ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

 

Επαγγελματική απασχόληση: Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας, στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών – ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Δικηγόρος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

1991-2001

Διδακτορικό Δίπλωμα από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου με θέμα «Η υπεξουσιότητα στο βυζαντινό δίκαιο».

1986-1991      

Πτυχίο Νομικής από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2009- σήμερα

Ανάθεση από την εφορευτική επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο την εκπόνηση Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού δικαίου με τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα των λατινοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας (βρισκόμαστε στο στάδιο 2ης διόρθωσης των δοκιμίων).

2004 – 2010

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου για την έκδοση Περιγράμματος Πηγών του Μεταβυζαντινού Δικαίου (συνέχεια Περιγράμματος Δ. Γκίνη).

2003 – σήμερα

Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Νικολάου και της Μαρίνας Παναγιωτάκη για την περιοχή της Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

2001 – σήμερα

Ανάληψη ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα τα Χανιά) για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης με αντικείμενο την παρουσίαση των Πηγών του Κρητικού Δικαίου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. 

2000 – 2005

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής των αμφίων της Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Ορους, που διοργανώθηκε από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου (ΠΛΙ).

1996-1998

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ζωγράφοι της Κρήτης, 14ος – 15ος αιώνας. Έγγραφα από τα Αρχεία της Βενετίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Μαρίας Κωνσταντουδάκη (υποτροφία Ιδρύματος Βαρδινογιάννη). Για το πρόγραμμα αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επί τόπου έρευνα στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, όπου και παρέμεινα από τον Οκτώβριο του 1996 έως και τον Απρίλιο του 1997, φιλοξενούμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

1992-1993

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Max – Planck Institut της Φραγκφούρτης με αντικείμενο την περιγραφή νομικών βυζαντινών χειρογράφων. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Νοέμβριος 2011

Συμμετοχή στην ΙΔ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011). Ανακοίνωση με θέμα : «Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Φεβρουάριος 2011

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Παρατηρήσεις στο δίκαιο της πρώιμης βενετικής Κρήτης με αφορμή το θεσμό των «ελλήνων νοταρίων».

Ιανουάριος 2011

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το δίκαιο στις λατινοκρατούμενες περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα προβλήματα συγκρότησης του Περιγράμματος των δικαϊκών πηγών της περιόδου».

Νοέμβριος 2010

Συμμετοχή στην ΙΓ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Νοεμβρίου 2010). Ανακοίνωση με θέμα : «Τα “βρετά” παιδιά της Λευκωσίας: η έκθεση νηπίων στη βενετική Κύπρο».

Μάϊος 2010

Συμμετοχή στο ΧΧΧ Seminario Internazionale di Studi Storici : Da Roma alla Terza Roma (Κωνσταντινούπολη, 28-29 Μαΐου 2010). Ανακοίνωση με θέμα : «Problemi di continuita nel diritto Postbizantino».

Μάρτιος 2010

Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διοικητική οργάνωση και δίκαιο στη βενετική Κρήτη».

Oκτώβριος 2009

Συμμετοχή στην ΙΒ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2009). Ανακοίνωση με θέμα : «Το αξίωμα του Μεγάλου Καγκελλαρίου στη βενετική Κρήτη».

Οκτώβριος 2008

Συμμετοχή στην ΙΑ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 23-25 Οκτωβρίου 2008). Ανακοίνωση με θέμα: «“Notarius in scriptura greca”. Ελληνόφωνοι νοτάριοι στην πρώιμη βενετική Κρήτη».

Μάϊος 2008

Συμμετοχή στην Ημερίδα Μνήμη Δημητρίου Γκόφα (Θάλασσα – Εμπόριο – Συναλλαγές), που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακοίνωση με θέμα: «Προπωλήσεις αγροτικών προϊόντων στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης».

Οκτώβριος 2007

Συμμετοχή στην Ι΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Οκτωβρίου 2007). Ανακοίνωση με θέμα: «Νοτάριοι και νοταριακή πρακτική στην Κρήτη της βενετοκρατίας».

Δεκέμβριος 2006

Συμμετοχή στην Α΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας (Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού: το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα».

Νοέμβριος 2006

Δίωρο σεμινάριο στον κύκλο ανοικτών μαθημάτων των εκδόσεων “Περισκόπιο” με θέμα: «Διοικητική οργάνωση, θεσμοί και δίκαιο στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2006

Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Υιοθέτημένα και αναθρεπτά παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης».

Οκτώβριος 2006

Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Αναρτημένη συμπαρουσίαση με τους Σμαραγδή Αρβανίτη, Νίκο Παναγιωτάκη, Φωτεινή Χαιρέτη με θέμα: «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά μέχρι τα οθωμανικά χρόνια».

Σεπτέμβριος 2006

Συμμετοχή στην 60η Συνάντηση της Societe International Fernand de Visscher pour lHistoire des droits de lAntiquite (Κομοτηνή, 26-30 Σεπτεμβρίου 2006). Aνακοίνωση με θέμα : «La differente funzione degli oggetti. L’ istituzione del pegno nella pratica notarile della Creta Veneziana».

Νοέμβριος 2005

Συμμετοχή στην Η΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Νοεμβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα : «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2005

Συμμετοχή στο Α΄ Συνέδριο «Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο του Κρητικού Δικαίου (Χανιά, 1-2 Οκτωβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Mάρτιος 2005

Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το Δίκαιο στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».

Οκτώβριος 2004

Συμμετοχή στην Ζ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2004). Ανακοίνωση με θέμα: «“... ut una Deo volente facta republica legum ...”. Η Pragmatica Sanctio και η επέκταση της ιουστινιάνειας  κωδικοποίησης στην Ιταλία».

Οκτώβριος 2003

Συμμετοχή στην ΣΤ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 24-25 Οκτωβρίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου».

Απρίλιος 2003

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Πολιτισμοί και Δημόσιο Δίκαιο» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα, 17-19 Απριλίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα: «Regnum Siciliae et Italiae : Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας (ΙΑ΄ - ΙΓ΄ αιώνας)». 

Σεπτέμβριος 2002

Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου που διοργάνωσε η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 20–22 Σεπτεμβρίου 2002). Ανακοίνωση με θέμα: «Ο “βυζαντινισμός” των Νορμανδών. Προβλήματα ιδεολογικής ταυτότητας στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας».

Οκτώβριος 2001

Συμμετοχή στην Ε΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Οκτωβρίου 2001). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης».

Οκτώβριος 2000

Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 20-21 Οκτωβρίου 2000). Ανακοίνωση με θέμα: «Συμβάσεις Μαθητείας στη βενετοκρατούμενη Ανατολή (13ος–17ος αιώνας).  Παραδείγματα από το Νοταριακό Αρχείο της Κρήτης».

V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

-          Μονογραφία με θέμα: Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα Ελληνικά Κείμενα, Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Η. Αρναούτογλου, Ι. Χατζάκης, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 43, Αθήναι 2011.

-          Άρθρο με θέμα: «Τα “βρετά” παιδιά. Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο», Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, Νόμος 13 (2010), 485-503..

-          Άρθρο με θέμα: «Υιοθετημένα και “αναθρεπτά” παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 42 (2010), 147-180.

-          Άρθρο με θέμα: «Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 41 (2008), 143-193.

-          Συμμετοχή στο συλλογικό τόμο Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Αθήνα 2008, που εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου (επιλογή των κειμένων μεταβυζαντινού και νεωτέρου δικαίου).

-          Άρθρο με θέμα: «Η διαφορετική λειτουργία των αντικειμένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 40 (2007), 147-236

-          Άρθρο με θέμα: «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Τάλως 15 (2007), 153-170.

-          Άρθρο με θέμα: «Βιβλιογραφική προσέγγιση του δικαίου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 7 (Χειμώνας – Άνοιξη 2006), 37-60.

-          Άρθρο με θέμα: «“Regnum Siciliae et Italiae” : Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας», Βυζαντινός Δόμος 15 (2006), 125-153.

-          Άρθρο με θέμα: «Regnum Siciliae et Italiae : Byzantine Influence in the Public Law of the Norman Kingdom of Sicily». Civilisations and Public Law – Civilisations et Droit Public, London - Athens 2005, σσ. 411-422.

-          Άρθρο με θέμα: «Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 39 (2005), 143-209.

-          Μονογραφία με τίτλο: Ιουστινιανός, Ο κορυφαίος αυτοκράτορας, Αθήνα 2005 (εκδ. Περισκόπιο).

-          Άρθρο με θέμα: «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 38 (2004), 181-219.

-          Άρθρο με θέμα: «Οι ποινικές ρήτρες στα κρητικά συμβόλαια της Βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 1 (Άνοιξη 2003), 11-22.

-          Άρθρο με θέμα: «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 36 (2002), 119-133.

-          Άρθρο με θέμα: «Διαθήκες από το σωζόμενο κατάστιχο του νοταρίου Κρήτης (και Βενετίας;) Antonius Marci», Μνημοσύνη 15 (2001-2002), 207-224.

-          Άρθρο με θέμα: «Το Νορμανδικό βασίλειο της νοτίου Ιταλίας. Ένα μοντέρνο κράτος του μεσαίωνα», Ιστορικά Θέματα 14 (Ιανουάριος 2003), 28-41.

-          Άρθρο με θέμα: «Η Αποστασία του Αγίου Τίτου (1363-1364)», Ιστορικά Θέματα 23 (Νοέμβριος 2003), 86-101.

-          Άρθρο με θέμα: «Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Άγιος της Αγάπης», Ιστορικά Θέματα 9 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), 46-61.

-          Άρθρο με θέμα: «Η Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας», Πεμπτουσία 3 (Αύγουστος – Νοέμβριος 2000), 132-141.

 

MΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

-          Μονογραφία με θέμα: Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα. Υπό δημοσίευση στις Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών.

-          Άρθρο με θέμα: «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στην Κρήτη της Βενετοκρατίας», Υπό δημοσίευση στην Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου 43 (2011).

-          Άρθρο με θέμα: «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού : το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα», Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της Α΄ Ημερίδας Ενδυμασιολογίας.

-          Άρθρο με θέμα : «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι και τη βενετοκρατία». Υπό δημοσίευση στα αγγλικά στον Α΄ Τόμο αφιερωμένο στην ιστορία της περιοχής της Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

-          Άρθρο με θέμα: «Μαθητείες στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη». Υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο του καθηγητή της Νομικής Σπύρου Τρωιάνου.

-          «Κώδικας Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως Πόντου». Υπό έκδοση από το Μουσείο Μπενάκη και το Κέντρο Ποντιακών Μελετών του Πανεπιστημίου Βirmingham.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούνιος 2009 έως και σήμερα
Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.
Σεπτέμβριος 2004 έως και Μάϊος του 2009

Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.

Μάϊος 2004

Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για τη σύνταξη και την επιμέλεια καταλόγου με τα οδωνύμια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και σύντομη ιστορική τους επεξήγηση.

Σεπτέμβριος 2002 έως και σήμερα

Σύμβαση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια».

Mάρτιος 2000 – Απρίλιος 2001

Εξωτερική συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη με αντικείμενο τη μεταγραφή και το σχολιασμό του «Κώδικα του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως Πόντου». 

1998 –1999

Σύμβαση με το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ως ωρομίσθιο βοηθητικό προσωπικό.           

1993 έως σήμερα

Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

1992-1993

Σύμβαση με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την περιγραφή βυζαντινών νομικών χειρογράφων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1997 έως και σήμερα

Ενεργό μέλος στον κύκλο μεταπτυχιακών σεμιναρίων του τομέα της Ιστορίας του Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1989 - 1995    

Παρακολούθηση σεμιναρίων παλαιογραφίας του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 

1989 - 2000

Συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια βυζαντινής ιστορίας, τέχνης και δικαίου των καθηγητών Τρωιάνου, Οικονομίδη, Βοκοτόπουλου και Κομίνη.

1991 – 1992   

Συμμετοχή σε ετήσιο κύκλο σεμιναρίων Βυζαντινής ιστορίας, που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με την Ecole Pratique des Hautes Etudes.

1987 – 1988   

Μαθήματα βυζαντινής διπλωματικής και παλαιογραφίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου και της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Παλαιογραφία ελληνική και λατινική.

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Συνεργάτες Ι.Κ.Δ.