ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "ΤΑΛΩΣ"

 
ΤΟΜΟΣ Α΄(1989)
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΤΖΑΝΑΚΗ, ΜΑΡ. ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ, Προσέγγιση στη βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου.
ΣΤΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Διάγραμμα ιστορίας του Κρητικού Δικαίου.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι.Κ.Δ. ΕΤΟΥΣ 1989.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Κ.Δ.
*
ΤΟΜΟΣ Β΄ (1990)
ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α΄. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
   Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΕΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
       Ιεροδικαστικού Συμβουλίου Ρεθύμνης (1-7).
       Ιεροδικαστικού Συμβουλίου Χάνδακος (8-48).
  ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (49-55).
 ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (56-62).
Β΄. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
   Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
      Εφετείου Κρήτης (63-109).
      Εφετείου Κρήτης ως Κακουργιοδικείου (110-123).
      Ποινικού Εφετείου Κρήτης (124-125).
      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
      Πρωτοδικείου Χανίων (126-127).
      Πρωτοδικείου Χανίων ως Εμποροδικείου (128-130)
      Πρωτοδικείου Χανίων ως Πλημμελειοδικείου (131).
      Πρωτοδικείου Βάμου ως Κακουργιοδικείου (132-133).
      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ
      Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (134).
      Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης (135).
      Ειρηνοδικείου Βουκολιών (136).
  ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ (137-141).
 ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
      Χριστιανικού Δημογεροντιακού Εφετείου (142-145).
      Χριστιανικής Δημογεροντίας Χανίων (146-147).
      Χριστιανικής Δημογεροντίας Ρεθύμνης (148).
      Χριστιανικής Διμογεροντίας Ηρακλείου (149-150).
      Χριστιανικής Διμογεροντίας Λασιθίου (151-152).
 ΙV. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
      Επισκόπου Ιεροσητείας (153-157).
      Επισκόπου Πέτρας (158).
Γ΄. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
   Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
     Εφετείου Κρήτης (159-235).
 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΩΝ
     Κακουργιοδικείου Χανίων (236-238).
     Κακουργιοδικείου Ρεθύμνης (239-242).
     Κακουργιοδικείου Ηρακλείου (243-247).
Δ΄. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
   Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
     Αρείου Πάγου (Πολιτική Νομολογία) (248-250).
     Αρείου Πάγου (Ποινική Νομολογία) (251-254).
 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
     Εφετείου Κρήτης (Πολιτική Νομολογία) (255-279).
     Εφετείου Κρήτης (Ποινική Νομολογία) (280-282).
ΙΙΙ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
     Πρωτοδικείου Χανίων (283-288).
     Πρωτοδικείου Ρεθύμνης (289).
     Πρωτοδικείου Ηρακλείου ((290-291).
     Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου (292-293).
IV.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ
     Ειρηνοδικείου Χανίων (294).
     Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (295).
     Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου (296).
     Ειρηνοδικείου Καστελλίου Κισάμου (297).
     Ειρηνοδικείου Μυλοποτάμου (298).
 V.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
     Α/ βαθμίου Φορολογικού Δικαστηρίου Ηρακλείου (299).
VI.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
     Διαρκούς Στρατοδικείου Κρήτης (300).
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
     ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΚΔ 1990
     ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΔ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
 *
ΤΟΜΟΣ Γ΄ (1991-1993)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Ι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄: ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1669-1868)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ. Α΄ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ. Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ
Α΄.  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
       ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (1-10)
Β΄.  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
       ΙΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟ (11-12)
       ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (13-38)
Γ΄.  ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΜΑΝ)
      ΧΑΤΤ-Ι-ΣΕΡΙΦ ΚΑΙ ΧΑΤΤ-Ι-ΧΟΥΜΑΓΙΟΥΝ (39-40)
      ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (41-42)
      ΒΕΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΑΝΙΑ (43-53)
      ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (54-56)
Δ΄.  ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
       CORPUS JURIS CIVILIS (57-59)
       ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΕΞΑΒΙΒΛΟΣ (60-61)
       ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (62-63)
       ΛΑΪΚΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (64-66)
Ε΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΥΠΤΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
        ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (117-124)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 *
ΤΟΜΟΣ Δ΄ (Δ΄1-Δ΄2) (1994)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄: ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (1868-1898)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α΄.  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
       ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (125-128)
       ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ (129-146)
Β΄.  ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
       ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ (147-154)
       ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (155-167)
Γ΄.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (168-181)
Δ΄.  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
       ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ (182-202)
       ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (203-277)
Ε΄.  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
       ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1878 (287)
       ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1889 (279-280)
       ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1895 (281-283)
       ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1897 (284-302)
ΣΤ΄.ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (303-307)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 *
 ΤΟΜΟΣ Ε΄ (1995)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄: ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1898-1912)
ΤΟΜΟΣ Ε΄1 (1995)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α΄. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
      Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
      ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ((308-370)
Β΄. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1899 (371-381)
      ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1907 (382-389)
      ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (390-392)
  ΤΟΜΟΣ Ε΄2 (1995)
Γ΄. ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (393-404)
      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (405-428)
      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ (429-431)
      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (432-443)
ΤΟΜΟΣ Ε΄3 (1995)
Γ΄. ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ (συνέχεια)
      ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (444-451)
      ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ (452-456)
      ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (457-468)
 *
ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄ (1996)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄: ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1898-1912)
ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄1 (1996)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1899 (489-551)
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1900 (552-585)
  ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄2 (1996)
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1900 (566-630)
2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1901 (631-656)
3. ΝΟΜΟΙ Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1901 (657-673)
 ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄3 (1996)
Δ΄. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. ΝΟΜΟΙ Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1901 (674-721)
2. ΝΟΜΟΙ Β΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1903 (722-766)
3. ΝΟΜΟΙ Γ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1907-1908 (776-847)
ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄4 (1996)
Ε΄ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ 1905 (848-896)
2. ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1908 (897-1000)
3. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1911 (1001-1031)
ΣΤ΄ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (1032-1034)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι.Κ.Δ. 1996
 *
 ΤΟΜΟΣ Z΄
KΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ IV ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913 - 1996)
ΤΟΜΟΣ Ζ΄ 1 (1996)
KΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ IV ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913 - 1996)
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α΄. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (1035-1043)
Β΄. ΕΝΩΣΗ DE FACTO ΚΑΙ DE JURE (1044-1141)
Γ΄. ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
     ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ (1142-1185)
ΤΟΜΟΣ Ζ΄2 (1998)
KΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ IV ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913 - 1996)
ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΜΟΣ Ζ΄3 (1999)
KΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ IV ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913 - 1996)
Γ΄. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
    ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ (1425-1426)
    ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (1427-1437)
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (1438-1481)
Δ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1941-1945
    ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1482-1507)
    ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ (1508-1558)
    ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (1559-1586)
Ε΄. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
    ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 1916 (1587-1600)
    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1935 (1601-1616)
    ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1938 (1617-1627).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
*
ΤΟΜΟΣ Η΄ (2000)
Α΄. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΜΝΙΟΥ, Η διαιτησία στο Κρητικό Δίκαιο
Β΄. ΑΣΠΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, Οι διαθήκες του Μανόλη Βαρουχά
Γ΄. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Το ποινικό δίκαιο της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία
Δ΄. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων
Ε΄. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η ιδέα της δικαιοσύνης στον Καζαντζάκη
ΣΤ΄. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι.Κ.Δ. 1997, 1998, 1999, 2000
*
ΤΟΜΟΣ Θ΄ (2001)
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Α΄. ΤΟ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
      ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Β΄. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ΄. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ε΄. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤ΄. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
*
ΤΟΜΟΣ Ι΄ (2002)
ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ
Α'. ΟΜΗΡΟΣ
Β'. ΗΣΙΟΔΟΣ
Γ'. ΥΜΝΟΙ ΟΜΗΡΙΚΟΙ
Δ'. ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Ε'. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΣΤ'. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Ζ'. ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Η'. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
Θ'. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ι'. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΙΑ'. ΠΛΑΤΩΝ
ΙΒ'. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΓ'. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Ο ΛΕΜΒΟΣ
ΙΔ'. ΦΙΛΟΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΙΕ'. ΑΡΑΤΟΣ
ΙΣΤ'. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
ΙΖ'. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΗ'. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ
ΙΘ'. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Κ'. ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑ'. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ
ΚΒ'. ΣΚΥΜΝΟΣ
ΚΓ'. ΣΤΡΑΒΩΝ
ΚΔ'. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ
ΚΕ'. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΚΣΤ'. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ
ΚΖ'. ΙΩΣΗΠΟΣ
ΚΗ'. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΚΘ'. ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Λ'. ΑΙΛΙΑΝΟΣ
ΛΑ'. ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΥΡΙΟΣ
ΛΒ'. ΖΗΝΟΒΙΟΣ
ΛΓ'. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΛΔ'. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΛΕ'. ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ
ΛΣΤ'. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
ΛΖ'. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΛΗ'. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
ΛΘ'. ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Μ'. ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΜΑ'. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΜΒ'. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
ΜΓ'. ΠΡΟΚΛΟΣ
ΜΔ'. ΗΣΥΧΙΟΣ
ΜΕ'. ΣΤΟΒΑΙΟΣ
ΜΣΤ'. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
ΜΖ'. ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ
ΜΗ'. ΣΟΥΪΔΑΣ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΗΓΩΝ, ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ
*
ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄ (2003)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ
ΚΕΦ. ΕΚΤΟ: Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦ. ΕΒΔΟΜΟ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦ. ΟΓΔΟΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΚΕΦ. ΕΝΑΤΟ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦ. ΔΕΚΑΤΟ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΕΦ. ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦ. ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ
*
ΤΟΜΟΣ ΙB΄ (2004)
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
"ΜΙΝΩΣ ΕΝΝΕΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕ"
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΡΗΤΗ 1897-1898, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1884-1994
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
*
ΤΟΜΟΣ ΙΓ΄ (2005)
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ – ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (5700-1500 π.Χ.)
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1500-67 π.Χ.)
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (67 π.Χ.-330 μ.Χ.)
ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (330 μ.Χ.-1204)
ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΦ. ΕΚΤΟ: ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1204-1669)
ΚΕΦ. ΕΒΔΟΜΟ: ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1669-1898)
ΚΕΦ. ΟΓΔΟΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ (1868-1899)
ΚΕΦ. ΕΝΑΤΟ: ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (1898-1912)
ΚΕΦ. ΔΕΚΑΤΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1913-σήμερα)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
*
ΤΟΜΟΣ ΙΔ΄ (2006)
NOTAI DI CANDIA
ZORZI TROILO, RETTIMO
1585, 21 Novembre - 1600, 30 Disembre
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
*
ΤΟΜΟΣ ΙΕ΄ (2007)
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
- ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗ, ΚΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ. ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΝΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ, CRETA ROMANA. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ. MARCUS ANTONIUS CRETICUS: ΝΙΚΗΤΗΣ Ή ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ;
- ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ, ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΥΖΑΚΗΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΡΩΙΛΟΥ. ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΡΩΙΛΟΥ (1585-1600)
ΑΣΠΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΒΑΡΟΥΧΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
- ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ, Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΚΑΦΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΚΑΪ ΓΚΙΡΙΤ - ΚΡΗΤΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ 1905. Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ. Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
- ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΜΝΙΟΥ, Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η ΒΕΝΤΕΤΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΥ, Η ΒΕΝΤΕΤΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΥ, Η ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
-ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

*
ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ΄ (2008)

Α΄. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Επανάσταση Θερίσου 1905
Β΄. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ, Η βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη
Γ΄. ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου

*
ΤΟΜΟΣ ΙΖ΄ (2009)
Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ
ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ι. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΙΙ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΙΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ
ΙΙΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ
Γ΄ ΜΕΡΟΣ - Ο ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
Ι. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ
ΙΙ. Η ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
ΙΙΙ. Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ

*
ΤΟΜΟΣ ΙΗ΄ (2010)

Α΄. ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Προς ένα νέο ορισμό του Κρητικού Δικαίου
Β΄. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ, Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα
Γ΄. ΜΑΝΩΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ, Βακουφικά έγγραφα Κρήτης
Δ΄. ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1996-2006
Ε΄. ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ 2005-2010

*
ΤΟΜΟΣ ΙΘ΄ (2011)
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Η΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α΄. ΓΕΝΙΚΑ
Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΙΙΙ. ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Β'. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ι. ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΙV. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
V. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
VI. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
VII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
VIII. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
IX. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
X. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
XI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
XII. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γ΄. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
II. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
III. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
IV. ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
V. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
VI. Η ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
VII. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Δ΄. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΙΙ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΣΤ΄. ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ζ΄. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ
Ι. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΙΙ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΙΙ. ΑΓΡΟΤΕΣ
IV. ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
V. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
VI. ΕΛΑΙΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ - ΕΛΙΕΣ
VII. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
VIII. ΚΥΝΗΓΙ
IX. ΔΑΣΗ
X. ΑΛΙΕΙΑ
Η΄. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΟ
ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
IV. ΧΗΜΕΙΑ
Θ΄. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ι. ΛΙΜΕΝΕΣ
ΙΙ. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΙΙΙ. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
IV. ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ι΄. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ι. ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΙ. ΚΑΖΙΝΑ
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΙΑ΄. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ι. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
ΙΙ. ΤΑΜΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΙΙΙ. ΚΤΕΛ
ΙV. ΕΛΤΑ
ΙΒ΄. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ & ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΙV. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
V. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΓ΄. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ι. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΙ. ΑΝΕΡΓΙΑ
ΙΔ΄. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΙΙΙ. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
IV. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
V. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
VII. ΤΑΜΕΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΕ΄. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
ΙΣΤ΄. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΙ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
IV. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
V. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
VII. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΖ΄. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
IV. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
V. ΕΝΟΡΙΕΣ
VI. ΜΟΝΕΣ
VII. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
VIII. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
IX. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΗ΄. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ν. 2190/94 (ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

*
ΤΟΜΟΣ Κ΄ (2012)
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΩΤΗ ΝΟΤΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΒΛΑΣΤΟΥ
ΡΟΥΣΤΙΚΑ, 1599-1618
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
NOTAI DI CANDIA (B.285)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης