διαστρωμάτωση της βυζαντινής κοινωνίας, όσο και από την ιδεολογική επικράτηση του χριστιανισμού. Η ανωτέρω διαδικασία προκύπτει ανάγλυφα μέσα από τις δικαιικές πηγές της περιόδου αυτής.

ΙΙ. Μέθοδος έρευνας

Η εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος ακολουθεί ήδη τα εξής στάδια:

1.- Ανεύρεση των γενικών και τοπικών, άμεσων και έμμεσων πηγών δικαίου που ίσχυσαν την περίοδο αυτή στην Κρήτη.                

2.- Κριτική τους αξιολόγηση, απομόνωση των διαπλαστικών και δικαιικών πηγών με ρητή αναφορά και ρυθμιστικό πεδίο στην Κρήτη, επιλογή των κριτικότερων από αυτές. Ακριβής καταγραφή των κειμένων και μετάφρασή τους.

3.- Σχολιασμός - υπομνηματισμός των ανωτέρω με ανάλογου ρυθμιστικού περιεχομένου πηγές καθώς και την εγκυρότερη ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία.

4.- Εκτεταμένο τμήμα της εργασίας αφιερώνεται στις εκκλησιαστικές πηγές του δικαίου (εκκλησιαστικού περιεχομένου Νεαρές, ιεροί κανόνες και παραδόσεις, μαρτυρολόγια, βίοι αγίων κ.λ.π.), με αυτόχθονα προέλευση, και οι οποίες είτε επηρέασαν θεσμούς του ιδιωτικού βίου (γάμος, μνηστεία κ.λ.π.), είτε διαμόρφωσαν καθεστωτικές δομές (εκκλησιαστικές μητροπόλεις, ναοί, μονές, χριστιανικές κοινότητες κ.λ.π.) του χριστιανισμού στη Μεγαλόνησο. Μέσα από το σχολιασμό των ανωτέρω πρέπει να προκύπτει η διαλεκτική αντιπαράθεση (θέση-αντίθεση-σύνθεση) του κοσμικού με το εκκλησιαστικό δίκαιο, επί ζητημάτων με κοινό ρυθμιστικό πεδίο.

ΙΙΙ. Πορεία της έρευνας

Η εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος έχει ήδη εισέλθει στο τελικό στάδιο εξαγωγής των καταληκτικών του πορισμάτων. Η παράδοση του ολοκληρωμένου προγράμματος προς έλεγχο στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου προσδοκάται να γίνει εντός του αμέσως προσεχούς χρονικού διαστήματος.

 

*
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Πτυχίο με Άριστα (10) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία με Άριστα από το Α.Π.Θ.

 

Από το 1984 έως το 1991 εξελέγη διαδοχικά Λέκτορας, Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από το 1994 και εξής τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης (1991-1993).

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (1994-1997).

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Σχολών Ξεναγών της Ελλάδας (1994 – 2004) κατά διαστήματα.

Συνδιευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας «Ο Αρχαίος Κόσμος» του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1990 και

Διευθυντής του ίδιου Προγράμματος από το 2005.

Από το 1996 είναι και Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή) στην Αθήνα.

Από το 2001 αναπληρωματικό και εν συνεχεία Τακτικό Μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του ΥΠΠΟ.

 

Δίδαξε και διδάσκει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τα εξής θέματα: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία και την Επιγραφική / Αρχιτεκτονική της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου / Γλυπτική της Δαιδαλικής, Αρχαϊκής, Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου / Κεραμική από την Υστερομινωική και Πρωτογεωμετρική – Γεωμετρική περίοδο / Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία / Ελληνιστική κεραμική / Αξία και εμπόριο κεραμικών ειδών / Χώρος και χρόνος στις παραστάσεις της μελανόμορφης και ερυθρόμορφης αγγειογραφίας / Σφραγίδες και σφραγίσματα της ελληνικής αρχαιότητας / Έθιμα, ήθη και ιδεολογία της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου / Σχέσεις Ελλάδας και Εγγύς Ανατολής από το 1200 έως το 500 π.Χ. / Σχέσεις λαών της Μεσογείου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου / Ανατολική Μεσόγειος – Κύπρος – Φοίνικες στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου / Ζητήματα αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται κυρίως στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Σχέσεις λαών της Μεσογείου στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου / Ομηρική αρχαιολογία / Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος / Κλασική και Ελληνιστική πλαστική και αρχιτεκτονική.

