ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗ

 

Γεννήθηκα στα Χανιά το 1960 και αποφοίτησα από το 2ο Λύκειο Χανίων (1978). Έχω λάβει επαίνους για τις μαθητικές μου επιδόσεις. Έχω λάβει βραβείο από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο. Απέκτησα το πτυχίο της Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1984) και πήρα πτυχίο της νηπιαγωγού από τη Σχολή νηπιαγωγών στα Χανιά (1986). Γνωρίζω Αγγλικά και Γαλλικά. Έκανα την άσκησή μου στα Χανιά (1984-1986) όπου και έχω δικηγορικό γραφείο από το έτος 1986. Έχω προαχθεί σε δικηγόρο παρ’ εφέταις από 30-1-1992.

Διετέλεσα μέλος της επιτροπής απαλλοτριώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων (1986-1989).

Ήμουν μέλος στον επιστημονικό τομέα της επιτροπής Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, όταν συστήθηκε το έτος 1989 για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου και λειτούργησε αρχικά σαν αυτοτελής υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, δηλαδή από το έτος 1989 έως το έτος 1991.

Ως επιστημονικός συνεργάτης της πρώτης επιτροπής του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, με επιμέλεια του Δικηγόρου Χανίων Στρατή Παπαμανουσάκη, τότε Προέδρου της επιτροπής και σήμερα διευθυντή του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου και με συνεργάτες μου τους συναδέλφους επίσης δικηγόρους Χανίων Μανώλη Βασιλοδημητράκη και Μαρία Ζουμαδάκη, συνεργαστήκαμε για την συγκέντρωση και έκδοση γενικής βιβλιογραφίας σχετικά με το Κρητικό Δίκαιο.

Συγκεντρώσαμε βιβλιογραφία από 500 αυτοτελή έργα και μελέτες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων μέχρι τότε (τέλους του 1989) και πραγματοποιήσαμε αποδελτίωση των μέχρι τότε εκδοθέντων επιστημονικών περιοδικών Κρητικού και νομικοϊστορικού περιεχομένου και έλεγχο κρητικών γενικών βιβλιογραφιών που είχαν εκδοθεί μέχρι το έτος 1989.

Το πρώτο επιστημονικό δελτίο του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου με τον τίτλο «ΤΑΛΩΣ» περιέλαβε μεταξύ άλλων και την παραπάνω έρευνά μας, με τον τίτλο «Προσέγγιση στη Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου». Η παραπάνω συλλογική εργασία μας αφορά ελληνικά και ξενόγλωσσα δημοσιεύματα για το Κρητικό Δίκαιο μέχρι το 1989, τα οποία κατανεμήθηκαν σε Γενική Βιβλιογραφία (Δίκαιο, Ιστορία, Πηγές) και σε Βιβλιογραφία κατά θέματα (Νεολιθική, Μινωική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Αραβική, Βενετική, Περίοδος Τουρκοκρατίας, Ημιαυτονομία, Κρητική Πολιτεία, Σύγχρονη Περίοδος). Η βιβλιογραφία κάθε περιόδου χωρίστηκε σε επί μέρους ενότητες. Κάθε περίοδος διαιρέθηκε σε επιμέρους θέματα με αλφαβητική καταχώρηση, σύμφωνα με το επώνυμο του συγγραφέα ή χρονολογικά για τα έργα του ίδιου συγγραφέα αναφέροντας πρώτα τα ελληνόγλωσσα έργα και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα.

Για την κατάταξη των έργων στην βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου δεν αποτέλεσε μοναδικό μας κριτήριο το νομικό καθ’ εαυτό περιεχόμενό του, αλλά και η δυνατότητα χρήσης του ως έμμεσης πηγής δικαίου.

Η παραπάνω επιστημονική συλλογική εργασία που πραγματοποιήσαμε είναι χρήσιμη για κάθε μελετητή του Κρητικού Δικαίου, επειδή τον οδηγεί στο να εντοπίσει πηγές για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου το έργο «Κρητικός Κώδιξ», το οποίο περιέλαβε το σύνολο των πηγών του Κρητικού Δικαίου από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα με επιμέλεια του ερευνητή δικηγόρου Χανίων Στρατή Παπαμανουσάκη, με τον οποίο συνεργάστηκα εθελοντικά το διάστημα 1991 έως 1993 για την έκδοση του πρώτου μέρους αυτού, το οποίο αφορά την Α΄ περίοδο, δηλαδή την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1669 έως 1868).

Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημοσιεύθηκαν αποφάσεις των Τουρκικών Ιεροδικαστικών Συμβουλίων, της επαναστατικής Επιτροπής Κριτηρίου και του αιγυπτιακού Αντιβασιλικού Συμβουλίου, δηλαδή το σύνολο των πηγών του Κρητικού Δικαίου κατά την Τουρκοκρατία.

Στη συνέχεια το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα τα Χανιά και παραμένω έως σήμερα μέλος του.

Οι εκδόσεις Hubners who is who, ο οποίος επιλέγει πρόσωπα μέσω έρευνας και προσωπικών συστάσεων άλλων προσώπων, με έχει καταχωρήσει στην 4η ΕΚΔΟΣΗ του το έτος 2009 στην εγκυκλοπαίδεια βιογραφιών των σημαντικότερων προσωπικοτήτων στην Ελλάδα. Οι παραπάνω εκδόσεις αποστέλλονται σε όλες τις Εθνικές βιβλιοθήκες χωρών της Ευρώπης και σε περίπου 300 βιβλιοθήκες χωρών του, δε πρεσβείες, επιμελητήρια και πανεπιστήμια.

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης