ΙΓ΄ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
I. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διαιτητική απόφαση 27/99 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, μελών του Παγκρητίου Μουσικού Συλλόγου" (Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας 2/22-6-1999).
2. Διαιτητική απόφαση 28/99 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών με σχέση ιδ. δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης" (Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας 3/21-6-1999).
3. Διαιτητική απόφαση 29/99 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθμου Κρήτης" (Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας 4/21-6-1999).
4. Διαιτητική απόφαση 30/99 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ιδ. δικαίου Ηλεκτροτεχνιτών Ναυστάθμου Κρήτης" (Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας 5/21-6-1999).
5. Διαιτητική απόφαση 33/99 "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου" (Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας 1/16-6-1999).
6. Υ.Α  11082 (Εργασ. - Κοιν. Ασφαλ.) της 14.4/27.5.99. Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 2/99 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων κ.λ.π. περιοχής Ν. Χανίων. (Β980) (Ισχύς από 21/3/99).
7. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης". (Πράξη Κατάθεσης Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 4/28.6.99).
8. Υ. Α 11219  (Εργασ. - Κοιν. Ασφαλ.) της 24.5/2.6.2000. Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 7/2000 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων, των παιδικών σταθμών για τη μεταφορά μαθητών και βρεφών, και των πάσης φύσεως αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού των επιχειρήσεων του Ν. Χανίων. (Β 678) (Ισχύς από 13.4.2000).
9. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της Κρήτης". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 8/29.2.2000).
10. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 13/4.4.2000).
11. Διαιτητική Απόφαση 7/2000 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτών αυτοκινήτων Ν. Χανίων.
12. Υ. Α. 11565 (Εργασ. - Κοιν. Ασφ.) της 12/21-9-2000 Κήρηξ υποχρεωτικής της από 29 Ιουνίου ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (Β 1168) (Ισχύς από 6-7-2000).
13. Διαιτητική απόφαση 30/2000 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 2/9.8.2000).
14. Διαιτητική απόφαση 38/2000 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τυπογράφων όλης της χώρας". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 25/21.9.2000) (Επιλύει διαφορά μεταξύ των: 1. Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάριττου, 2. Ένωσης Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιά, 3. Ένωσης Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών, 4. ΓΣΕΒΕΕ).
15. Υ. Α. 12815 (Εργασ.) της 15.2/7.3.2001. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 11.10.2000 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών που απασχολούνται στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. (Β237). (Ισχύς από 1.11.2000).
16. Υ. Α. οικ. 10586 (Εργασ.) της 15.2/7.3/2001.Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24.10.2000 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων εργοδηγών Μηχανολόγων, Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και θερμαστών που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. (Β237). (Ισχύς από 1.11.2000).
17. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδ. δ. στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες Κρήτης". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 11/7.2.2001).
18. Υ.Α. 12407 ((Εργασ.) της 28.6/12.7.2001. Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 2/2001, που αφορά όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ποτοποιϊας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπεζίου νερού του νομού Ηρακλείου Κρήτης. (Β900). (Ισχύς από 19.4.2001).
19. Διαιτητική απόφαση 2/2001. "Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ξυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού Νομού Ηρακλείου". (Πράξη καταθέσεως Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 2/9.2.2001).
20. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 45/1.6.2001).
21. Υ.Α. 13490 (Εργασ.) της 9/22.10.2001 . Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Μαϊου 2001 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ν. Λασιθίου. (Β1400). (Ισχύει από 14.6.2001).
22. Υ.Α. 13491 (Εργασ.) της 9/22.10.2001. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 13 Ιουνίου 2001 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Κρήτης. (Β1400). (Ισχύει από 26.6.2001).
23. Διαιτητική Απόφαση 34/2001 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας Χανίων: 4/27.7.2001) (Επιλύει διαφορά μεταξύ: 1. Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων, 2. Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Χανίων, 3. Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων - Δωματίων "Τα Άπτερα").
24. Διαιτητική Απόφαση 47/2001 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μελών του Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων "ΤΟ ΒΕΛΟΣ". (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 5/5.12.2001). (Επιλύει διαφορά μεταξύ: 1. Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Νομού Χανίων "ΤΟ ΒΕΛΟΣ", 2. Δημοσίου).
25 Y.Α. 14146 (Εργασ.) της 4/14.4.2003. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 17.10.2002 ΣΣΕ ων Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και θερμαστών σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. (Β448). (Ισχύει από την 2.12.2002).
26. Υ.Α. οικ. 15515 (Εργασ.) της 5/12.8.2003. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23.5.2003 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. (Β1155). (Ισχύς από 18.6.2003).
27. Υ.Α. οικ. 15514 (Εργας.) της 5/12.8.2003. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30.5.2003 ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Κρήτης (Β1155). (Ισχύς από 18.6.2003).
28. Υ.Α. 15513 (Εργασ.) της 5/12.8.2003. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15 Ιουλίου 2003 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου. (Β1155). (Ισχύς από 16.7.2003).
29. Υ.Α. 11351 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 30.4/12.5.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 17.12.2003 ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων εργασίας και των αμοιβών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Οινοποιίας, Οινοπνευματοποιίας, Ζυθοποιίας και Εμφιάλωσης Επιτραπέζιου νερού της Περιφέρειας του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. (Β698).
30. Υ.Α. οικ. 11354 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 30.4/24.5.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 1/2004 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού στο Νομό Ηρακλείου, που ανήκουν στη δύναμη των συνεταιριστικών οργανώσεων του Ν. Ηρακλείου – μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ. (Β760) (Ισχύς από 19/2/04).
31. Αριθ. 11493 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 18/27.5.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από, 5 Μαρτίου 2004 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης. (Β795) (Ισχύς από 1.4.04).
32. Y.A. 11858 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 11/23.6.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 13 Απριλίου 2004 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. (Β943).
33. Υ.Α. οικ. 12753 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 8/21.9.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 28 Ιουλίου 2004 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Χανίων. (Β1442) (Ισχύς από 4/8/04).
34. Υ.Α. 12746 (Απασχολ. & Κοιν. Προστασ.) της 7/21.9.2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22 Ιουνίου 2004 ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου. (Β1442) (Ισχύς από 30/6/04).
35. Υ.Α. 13548 (Απασχ.) της 10/24-12-2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 5-4-2004 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών κ.λ.π. Ξενοδοχείων ανατολικής Κρήτης (Β 1914) (Ισχύς από 21.10.2004).
36. Υ.Α. 13547 (Απασχ.) της 10/24-12-2004. Κήρυξη υποχρεωτικής της από 5-4-2004 Σ.Σ.Ε. των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων και Θερμαστών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης (Β 1914) (Ισχύς από 21.10.2004).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης