Ι. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 • Γαλάνης, Χρήστος, "Μια μεθοδολογική συμβολή στις επιπτώσεις της μη αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Α επί της αρχαιολογικής θεωρίας", Π. Θ΄ ΔΚΣ, Α4 (2006), 159-172.
 • Charles, R.P., "Sur le Neolithique Egeen et ses origins" K.X. IH΄ (1964), 245-268.
 • Hutchinson, R., Prehistoric Crete, Harmondsworth, 1965.
 • Ζώης, Αντ., «Κρήτη» Εποχή του λίθου. Αρχαίες Ελληνικές πόλεις, 18 (1973), 210-211.
 • Όουενς, Γκάρεθ, «Πολιτισμός στην Ανατολική Κρήτη στην τελική νεολιθική εποχή c. 4000 π.Χ.», ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ, 18 (2003), 205-214.
 • Πάγκαλος, II., «Ανθρωπολογία της Κρήτης (Αντίλογος)», Κ.Χ. ΙΖ' (1963), 283-289.
 • Παπουτσάκης, Χρ.,  «Οι βραχογραφίες στ' Ασφέντου των Σφακιών», Κ.Χ. ΚΔ' (1972), 107-139.
 • Πιτυκάκης, Γιάννης,   «Ανθρωπολογικά .   Η   αρχική   προέλευση  των Κρητών», Αμάλθεια Θ' (1978), 316-318.
 • Πουλιανός, Άρης, Η καταγωγή των Κρητών, Αθήνα 1971.
 • Persson, Axel W., "The religion of Greece in Prehistoric times" Sather classical lectures XVII, University of California press, Berkley and Los Angeles, 1942.
 • Σακελλαράκης, Ι.Α., «Νεολιθική Κρήτη», τ. Κρήτη και Νεολιθική Ελλάς, Αθήναι 1973, 131-146.
 • Trenil, R., "Les Sites neolithiques de Crete Occidentale", B.C.H. 94 (1970), 5-25.
   

  Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
  Εκδόσεις - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία