IX. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
*
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • Γενική Διοίκησις Κρήτης, Κρήτη, Εφημερίς εσωτερικών και εξωτερικών ειδήσεων και άλλης ωφελίμου ύλης, Εν Χανίοις, (1968-1898).
 • - Κρητικός Κώδιξ, περιέχων τους υπό της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως κατά την Γ΄ Σύνοδον ψηφισθέντος και υπό της Υψηλής Πύλης επικυρωθέντας Νόμους και Κανονισμούς, οις προσετέθησαν: Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης, η τροποποιούσα τούτον Σύμβασις της Χαλέπας μετά του επικυρούντος ταύτην αυτοκρατορικού φιρμανίου…», ττ. 3, Εν Χανίοις 1879-1881.
 • - Κρητικός Κώδιξ, περιέχων τα από του έτους 1868 μέχρι σήμερον χορηγηθέντα εις την Κρήτην προνόμια μετά σχετικών Αυτοκρατορικών φιρμανίων, άπασαν την εν ισχύι Κρητικήν Νομοθεσίαν, διατάγματα τινα της Γενικής Διοικήσεως και εγκυκλίους αυτής τε και της Εισαγγελίας Εφετών…» Α΄-Β΄, Εν Χανίοις, 1893.
 • «Διάταγμα περί εκτελέσεως του περί συστάσεως της Χωροφυλακής Νόμου», Χανιά 1886.
 • «Διάταγμα περί προγραμμάτων των Δημ. Σχολείων, Γυμνασίων και του Ιεροδιδασκαλείου», Χανιά 1889.
 • «Διάταγμα περί φορολογίας του εις Κρήτην εισαγομένου καπνού», Χανιά 1896.
 • Μητσοτάκη, Ζωή, Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, Στην αυγή της Κρητικής Ελευθερίας, 2004.
 • Παπαδάκης, Νικόλαος Αντ., Στατιστική των εν απάση τη Κρήτη κατά το έτος 1887 διαπραχθέντων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, Εν Χανίοις 1888.
 • Παπαλάς, Δημήτρης, «Το Β΄ Τάγμα της Κρητικής Χωροφυλακής:Νομός Σφακίων 1884-1889. Με βάση ένα ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο από το Τουρκικό Αρχείο Χανίων», ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 19 (2004), 43-85.
 • Πλουμίδης, Γ., Ειδικοί νόμοι παρά τοις χριστιανοίς και τοις Οθωμανοίς της Κρήτης, Χανιά, 1895.
 • Πλουμίδης Γ. – Φουρναράκης Κ., Ειδικοί νόμοι, Χανιά Α΄, Β΄, Γ΄, 1895.
 • Σκαλτσούνης, Ι., Απομνημονεύματα αναφερόμενα εις την αναγέννησιν της Κρήτης, Χανιά, 1900.
 • Ταζεδάκης, Παναγιώτης, Νομολογία του Εφετείου Κρήτης των ετών 1880-1888, Εν Ηρακλείω, 1888.
 • - Νομολογία του Εφετείου Κρήτης από του έτους 1888-1893, Εν Χανίοις, 1893.
 • Scalzounis J., Ile de Crete. Organisation des Tribunaux. Rapport de M.J. Scalzounis, Prιsident de la Court d’ Appel de Crete a son excellence Photiades Pacha, Gouverneur Gιnιral de l’ ile de Crete, Athenes, 1880.
  *
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • Αγγελάκις, Ε., «Η εν Σητεία επανάστασις του 1897», Μύσων, Α΄ (1932), 154-162.
 • - «Η εν Σητεία επανάστασις του 1889 και τα προκαλέσαντα αυτήν αίτια», Μύσων, Α΄ (1932), 166-174.
 • - «Ιστορικόν σημείωμα της Κρητικής επαναστάσεως του 1897», Ραδάμανθυς, 22 (1937), τ. 2, 6-7, τ. 3, 4-8.
 • Βαρδάκης, Σπυρ., Συμβολή εις την Κρητικήν Ιστορίαν. Προπαρασκευή της τελευταίας Κρητικής επαναστάσεως. Ανέκδοτοι ιστορικαί επιστολαί του Μ.Ρ. Κούνδουρου, προέδρου της Επιτροπής της Μεταπολιτεύσεως και της Γεν. Συνελεύσεως των Κρητών, Εν Χανίοις, 1902.
 • Βενιζέλος, Ελευθ., Η Κρητική επανάστασις του 1889, Παρουσίασις – σχόλια Ιωαν. Γ. Μανωλικάκη, Αθήνα, 1971.
 • Berard, V., Κρητικές Υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρη ναυάρχων και επαναστάσεις. Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Σητεία-Σφακιά, Τροχαλία 1934.
 • Γενική Συνέλευσις Κρητών, Ψήφισμα και Υπόμνημα, επιδοθέντα προς τας Χριστιανικάς Δυνάμεις, Εν Αθήναις, 1878.
 • Γεωργίου, Η. Π., Η πολιτική της Γαλλίας κατά τας εν Θεσσαλία, Ηπείρω, Μακεδονία και Κρήτη επαναστάσεις του 1877-1878, Αθήνα 1969.
 • Γρυντάκης, Γιάννης, "Η Γενική Επαναστατική Συνέλευση των Κρητών στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου (13-17 Οκτωβρίου 1897)", Κρητολογικά Γράμματα (Ρεθ.), 9/10 Φθινοπ. 1994, 219-239.
 • Δρανδάκης, Γεώργιος Β., "Βιβλιάριον Αναφερόμενον εις Επανάστασιν 1897" του Βασίλειου Ν. Δρανδάκη. Κρητολογικά Γράμματα (Ρεθ.), 9/10 Φθινόπωρ. 1994), 137-164.
 • Grand- Carteret, John, Η Κρήτη του 1897 στη διεθνή γελοιογραφία, Ηράκλειον 1996 - έκδ. Μικρός Ναυτίλος.
 • Ζινευράκη-Λεκανίδου, Μαρίνα, Εκ του Αρχείου Ιωσήφ Γ. Λεκανίδου. Αλληλογραφία της Απελευθερωτικής Επαναστάσεως της Κρήτης 1895-1898, Χανιά 1954.
 • Κληματσάκης, Ευάγγ., «Ημερολόγιον και πρακτικά του στρατοπέδου Ακρωτηρίου», Κ.Μ., Α΄ (1933), 3-7, 26-28, 86-88.
 • Κούνδουρος, Μ.Ρ., Υπόμνημα των Χριστιανών της Κρήτης, υποβληθέν εις τας Ευρωπαϊκάς κυβερνήσεις υπό του συναθροισθέντος λαού εν «Κλήμα» και «Κράπη» τη 3 και 10 Σεπτεμβρίου 1895, συνταχθέν υπό Μ.Ρ.Κ. δ.ν., Εν Αθήναις, 1895.
 • - «Ιστορικαί και Διπλωματικαί αποκαλύψεις. Η απελευθερωτική επανάτασις της Κρήτης και η αρμοστεία αυτής, εν Αθήναις, 1921.
 • Κουρμούλης, Γεώργιος, Πάνθεον της αθανασίας της Κρήτης, 1934-1940.
 • Κρητική Βίβλος, εκδιδομένη εκτάκτως, Εν Αθήναις, 1895.
 • Καταπότης, Μιχ., «Η επαναστατική συνέλευσις των Κρητών 1897 και τα εν Αρχάναις συμβάντα», Μύσων, Β΄ (1933), 113-192.
 • Kar-Teria, G., La question de Crete, Παρίσι 1897.
 • Λεκανίδης, Ι., Ημερολόγιον της απελευθερωτικής επαναστάσεως της Κρήτης 1895-1898, Χανιά 1963.
 • Νικολακάκης, Δημ. (Επιμέλεια), Η Κρητική Επανάσταση του 1897, Χανιά 2003.
 • Παρλαμάς, Μ.Γ., «Πρωτόκολλο του Γενικού Αρχηγείου των ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1878», Κ.Χ., Η΄ (1954), 171-203.
 • Πρεβελάκης, Ελευθερ., Η προετοιμασία της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης της Κρήτης», Πεπρ. Β΄ Δ.Κ.Σ., IV, 421-429.
 • Πρωτοψάλτης, Εμμ., «Πηγαί και πληροφορίαι δια τα εν Ηρακλείω και γενικά εν Κρήτη γεγονότα των ετών 1895-1898 (εκ των Γενικών Αρχείων του Κράτους)», Πεπρ. Α΄ Δ.Κ.Σ., ΙΙΙ, 9-18.
 • Πυλαρινός, Όθωνας Σ., Κρητική Δημοκρατία υπό την Προστασία της Πύλης, Εν Αθήναις 1889.
 • Perror, G., La Crete, Son passι - son present - son avenir, Ρουέν 1897.
 • Von Wadkampt, A. Tuma- Feldmarschall K., Kreta und die neuste phase der orientalisehen frage, Λειψία 1897.
  *
  ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΛΕΠΑΣ
 • Βαρδίδης, Εμμ., Συλλογή Κρητικών επιστολών εις την εγχώριον διάλεκτον ή κάτοπτρον του δημοσίου των χριστιανών της Κρήτης φρονήματος από του έτους 1868-1878, συλλεγείσα και εκδοθείσα υπό του Βαρδίδη Εμμ., εν Αθήναις, 1878.
 • Δασκαλάκης, Γ., «Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης του 1867», περ. Νέα Εστία (Αθηνών), Π΄ (1966), 1519-1538.
 • Δετοράκης, Θεοχάρης, «Η Τουρκοκρατία στην Κρήτη (1669-1898). Η δεκαετία του Οργανικού Νόμου (1968-1878)», ΚΡΗΤΗ, Β΄ (1988), 404-407.
 • Καλλιατάκη-Μετρικοπούλου Κάλαι, Η εσωτερική κατάσταση στην Κρήτη 1868-1877, Αθήνα, 1984.
 • - «Δικαιοσύνη και Πολιτική στην Κρήτη, 1868-1878», Κ.Χ., ΚΖ΄ (1987), 298-329.
 • - «Ο διορισμός χριστιανού Γενικού Διοικητή στην Κρήτη, 1878», Πεπρ. Δ΄ Δ.Κ.Σ., ΙΙΙ, 69-106.
 • - Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης, 1868-1877, Αθήνα, 1989.
 • Πιτυκάκης, Μανώλης Ι., «Αδοσίδης Κωστή-πασάς», Δρήρος, Β΄ (1938), 669-672, 690-694, 720-724, Γ΄ (1939), 752-756, 779-782, 819-822, 862-865, 886-889, 910-911.
 • Πρεβελάκης, Ελευθερ., «Το καθεστώς της Χαλέπας και το φιρμάνι του 1889», Κ.Χ., ΙΖ΄ (1963), 163-182.
 • Factw on the Candian Question and the Hatt – I – Humayoun, Unwin Brothers Printers, E.C., (London), 1867.
 • Υψηλή Πύλη, Διάταγμα Αυτοκρατορικόν προς τον Υψηλότατον Βεζύρη, Μωχάμετ Εμίν Ααλή Πασάν, Χανιά 1867.
 • (Υψηλή Πύλη), Οργανικός Νόμος της Νομαρχίας Κρήτης, Εν Κωνσταντινουπόλει 1868.
 • «Διάταγμα Αυτοκρατορικόν», Χανιά 1868.
 • «Διπλωματικά έγγραφα μετά της περί Κρήτης εκθέσεως της Α.Υ. του Μεγάλου Βεζύρη προς την Α.Μ. τον Σουλτάνον. Κωνσταντινούπολις». Τυπογρ. Της «Βυζαντίδος», 1868.
   

  Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
  Εκδόσεις - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία