ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
 
 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 
 
 
 

 

 

ΧΑΝΙΑ 1989

 

 

CRETAN LAW
INSTITUTE

 

 

CHANIA, CRETE 1989

 
 

 

INSTITUT
DE DROIT CRETOIS

 

 

LA CANEE 1989

 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες:
info@ikd.gr