Έχει ταξιδέψει, επισκεφθεί, διδάξει και ξεναγήσει στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας – Σικελίας – Σαρδηνίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Μάλτας, της Ισπανίας κλπ.

Ανασκαφικά μαθήτευσε στην Βεργίνα και στους Φιλίππους με Καθηγητές του τον Μ. Ανδρόνικο και τον Σ. Πελεκανίδη αντιστοίχως. Ανέσκαψε στην Άκανθο Χαλκιδικής, στην πόλη της Ρόδου και πραγματοποίησε ανασκαφικές, επιφανειακές και άλλες έρευνες, στην Σμύρνη (με τον E. Akurgal), στην Δήλο, στην Κω, στην Ορνέ και τον Γάλλο της Κρήτης. Από το 1985 και εξής το ανασκαφικό του έργο επικεντρώνεται στην συστηματική ανασκαφή στην Ελεύθερνα της Κρήτης.

 

Η διδακτορική του διατριβή, Ο βωμός του Διονύσου στην Κω (1981 και 1987), αναφέρεται στην αρχιτεκτονική και γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων.

Έχει συγγράψει ή/και εκδώσει σειρά 20 και πλέον μονογραφιών/βιβλίων που αναφέρονται στην γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική περίοδο αλλά και Καταλόγων σημαντικών Εκθέσεων ζωγράφων της Αναγέννησης κλπ., όπως π.χ.:

Τα σφραγίσματα της Δήλου (1992),

Ελεύθερνα ΙΙΙ.1, Γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια (1993),

Ελεύθερνα ΙΙΙ.2, Από την γεωμετρική και αρχαϊκή νεκρόπολη. Ταφικές πρακτικές και Ομηρικά έπη (1994),

Ελεύθερνα ΙΙΙ.3, Αντίποινα. Συμβολή στην μελέτη των ηθών και των εθίμων της γεωμετρικής – αρχαϊκής περιόδου & αγγλιστί Reprisals (1996),

Αιγαιοπελαγίτες Ολυμπιονίκες της Αρχαιότητας (2001) με τον Γιώργο Τασούλα,

Ολυμπιονίκες της Αρχαιότητας (2004) με τον Γιώργο Τασούλα.

Αιγαίου Κύματα. Έργα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, (2007) με την Πέγκυ Σωτηρακοπούλου.

Πρόεδρος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις των Πρακτικών των, όπως και τιμητικών τόμων, όπου, συγχρόνως, έχει συγγράψει και άρθρα, όπως π.χ.:

Eastern Mediterranean: Cyprus – Dodecanese – Crete, 16th – 6th c. BC  (1998),

Φως Κυκλαδικόν (1999),

Καύσεις στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (2001),

Sea Routes… Interconnections in the Mediterranean, 16th – 6th c. BC (2003),

Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (2005),

Γενέθλιον. Τιμητικός τόμος για τα 20 χρόνια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (2006)

Αθανασία. Από τον άνω, υπεράνω και τον κάτω κόσμο στη Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου (2009)

Έχει δημοσιεύσει μια σειρά από εξήντα (60) και πλέον άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, όπως π.χ.:

«Το άγαλμα αρ. 257 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και οι Σιληνοί του Πλάτωνα», Αρχαιογνωσία 3 (1987),

«Ένα νέο απόκτημα από το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού», Αμητός (1987),

«The Cos Fragment and the Genoese Slab from the Mausoleum», Acta of the International Conference Arch. Dodecanese (1988),

«Hermogenes, sein Werk und seiner Schule…», Acta des Int. Koll. des XIII Int. Kongresses fur Klassische Archaologie (1988),

«A Funerary Cippus at Eleutherna. Evidence of Phoenician Presence», BICS 1990/91,

«Ptolemy or Artemis?», International Colloquium of the British Museum (1994),

«Imports and Amalgamata», Proceedings of the International Symposium on the Eastern Mediterranean (1998),

«The Orne Aipy», Acta of the International Symposium on the Refugee Settlements (2002),

«Phoenicians in the Aegean», Proceedings of the International Symposium on the Interconnections in the Mediterranean (2003) κλπ.

«The shields”, Τιμητικός τόμος στους Joseph & Maria Shaw (2007).

«Τρία λίθινα ενεπίγραφα σπαράγματα», Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νικόλα Φαράκλα (2009).

Έχει οργανώσει, συντονίσει και επιμεληθεί μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις και έχει εκδώσει τους καταλόγους των, όπου έχει συγγράψει μεγάλα εισαγωγικά κεφάλαια και λήμματα, όπως π.χ.:

Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας. Ταφικές πυρές και Ομηρικά Έπη (Ρέθυμνο 1993, Αθήνα 1994)

Ανατολική Μεσόγειος: Κύπρος – Δωδεκάνησα – Κρήτη, 16ος – 6ος αι. π.Χ. (Ηράκλειο 1998 και Ρώμη 2001),

Η πόλη κάτω από την πόλη (Αθήνα 2000),

Πλόες… Από την Σιδώνα στην Χουέλβα. Σχέσεις λαών της Μεσογείου, 16ος – 6ος αι. π.Χ. (Αθήνα 2003),

Μεγάλη Ελλάς, Αθλητισμός και Ολυμπισμός στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου (Αθήνα 2004),

Ελεύθερνα: πόλη – ακρόπολη – νεκρόπολη (Αθήνα 2004/2005),

Cyclades. Masterpieces of an Aegean culture, (Πεκίνο 2008),

Tiziano  (Αθήνα 2008),

Έρως (Αθήνα 2009)

 

Διακρίσεις:

Αντεπιστέλλον μέλος του D.A.I. (Γερμανία).

Αργυρό μετάλλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίτιμος Δημότης Ελεύθερνας.

Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών από την Εκκλησία της Κρήτης.

Α΄ βραβείο από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για το έργο του στην Ελεύθερνα.

Premio Teocle από τον Δήμο Giardini Naxos της Σικελίας.

Μεγαλόσταυρος του Ταξιάρχη της Τιμής (Commendatore) από την Προεδρεία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

 
*
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗ
 

Γεννήθηκα στα Χανιά το 1960 και αποφοίτησα από το 2ο Λύκειο Χανίων (1978). Έχω λάβει επαίνους για τις μαθητικές μου επιδόσεις. Έχω λάβει βραβείο από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο. Απέκτησα το πτυχίο της Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1984) και πήρα πτυχίο της νηπιαγωγού από τη Σχολή νηπιαγωγών στα Χανιά (1986). Γνωρίζω Αγγλικά και Γαλλικά. Έκανα την άσκησή μου στα Χανιά (1984-1986) όπου και έχω δικηγορικό γραφείο από το έτος 1986. Έχω προαχθεί σε δικηγόρο παρ’ εφέταις από 30-1-1992.

Διετέλεσα μέλος της επιτροπής απαλλοτριώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων (1986-1989).

Ήμουν μέλος στον επιστημονικό τομέα της επιτροπής Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, όταν συστήθηκε το έτος 1989 για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου και λειτούργησε αρχικά σαν αυτοτελής υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, δηλαδή από το έτος 1989 έως το έτος 1991.

Ως επιστημονικός συνεργάτης της πρώτης επιτροπής του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, με επιμέλεια του Δικηγόρου Χανίων Στρατή Παπαμανουσάκη, τότε Προέδρου της επιτροπής και σήμερα διευθυντή του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου και με συνεργάτες μου τους συναδέλφους επίσης δικηγόρους Χανίων Μανώλη Βασιλοδημητράκη και Μαρία Ζουμαδάκη, συνεργαστήκαμε για την συγκέντρωση και έκδοση γενικής βιβλιογραφίας σχετικά με το Κρητικό Δίκαιο.

