ΤΑΛΩΣ 
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
ΤΟΜΟΙ Α΄ (1989) - ΚE΄ (2017)
 
Εκδίδεται από το 1989 και περιλαμβάνει μελέτες και κείμενα Κρητικού Δικαίου όλων των περιόδων
της ιστορίας του: (Μινωϊκής - Αρχαιοελληνικής - Ρωμαϊκής - Βυζαντινής - Αραβικής - Ενετικής -
Οθωμανικής - Ημιαυτονομίας - Κρητικής Πολιτείας Νεότερης Περιόδου).
 
*
 
"Ο Τάλως τρίς του ενιαυτού... περιήει κατά τας κώμας, φυλάττων
τους νόμους εν αυταίς, εν χαλκοίς γραμματίοις έχων γεγραμμένους...
όθεν χαλκούς εκλήθη."
                                                                    (Πλάτ. Μίνως 320C)
 
Ο χάλκινος γίγαντας της κρητικής μυθολογίας Τάλως, ακοίμητος φύλακας της Κρήτης, όπως παριστάνεται στα νομίσματα της Φαιστού,
αποτελεί το έμβλημα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου. Ο Τάλως ως δικαστής, δικάζοντας σύμφωνα με τους νόμους που μετέφερε γραμμένους
σε χάλκινες πλάκες, έδωσε το όνομά του και στην περιοδική αυτή έκδοση του Ι.Κ.Δ.
 
 

ΤΑΛΩΣ  Α΄ (1989) -  Κ΄ (2012)

ΤΑΛΩΣ  ΚΑ΄ (2013)        ΤΑΛΩΣ  ΚΒ΄ (2014)         ΤΑΛΩΣ  ΚΓ΄ (2015)

ΤΑΛΩΣ  ΚΔ΄(α) (2016)          ΤΑΛΩΣ  ΚΔ΄(β) (2016)           ΤΑΛΩΣ  ΚE΄ (2017)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  -  Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης