ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

Η καταγωγή μου είναι από τα  Χανιά της Κρήτης όπου παρακολούθησα τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Φοίτησα στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο  τελείωσα το 1968.

2. Το 1978 πήρα εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. Γράφτηκα μετά από εξετάσεις στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Warwick Αποφοίτησα και πήρα το Master of Science στη Μαθηματική Στατιστική.

3. Το 1980 πήρα υποτροφία και  φοίτησα στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστήμιο  Brunel για μεταπτυχιακές σπουδές και πήρα το Master of Science στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.

4. Συμμετείχα σε παιδαγωγικά σεμινάρια στη Γερμανία (2002) και στην Ολλανδία (2005)

 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπηρέτησα από το 1969 έως το 1972 ως Έφεδρος Αξιωματικός. Το 1972 διορίστηκα στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων , στο Γυμνάσιο Κολυμβαρίου.

Παράλληλα με τη διδασκαλία σε σχολεία εργάστηκα ως ειδικός ερευνητής  στο Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελέας του Υπουργείου  Γεωργίας  κατά την περίοδο 1981- 1985 και 1991-1992.

Εργάστηκα στο τότε  Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων από 1985 -1991  στο 6ο Γυμνάσιο Χανίων από το 1991- 1992 και στο 5ο Ενιαίο Λύκειο Χανίων από το 1992- 1998. Εκλέχτηκα  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών στην Κρήτη από το 1998- 2003  και από το 2003 έως  2008 στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Από το 1996 έως το 2009 συμμετείχα  ως επιμορφωτής στο ΠΕΚ Ηρακλείου.

 

Γ. ΔΙΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

α) Μαθηματικές εργασίες στην Ελλάδα στα περιοδικά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Στο περιοδικό Ευκλείδης Β.

Συνέχεια Συνάρτησης σε Κλειστό Διάστημα . Ευκλείδης  Β, τ.2, 1986,  Ε.Μ.Ε.

Ολοκλήρωμα  με Μεταβλητό Άνω Άκρο.. Ευκλείδης  Β, τ. 4, 1992,   Ε.Μ.Ε

Ο Ανάστροφος Πίνακας   Ευκλείδης  Β,  τ. 5, 1992,  Ε.Μ.Ε

Το σύμβολο  dy/dx,  Ευκλείδης Β,  τ. 14.  ΕΜΕ,  1994,

Μελέτη της Συνάρτησης Versiera.  Ευκλείδης  Β,  τ. 22,  ΕΜΕ 1996.

Μελέτη της Συνάρτησης Serpatina  Ευκλείδης  Β, τ. 32, 1999   Ε.Μ.Ε

Κλασματικές Μονάδες και Κλάσματα, Ευκλείδης Α τ. 101 ΕΜΕ , 1996.

Συναρτησιακές Εξισώσεις και Τιμές Συναρτήσεων, Ευκλείδης  Β,  τ. 101, 2016

Εφαρμογές των Παραγώγων στη Λύση Προβλημάτων μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής, Ευκλείδης  Β,  τ. 101, ΕΜΕ, 2016

Υπολογισμός Γωνιών Τριγώνου με τη Βασική Ισότητα Της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, Ευκλείδης  Β,  τ. 101, ΕΜΕ 2016

 

Στο περιοδικό Ευκλείδης   Γ

Συμβολή στη Μελέτη της Στατιστικής στο Λύκειο  Ευκλείδης   Γ , τ. 11,  Ε.Μ.Ε

Μερικές Δυσκολίες στη Διδασκαλία των Μαθηματικών Ευκλείδης,  Γ τ 58, 2002 Ε.Μ.Ε

Οι Αναλογίες και οι Μεταφορές στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Ευκλείδης Γ΄. τ. 84,  2016,  Ε.Μ.Ε.,

 

β).  Στην Αγγλική γλώσσα

1) Non Parametric Density Function. Estimation, Brunel University, Network Magazine, 1982.

2) Statistical Concepts Applicable to Panel Data,( ANOVA) σε έντυπο της EOK. 1991.

3) Μαθηματικές εργασίες στα περιοδικά της CANADIAN MATHEMATICAL SOCIATE:  Πέντε εργασίες με θέματα  Μαθηματικών Ολυμπιάδων και μεθοδολογίες  ασκήσεων διεθνών διαγωνισμών. Από 1985-2012.

4) Δώδεκα  εργασίες ασκήσεις στο CRUX MATHIMATICORUM ( Ένα δείγμα)

Crux Mathematicorum  V.18 March 1992.

Crux Mathematicorum  V 18, September 1992

Crux Mathematicorum  V 18 February  1992.

Crux Mathematicorum  V 19, November 1993.

Crux Mathematicorum  V 20, September 1994

Crux Mathematicorum  V20,  May 1994

Crux Mathematicorum  V 21, May 1995.

Crux Mathematicorum  V 25, May 1999

 

Δ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   

Μαθηματικές Καταφυγές στη Διήγηση του Δεινού Πολέμου της Κρήτης (1645-1669),Περιοδικό Ελλωτία τ.1, Χανιά 1992.

Η γνωριμία του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή στα Χανιά  Περιοδικό Ελλωτία, τ. 5,   Χανιά 1996.

Αναζητώντας τον Bourbaki, Ένα Όνομα Αναζητά τον Κύριο του.  Περιοδικό Ελλωτία, τ. 2,  Χανιά 1993.

Γεώργιος Σταυρουλάκης, Η καινοτόμος Συμβολή του στη Μαθηματική Παιδεία. Εν Χανίοις τ. 2ος , Χανιά 2008.

Τα Μαθηματικά Βιβλία στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, Εν Χανίοις  τ. 3ος , Χανιά 2009.

Τα Μαθηματικά Όργανα στην Κρήτη την Εποχή της; Ενετοκρατίας. Εν Χανίοις, τ. 4ος , Χανιά 2010.

Η Χρονομετρία της Ημέρας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Εν Χανίοις, τ. 5ος , Χανιά 2011.

Η Ενεργειακή Τεχνολογία στην Κρήτη την Εποχή της Βενετοκρατίας. Εν Χανίοις, τ. 6ος , Χανιά 2012.

Επισημάνσεις στο Φιλοσοφικό και Μαθηματικό Έργο του FRANCESCO BAROZZI, Εν Χανίοις, τ. 8ος , Χανιά 2014.

Μαθηματικά και Λογοτεχνία. Σαν Μυθιστόρημα…, Ευκλείδης  Β,  τ. 101, ΕΜΕ 2016.

Τα Αρχαία Νομίσματα των Χανίων τα Μαθηματικά και μία Πρώιμη  Νομισματική Ένωση στην Ευρώπη, Ευκλείδης Α  τ.101, ΕΜΕ 2016.

Από τους Λέβητες της Γόρτυνας στα Δηνάρια της Δίκτυννας. Η Αριθμητική στην Κρήτη την Εποχή του Σιδήρου (970 – 67 π. Χ.)  Εν Χανίοις, τ. 11ος  Χανιά  2017.

 

E. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισηγήσεις σε Συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Με θέματα Μαθηματικά και  Παιδαγωγικά.

Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και την Τεχνολογία της Βενετοκρατούμενης Κρήτης, 11ο Συνέδριο  Πανελλήνιο Συνέδριο, Κέρκυρα 1994.

Τα Μαθηματικά και η Ιστορία τους, Διδακτικές προσεγγίσεις, 12ο Συνέδριο  Πανελλήνιο Συνέδριο, Ηράκλειο 1995.  

Αλληλεπιδράσεις Μαθηματικών και Κοινωνίας, Η Περίπτωση ενός Γεωμετρικού Οργάνου, 14ο   Πανελλήνιο Συνέδριο, Μυτιλήνη 2000.

Τα Μαθηματικά Αποφθέγματα και η Χρήση τους κατά τη Διδασκαλία,.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Αθήνα 2000.

Η Ετυμολογία των Μαθηματικών Όρων, 20ο Συνέδριο  Πανελλήνιο Συνέδριο, Βέροια 2003.

Μαθηματικές Δομές στο Μυστικό Δείπνο του Αγιογράφου Μιχαήλ Δαμασκηνού, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Πάτρα 2008. 

Το Μαθηματικό Πρόβλημα στο Στοχαστικό Περιβάλλον. Η Περίπτωση της Ανάλυσης Δεδομένων,  26ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη  2009.

Francesco Barozzi- Η Διαμάχη για την Ουσία των Μαθηματικών, 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Καστοριά  2015.  

Οι εξηγήσεις στη Διδασκαλία Παράγοντας Ανάπτυξης της Σκέψης. Το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού,.33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, Χανιά 2016.

 

ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

Η Εισαγωγή του Ινδοαραβικού Συστήματος στην Κρήτη, 10ο ΔΚΣ, Χανιά 2006.

Στατιστικές Μέθοδοι στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, 11ο ΔΚΣ,  Ρέθυμνο 2011.

Συνδέσεις Αριθμητικής και Εμπορίου στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Τιμητικός τόμος Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη. Χανιά.

Διαδοχικά άρθρα και συν-συγγραφέας στο βιβλίο, Η Αλίβρεκτος Νέα Χώρα, Χανιά.

 

Ζ  ΟΜΙΛΙΕΣ

Τέσσερεις παρουσιάσεις ισαρίθμων βιβλίων .

Οκτώ ομιλίες σε ένα ευρύτερο κοινό.

 

Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμμετείχα στην ίδρυση και οργάνωση του παραστήματος Χανίων της ΕΜΕ. Για οκτώ χρόνια μέλος της Διοικούσας  Επιτροπής του Παραρτήματος.

Είμαι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας της  Mathematical Assosiation of America, της Canadian Mathenatical Society  και του  National  Council of Teacher  of Mathematics των Η.Π.Α.

Ήμουν Γραμματέας του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Χρυσόστομος»  των Χανίων και μέλος της επιτροπής οργάνωσης του Παγκόσμιου Κρητολογικού Συνεδρίου που έγινε τον Οκτώβριο  του 2006 στα Χανιά.

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης