ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΧΑΝΙΑ 1989

 

CRETAN LAW
INSTITUTE

CHANIA, CRETE 1989


INSTITUT
DE DROIT CRETOIS

LA CANEE 1989

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες:
info@ikd.gr