Συγκεντρώσαμε βιβλιογραφία από 500 αυτοτελή έργα και μελέτες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων μέχρι τότε (τέλους του 1989) και πραγματοποιήσαμε αποδελτίωση των μέχρι τότε εκδοθέντων επιστημονικών περιοδικών Κρητικού και νομικοϊστορικού περιεχομένου και έλεγχο κρητικών γενικών βιβλιογραφιών που είχαν εκδοθεί μέχρι το έτος 1989.

Το πρώτο επιστημονικό δελτίο του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου με τον τίτλο «ΤΑΛΩΣ» περιέλαβε μεταξύ άλλων και την παραπάνω έρευνά μας, με τον τίτλο «Προσέγγιση στη Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου». Η παραπάνω συλλογική εργασία μας αφορά ελληνικά και ξενόγλωσσα δημοσιεύματα για το Κρητικό Δίκαιο μέχρι το 1989, τα οποία κατανεμήθηκαν σε Γενική Βιβλιογραφία (Δίκαιο, Ιστορία, Πηγές) και σε Βιβλιογραφία κατά θέματα (Νεολιθική, Μινωική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Αραβική, Βενετική, Περίοδος Τουρκοκρατίας, Ημιαυτονομία, Κρητική Πολιτεία, Σύγχρονη Περίοδος). Η βιβλιογραφία κάθε περιόδου χωρίστηκε σε επί μέρους ενότητες. Κάθε περίοδος διαιρέθηκε σε επιμέρους θέματα με αλφαβητική καταχώρηση, σύμφωνα με το επώνυμο του συγγραφέα ή χρονολογικά για τα έργα του ίδιου συγγραφέα αναφέροντας πρώτα τα ελληνόγλωσσα έργα και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα.

Για την κατάταξη των έργων στην βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου δεν αποτέλεσε μοναδικό μας κριτήριο το νομικό καθ’ εαυτό περιεχόμενό του, αλλά και η δυνατότητα χρήσης του ως έμμεσης πηγής δικαίου.

Η παραπάνω επιστημονική συλλογική εργασία που πραγματοποιήσαμε είναι χρήσιμη για κάθε μελετητή του Κρητικού Δικαίου, επειδή τον οδηγεί στο να εντοπίσει πηγές για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου το έργο «Κρητικός Κώδιξ», το οποίο περιέλαβε το σύνολο των πηγών του Κρητικού Δικαίου από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα με επιμέλεια του ερευνητή δικηγόρου Χανίων Στρατή Παπαμανουσάκη, με τον οποίο συνεργάστηκα εθελοντικά το διάστημα 1991 έως 1993 για την έκδοση του πρώτου μέρους αυτού, το οποίο αφορά την Α΄ περίοδο, δηλαδή την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1669 έως 1868).

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημοσιεύθηκαν αποφάσεις των Τουρκικών Ιεροδικαστικών Συμβουλίων, της επαναστατικής Επιτροπής Κριτηρίου και του αιγυπτιακού Αντιβασιλικού Συμβουλίου, δηλαδή το σύνολο των πηγών του Κρητικού Δικαίου κατά την Τουρκοκρατία.

Στη συνέχεια το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα τα Χανιά και παραμένω έως σήμερα μέλος του.

Οι εκδόσεις Hubners who is who, ο οποίος επιλέγει πρόσωπα μέσω έρευνας και προσωπικών συστάσεων άλλων προσώπων, με έχει καταχωρήσει στην 4η ΕΚΔΟΣΗ του το έτος 2009 στην εγκυκλοπαίδεια βιογραφιών των σημαντικότερων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα. Οι παραπάνω εκδόσεις αποστέλλονται σε όλες τις Εθνικές βιβλιοθήκες χωρών της Ευρώπης και σε περίπου 300 βιβλιοθήκες χωρών του, δε πρεσβείες, επιμελητήρια και πανεπιστήμια.

 

*
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

 

Επαγγελματική απασχόληση: Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας, στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών – ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Δικηγόρος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

1991-2001

Διδακτορικό Δίπλωμα από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου με θέμα «Η υπεξουσιότητα στο βυζαντινό δίκαιο».

1986-1991      

Πτυχίο Νομικής από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2009- σήμερα

Ανάθεση από την εφορευτική επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο την εκπόνηση Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού δικαίου με τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα των λατινοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας (βρισκόμαστε στο στάδιο 2ης διόρθωσης των δοκιμίων).

2004 – 2010

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου για την έκδοση Περιγράμματος Πηγών του Μεταβυζαντινού Δικαίου (συνέχεια Περιγράμματος Δ. Γκίνη).

2003 – σήμερα

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Νικολάου και της Μαρίνας Παναγιωτάκη για την περιοχή της Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

2001 – σήμερα

Ανάληψη ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα τα Χανιά) για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης με αντικείμενο την παρουσίαση των Πηγών του Κρητικού Δικαίου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. 

2000 – 2005

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής των αμφίων της Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Ορους, που διοργανώθηκε από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου (ΠΛΙ).

1996-1998

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ζωγράφοι της Κρήτης, 14ος – 15ος αιώνας. Έγγραφα από τα Αρχεία της Βενετίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Μαρίας Κωνσταντουδάκη (υποτροφία Ιδρύματος Βαρδινογιάννη). Για το πρόγραμμα αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επί τόπου έρευνα στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, όπου και παρέμεινα από τον Οκτώβριο του 1996 έως και τον Απρίλιο του 1997, φιλοξενούμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

1992-1993

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Max – Planck Institut της Φραγκφούρτης με αντικείμενο την περιγραφή νομικών βυζαντινών χειρογράφων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Νοέμβριος 2011

Συμμετοχή στην ΙΔ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011). Ανακοίνωση με θέμα : «Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Φεβρουάριος 2011

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Παρατηρήσεις στο δίκαιο της πρώιμης βενετικής Κρήτης με αφορμή το θεσμό των «ελλήνων νοταρίων».

Ιανουάριος 2011

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το δίκαιο στις λατινοκρατούμενες περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα προβλήματα συγκρότησης του Περιγράμματος των δικαϊκών πηγών της περιόδου».

Νοέμβριος 2010

Συμμετοχή στην ΙΓ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Νοεμβρίου 2010). Ανακοίνωση με θέμα : «Τα “βρετά” παιδιά της Λευκωσίας: η έκθεση νηπίων στη βενετική Κύπρο».

Μάϊος 2010

Συμμετοχή στο ΧΧΧ Seminario Internazionale di Studi Storici : Da Roma alla Terza Roma (Κωνσταντινούπολη, 28-29 Μαΐου 2010). Ανακοίνωση με θέμα : «Problemi di continuita nel diritto Postbizantino».

Μάρτιος 2010

Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διοικητική οργάνωση και δίκαιο στη βενετική Κρήτη».

Oκτώβριος 2009

Συμμετοχή στην ΙΒ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2009). Ανακοίνωση με θέμα : «Το αξίωμα του Μεγάλου Καγκελλαρίου στη βενετική Κρήτη».

Οκτώβριος 2008

Συμμετοχή στην ΙΑ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 23-25 Οκτωβρίου 2008). Ανακοίνωση με θέμα: «“Notarius in scriptura greca”. Ελληνόφωνοι νοτάριοι στην πρώιμη βενετική Κρήτη».

Μάϊος 2008

Συμμετοχή στην Ημερίδα Μνήμη Δημητρίου Γκόφα (Θάλασσα – Εμπόριο – Συναλλαγές), που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακοίνωση με θέμα: «Προπωλήσεις αγροτικών προϊόντων στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης».

Οκτώβριος 2007

Συμμετοχή στην Ι΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Οκτωβρίου 2007). Ανακοίνωση με θέμα: «Νοτάριοι και νοταριακή πρακτική στην Κρήτη της βενετοκρατίας».

Δεκέμβριος 2006

Συμμετοχή στην Α΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας (Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού: το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα».

Νοέμβριος 2006

Δίωρο σεμινάριο στον κύκλο ανοικτών μαθημάτων των εκδόσεων “Περισκόπιο” με θέμα: «Διοικητική οργάνωση, θεσμοί και δίκαιο στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2006

Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Υιοθέτημένα και αναθρεπτά παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης».

Οκτώβριος 2006

Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Αναρτημένη συμπαρουσίαση με τους Σμαραγδή Αρβανίτη, Νίκο Παναγιωτάκη, Φωτεινή Χαιρέτη με θέμα: «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά μέχρι τα οθωμανικά χρόνια».

Σεπτέμβριος 2006

Συμμετοχή στην 60η Συνάντηση της Societe International Fernand de Visscher pour lHistoire des droits de lAntiquite (Κομοτηνή, 26-30 Σεπτεμβρίου 2006). Aνακοίνωση με θέμα : «La differente funzione degli oggetti. L’ istituzione del pegno nella pratica notarile della Creta Veneziana».

Νοέμβριος 2005

Συμμετοχή στην Η΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Νοεμβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα : «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2005

Συμμετοχή στο Α΄ Συνέδριο «Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο του Κρητικού Δικαίου (Χανιά, 1-2 Οκτωβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Mάρτιος 2005

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το Δίκαιο στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2004

Συμμετοχή στην Ζ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2004). Ανακοίνωση με θέμα: «“... ut una Deo volente facta republica legum ...”. Η Pragmatica Sanctio και η επέκταση της ιουστινιάνειας  κωδικοποίησης στην Ιταλία».

Οκτώβριος 2003

Συμμετοχή στην ΣΤ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 24-25 Οκτωβρίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου».

Απρίλιος 2003

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Πολιτισμοί και Δημόσιο Δίκαιο» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα, 17-19 Απριλίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα: «Regnum Siciliae et Italiae : Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας (ΙΑ΄ - ΙΓ΄ αιώνας)». 

Σεπτέμβριος 2002

Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου που διοργάνωσε η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 20–22 Σεπτεμβρίου 2002). Ανακοίνωση με θέμα: «Ο “βυζαντινισμός” των Νορμανδών. Προβλήματα ιδεολογικής ταυτότητας στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας».

Οκτώβριος 2001

Συμμετοχή στην Ε΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Οκτωβρίου 2001). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης».

Οκτώβριος 2000

Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 20-21 Οκτωβρίου 2000). Ανακοίνωση με θέμα: «Συμβάσεις Μαθητείας στη βενετοκρατούμενη Ανατολή (13ος–17ος αιώνας).  Παραδείγματα από το Νοταριακό Αρχείο της Κρήτης».

V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

-          Μονογραφία με θέμα: Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα Ελληνικά Κείμενα, Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Η. Αρναούτογλου, Ι. Χατζάκης, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 43, Αθήναι 2011.

-          Άρθρο με θέμα: «Τα “βρετά” παιδιά. Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο», Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, Νόμος 13 (2010), 485-503..

-          Άρθρο με θέμα: «Υιοθετημένα και “αναθρεπτά” παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 42 (2010), 147-180.

-          Άρθρο με θέμα: «Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 41 (2008), 143-193.

-          Συμμετοχή στο συλλογικό τόμο Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Αθήνα 2008, που εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου (επιλογή των κειμένων μεταβυζαντινού και νεωτέρου δικαίου).

-          Άρθρο με θέμα: «Η διαφορετική λειτουργία των αντικειμένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 40 (2007), 147-236

-          Άρθρο με θέμα: «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Τάλως 15 (2007), 153-170.

-          Άρθρο με θέμα: «Βιβλιογραφική προσέγγιση του δικαίου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 7 (Χειμώνας – Άνοιξη 2006), 37-60.

-          Άρθρο με θέμα: «“Regnum Siciliae et Italiae” : Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας», Βυζαντινός Δόμος 15 (2006), 125-153.

-          Άρθρο με θέμα: «Regnum Siciliae et Italiae : Byzantine Influence in the Public Law of the Norman Kingdom of Sicily». Civilisations and Public Law – Civilisations et Droit Public, London - Athens 2005, σσ. 411-422.

-          Άρθρο με θέμα: «Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 39 (2005), 143-209.

-          Μονογραφία με τίτλο: Ιουστινιανός, Ο κορυφαίος αυτοκράτορας, Αθήνα 2005 (εκδ. Περισκόπιο).

-          Άρθρο με θέμα: «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 38 (2004), 181-219.

-          Άρθρο με θέμα: «Οι ποινικές ρήτρες στα κρητικά συμβόλαια της Βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 1 (Άνοιξη 2003), 11-22.

-          Άρθρο με θέμα: «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 36 (2002), 119-133.

-          Άρθρο με θέμα: «Διαθήκες από το σωζόμενο κατάστιχο του νοταρίου Κρήτης (και Βενετίας;) Antonius Marci», Μνημοσύνη 15 (2001-2002), 207-224.

-          Άρθρο με θέμα: «Το Νορμανδικό βασίλειο της νοτίου Ιταλίας. Ένα μοντέρνο κράτος του μεσαίωνα», Ιστορικά Θέματα 14 (Ιανουάριος 2003), 28-41.

-          Άρθρο με θέμα: «Η Αποστασία του Αγίου Τίτου (1363-1364)», Ιστορικά Θέματα 23 (Νοέμβριος 2003), 86-101.

-          Άρθρο με θέμα: «Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Άγιος της Αγάπης», Ιστορικά Θέματα 9 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), 46-61.

-          Άρθρο με θέμα: «Η Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας», Πεμπτουσία 3 (Αύγουστος – Νοέμβριος 2000), 132-141.

 

MΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

-          Μονογραφία με θέμα: Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα. Υπό δημοσίευση στις Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών.

-          Άρθρο με θέμα: «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στην Κρήτη της Βενετοκρατίας», Υπό δημοσίευση στην Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου 43 (2011).

-          Άρθρο με θέμα: «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού : το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα», Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της Α΄ Ημερίδας Ενδυμασιολογίας.

-          Άρθρο με θέμα : «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι και τη βενετοκρατία». Υπό δημοσίευση στα αγγλικά στον Α΄ Τόμο αφιερωμένο στην ιστορία της περιοχής της Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

-          Άρθρο με θέμα: «Μαθητείες στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη». Υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο του καθηγητή της Νομικής Σπύρου Τρωιάνου.

-          «Κώδικας Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως Πόντου». Υπό έκδοση από το Μουσείο Μπενάκη και το Κέντρο Ποντιακών Μελετών του Πανεπιστημίου Βirmingham.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούνιος 2009 έως και σήμερα
Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.
Σεπτέμβριος 2004 έως και Μάϊος του 2009

Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.

Μάϊος 2004

Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για τη σύνταξη και την επιμέλεια καταλόγου με τα οδωνύμια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και σύντομη ιστορική τους επεξήγηση.

Σεπτέμβριος 2002 έως και σήμερα

Σύμβαση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια».

Mάρτιος 2000 – Απρίλιος 2001

Εξωτερική συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη με αντικείμενο τη μεταγραφή και το σχολιασμό του «Κώδικα του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως Πόντου». 

1998 –1999

Σύμβαση με το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ως ωρομίσθιο βοηθητικό προσωπικό.           

1993 έως σήμερα

Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

1992-1993

Σύμβαση με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την περιγραφή βυζαντινών νομικών χειρογράφων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1997 έως και σήμερα

Ενεργό μέλος στον κύκλο μεταπτυχιακών σεμιναρίων του τομέα της Ιστορίας του Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1989 - 1995    

Παρακολούθηση σεμιναρίων παλαιογραφίας του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 

1989 - 2000

Συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια βυζαντινής ιστορίας, τέχνης και δικαίου των καθηγητών Τρωιάνου, Οικονομίδη, Βοκοτόπουλου και Κομίνη.

1991 – 1992   

Συμμετοχή σε ετήσιο κύκλο σεμιναρίων Βυζαντινής ιστορίας, που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με την Ecole Pratique des Hautes Etudes.

1987 – 1988   

Μαθήματα βυζαντινής διπλωματικής και παλαιογραφίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου και της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Παλαιογραφία ελληνική και λατινική.

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης