ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

·      Πολυτεχνική του Α.Π.Θ., τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών (1980-86). Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΑΜ: 47897) από την 4/6/1986.

·      Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1997-2000). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Διερεύνηση χαοτικής συμπεριφοράς τεχνητών νευρωνικών δικτύων: Νευρωνικά μοντέλα χαοτικών ελκυστών και χαοτικά χαρακτηριστικά νευρωνικών δικτύων». Η διατριβή υποστηρίχτηκε ενώπιον της επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης την 30/6/2000 και βαθμολογήθηκε με «Άριστα».

·      Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: πτυχίο Αρμονίας (1984-87). Παράλληλες σπουδές Πιάνου, Βαθυχόρδου και Αντίστιξης.

·      Ανώτατη σχολή Μουσικών σπουδών του Α.Π.Θ. (1988 - ). Οι σπουδές διακόπηκαν λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

·      Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε-1989-90).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α) Διδακτορική διατριβή

«Διερεύνηση χαοτικής συμπεριφοράς τεχνητών νευρωνικών δικτύων: Νευρωνικά μοντέλα χαοτικών ελκυστών και χαοτικά χαρακτηριστικά νευρωνικών δικτύων». 

Β) Δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά

1.    Roumeliotis Manos Kofidis Nikos, Adamopoulos Miltiadis, «Back Propagation Neural Networks with Functional Link Input Structure as Models of Chaotic Attractors», που δημοσιεύτηκε στο Neural parallel & Scientific Computations 6 (1998) pp.451-468.

2.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos,«Improving the Performance of Neural Networks Modeling Strange Attractors by the use of LVQ Neural Networks as Input Signal Controllers», που δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. (1999)Vol.73, pp.201-216.

3.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Error Series Produced in Recall Phase By Neural Models of Chaotic Attractors», δημοσιεύτηκε στο Neural parallel & Scientific Computations 8 (2000) pp.439-458.

4.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Properties and Pattern Competition During the Learning Phase in Back Propagation Neural Networks», που δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. (2000) Vol.74, pp. 407-437

5.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Chaotic Properties of Neural Networks: Chaotic Response of Rms Series and Effects on the Absolute Error Distribution» δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics..(2002), volume 2, No 2, pp.441-491

6.    Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, Neural Models of Chaotic Attractors and Chaotic Features of Neural Networks» που δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics (2002), volume 2, No 4, pp.441-491

7.    Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Identifying Chaotic Regions in the Recurrent Neuron’s Parameter Space» που δημοσιεύτηκε στο International Journal of pure and applied mathematics (2003) vol.6, No 4, pp.439-463

8.    N. Kofidis, M. Roumeliotis, M. Adamopoulos, M.A. Tsouros, «Aspects οf Neural Modeling οf Multi Dimensional Chaotic Attractors». Δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. Vol.81. No.7 2004, pp791-802.

9.    Athanasios Margaris, Efthymios Kotsialos, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis « Logistic Map Neural Modelling : A Theoretical Foundation ». Δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math Vol. 82, No. 9, September 2005, 1055–1072

10.Nikos Kofidis, Athanasios Margaris , Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Investigation of τhe Deterministic manner of Dynamical Systems using Simple Back Probagation Neural Networks» δημοσιεύτηκε στο International J. Computer Math. Vol. 83, No. 4, April 2006, 419–427

11.Nikos Kofidis , Athanasios Margaris, Kostas Diamantaras, and Manos Roumeliotis  «Blind System Identifcation: Instantaneous Mixtures of n Binary Sources», Ιnternational J. Computer Math Vol. 85, No 9, September 2008, 1333-1340.

12.Athanasios Margaris, Nikos Kofidis and Manos Roumeliotis «A Detailed Study of the Wolf's Algorithm» Vol. 86, No. 7, July 2009, 1135–1148.

 

Γ) Δημοσιευμένες εργασίες σε συνέδρια

1.      Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Comparative Study of Back Propagation Neural Networks as Models of the Chaotic Attractor of the Logistic Map Xn+1=λxn(1- Xn)». Παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Hercma ΄98, Proceedings of the Fourth Hellenic - European Conference on Computer Mathematics and its Applications.

2.      Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos, «Συγκριτική Δοκιμή Back Propagation Νευρωνικών Δικτύων που Μοντελοποιούν το Χαοτικό Ελκυστή της Λογιστικής Απεικόνισης», Παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, τον Οκτώβριο του 1998.

3.      Nikos Kofidis, Athanasios Margaris, Manos Roumeliotis Miltiadis Adamopoulos «Remarks on Chaos and Neural Networks: Application of Topological Transitivity to Neural Modeling of Chaos and to the Detection of Networks’ Chaotic Features» παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου GRACM 2002

4.      Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Characterization of the Chaotic Error Time Series Produced during the Back Propagation Training of Logistic Map Neural Models». Παρουσιάστηκε στο διεθνές  συνέδριο Hercma 2003, 25-27 Σεπτεμβρίου 2003.

5.      Athanasios Margaris, Nikos Kofidis, Manos Roumeliotis, Miltiadis Adamopoulos «Using Neural Networks to  Simulate the Logistic Map: a Theoretical Approach» Παρουσιάστηκε στο 1st Balkan Conference in Informatics 21-23 November 2003.

6.      Nikos Kofidis, Efthymios Kotsialos, Athanasios Margaris, Manos Roumeliotis,  «Estimation of the Dimension of Chaotic Dynamical Systems using Artificial Neural Networks». Παρουσιάστηκε στο συνέδριο IC-SCCE-04.

7.      Nikos Kofidis, Efthymios Kotsialos, Athanasios Margaris, Manos, Roumeliotis, «Designing A Simple Neural Composer » Παρουσιάστηκε στο Hercma’2005.

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης με θεωρητικό χρόνο διορισμού τον Ιανουάριο του έτους 1993 (ΦΕΚ διορισμού 159-5/9/94 Α.Μ 168709). Οργανική θέση: 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης. Διευθυντής του 1ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης (1ο ΣΕΚ Νεάπολης).

2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Εαρινό εξάμηνο του 2001-02). Μάθημα: Νευρομορφικά δίκτυα.

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (2002-2007 )  Μάθημα: Διοίκηση Παραγωγής.

·      Διδάσκων (ΠΔ-407) στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (2002 - 2007 ) Μάθημα: Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής (Σχεδίαση με Η/Υ-C.A.D, κατασκευή με Η/Υ-C.A.M, στοιχεία Ρομποτικής. Το μάθημα δεν διδάχθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του 2004-2005)

 

3. Α-Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης – τμήμα Πληροφορικής.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Πληροφορικής (Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο  του 2002-2003) Μάθημα: Εργαστήριο Νευρωνικών Δικτύων.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Πληροφορικής. (Το Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004) Μάθημα: Προγραμματισμός Η/Υ

·      Επιστημονικός συνεργάτης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τμήμα Πληροφορικής. (Χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 2004-2005). Μαθήματα:  Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Θεωρία και Προγραμματισμός Η/Υ Ι -Εργαστηριακές ασκήσεις.

·      Επιστημονικός συνεργάτης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τμήμα Πληροφορικής. (Χειμερινά και εαρινά εξάμηνα των ετών 2005-2006 και 2006-2008. Μάθημα: Προγραμματισμός Η/Υ Ι - Θεωρία.

 

4. Σεμινάρια

·      Εισηγητής σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, στην απόκτηση  βασικών δεξιοτήτων (Word, Excel, Access, Power Point, δίκτυα, διαδίκτυο, Ηλεκτρολογικοί Αυτοματισμοί, Σχεδίαση με χρήση Η/Υ, διασφάλιση ποιότητας λογισμικού) σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ). Ι.ΕΚ και Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε).

·      Εισηγητής στο πλαίσιο διεξαγωγής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Έργο: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (Υποέργο-1) της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ–ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

·       Συνεργασία με τις εταιρίες DATACON Πληροφορική και ARC engineering, με αντικείμενο την τεχνική σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D) (1989-95)

·       Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων (1989-93).

·       Συνεργασία με τη Βιομηχανία Henninger A.E με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτοματισμού του εμφιαλωτηρίου, την υποστήριξη του τμήματος Marketing και την κατάρτιση εναλλακτικών οργανογραμμάτων διοίκησης.  (Ιούλιος-Νοέμβριος 1992).

·      Διάθεση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την υποστήριξη του έργου Ε42 ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ (Επιμόρφωση Επιμορφωτών στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα, 2001-2002).

·      Συγγραφή Εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα πλαίσια της ενότητας «ΝΗΡΗΙΔΕΣ» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ». Σύμβαση με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – 15/06/2006. Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

·      Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο « ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ » που εκπονήθηκε στο τμήμα Πληροφορικής του Α-ΤΕΙ – Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2005-Δεκέμβριος 2006).

·      Αξιολογητής του έργου «Improving the Synchronizability of Complex Dynamical Networks», του Πανεπιστημίου του Hong Kong (αριθμός πρότασης 2006SRG056 (EE), κύριος ερευνητής Prof CHEN, Guanrong (EE) ).

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μεταφράσεις:

1. Introduction to Robotics – Mechanics and Control του John J. Craig. Ελληνικός τίτλος:  Εισαγωγή στη Ρομποτική, Μηχανική & Ελεγχος (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-160-5). Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

 

2. Fundamentals of Nanoelectronics του George W. Hanson. Ελληνικός τίτλος: Αρχές Νανοηλεκτρονικής (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-165-0 ).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


  

3. Digital Communications – A Discrete Time Approach του Michael Rice Ελληνικός τίτλος: Ψηφιακές Επικοινωνίες – Μια Προσέγγιση Διακριτού Χρόνου (Εκδόσεις Τζιόλα , ISBN 978-960-418-176-6 ).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  

4. Modern Control Systems των R. C. Dorf και R. H. Bishop Ελληνικός τίτλος: Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-211-4).

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

5. Fundamentals of Electric Circuits των Charles K. Alexander και Matthew Ν.Ο Sadiku. Ελληνικός τίτλος: Ελληνικός τίτλος: Βασικές Αρχές Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση, ISBN: 978-960-418-262-6).

6. Strategic Marketing Problems Cases and Comments των Roger Α. Kerin και Robert A. Peterson. Ελληνικός τίτλος: Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Μελέτες Περιπτώσεων και Σχόλια (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση, ISBN: 978-960-418-275-6).
7. Δορυφορικές επικοινωνίες: Συστήματα, Τεχνολογία και Τεχνικές των Geranrd Maral και Michel Bousquet (Εκδόσεις Τζιόλα, υπό έκδοση).

 

Συγγραφή:

«Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας» ISBN: 978-960-418-259-6. Εκδόσεις Τζιόλα.

Αριθμός μελών συγγραφικής ομάδας:2.

Διανέμεται στους φοιτητές των παρακάτω ιδρυμάτων:

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

7) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

·      Χρήση προϊόντων Πληροφορικής (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ-1989).

·      Ψηφιακές επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών (Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας-1991)

·      Ειδικές εφαρμογές Τεχνικής Σχεδίασης με Η/Υ (C.A.D),( Ziegler Intruments-1991, Γερμανία)

·      Κατάρτιση ερευνητών σε προηγμένα συστήματα πληροφορικής (Πολυτεχνική Α.Π.Θ, τμήμα Ηλεκτρολόγων .Μηχανικών - 1991)

·      Ημερίδα-Υποσταθμοί Μ.Τ. 22/02/96, Σύλλογος Μηχ/γων-Ηλεκ/γων Β.Ελλάδος,

·      Συνέδριο και Φεστιβάλ Μουσικής Πληροφορικής («Επιστήμη και Φιλοσοφία στη Μουσική του αύριο», Δελφοί-1992).

·      4η Επαναληπτική Ημερίδα Πληροφορικής – Νοεμβριος 2001.

Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας – Φεβρουάριος 2007.

 

8) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

·      Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών (ΕΚΕΠΙΣ). Αρ.Μητρώου 709526.

·      Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Κοινωνία της Πληροφορίας)  Αρ. Μητρώου 1345/01

·      Μητρώα Διπλωματούχων Ανώτατων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου (Διεύθυνση Βιομηχανίας, ΑΜ: 4746)

 

9) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

10) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·  Μέλος της ΕΛΒΕ (Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος). Δημοσιεύσεις ποιημάτων στο περιοδικό της Ένωσης)

·  Συγγραφή παιδικών παραμυθιών, σεναρίων κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, κόμιξ, θεατρικών έργων, ποιημάτων και δοκιμίων (το παραμύθι «Η Πρώτη μου Μαγική Παραμυθόπορτα» εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 2005: ISBN: 960-8396-14-Χ και το θεατρικό έργο «Μαύρα ή Κίτρινα παρουσιάστηκε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης).

·  Β’ ‘Έπαινος στο Διεθνή διαγωνισμό Έμμετρης Σάτιρας «Παύλος Πολυχρονάκης».

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης