ΙΗ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1. Ν.Δ. 650 της 24/8-27/8/1970 «Περί Γυμναστηρίων» (Α΄ 175).
[Άρθρον 18:
«Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος θεωρούνται νομίμως ιδρυθέντα και λειτουργούντα αφ’ ης πράγματι εν λειτουργία τα κάτωθι Γυμναστήρια:
(4): Εθνικόν Γυμναστήριον Αγίου Νικολάου
(8): Εθνικόν Στάδιον Αλικιανού
(39): Εθνικόν Στάδιον Ηρακλείου
(41): Εθνικόν Στάδιον Ιεραπέτρας
(83): Εθνικ΄ν Στάδιον Μοιρών
(93): Εθνικόν Στάδιον Νεαπόλεως Λασιθίου
(106): Παγκρήτιον Εθνικόν Στάδιον
(112): Εθνικόν Στάδιον Ρεθύμνης
(120): Εθνικόν Στάδιον Σητείας
(135): Εθνικόν Στάδιον Χανίων
(161): Εθνικόν Στάδιον Καστελλίου Κισάμου
(177): Εθνικόν Κολυμβητήριον Ηρακλείου
(183): Εθνικόν Στάδιον Περιβολίων».
2. Β.Δ. 86 της 16-2-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Αθλητισμού Κέντρου Νεότητος Αρχανών» (Α΄ 38).
3. Β.Δ. 102 της 16-2-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σητείας» (Α΄ 38).
4. Β.Δ. 199 της 26-3-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης» (Α΄ 61).
5. Β.Δ. 200 της 26-3-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Περάματος Ρεθύμνης» (Α΄ 61).
6. Β.Δ. 417 της 24-6-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Σταδίου Ανωγείων» (Α΄ 127).
7. Β.Δ. 491 της 26-7-1971 «Περί ιδρύσεως Εθνικού Σταδίου Αρχανών «Μαρκομιχελάκειον»» (Α΄ 150).
8. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 16305 της 2-8-1973 «Περί ιδρύσεως εις την περιοχήν της Κοινότητος Βενεράτου Ηρακλείου Γυμναστηρίου υπό την επωνυμίαν «Κοινοτικόν Γυμναστήριον Βενεράτου Ηρακλείου»» (Β΄ 933).
9. Π.Δ. 816 της 31-7/11-8-1981 "Περί ιδρύσεως Εθνικού Γυμναστηρίου Ρεθύμνου" (Α΄ 211).
10. Π.Δ. 414 της 26-5/28-6-1982 "Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου Στερνών Χανίων" (Α΄ 76).
11. Π.Δ. 418 της 26/27-9-1984 "Ίδρυση Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων" (Α΄ 147).
12. Π.Δ. 237 της 24-4/15-5-1985 "Ίδρυση Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων" (Α΄ 88).
13. Π.Δ. 361 της 19-9/13-10-1986 "Μετονομασία Εθνικού Σταδίου Ηρακλείου" (Α΄ 159).
 
IΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ N. 2190/94
      [Ν. 2190 της 3-3-1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (Α΄ 28), Κ.Ν. 1994, 43 επ.]

1. Υ.Α. (Οικονομικών) 2065840/Α7406/0024 της 29-10-1990 "Ανάθεση της διαχείρισης του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων στην τράπεζα Ελλάδος" (Β΄ 726, 8562).
2. ΑπόφΠροέδρ. Εθνικού Σταδίου Χανίων 227 της 8-3-1994 "Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων ΄΄Έλενα Βενιζέλου΄΄" (Β΄ 313).
3. ΑπόφΔιοικούσαςΕπιτρ. Εθνικού Σταδίου Σητείας 16 της 24-3-1994 "Σύσταση Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Στάδιο Σητείας" (Β΄ 220).
4. Απόφ.Επιτρ. Διοίκησης Εθνικού Σταδίου ΄΄Ελευθερίας΄΄ Ηρακλείου 116 της 28-3-1994 "Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Στάδιο Ελευθερίας Ηρακλείου" (Β΄ 229).
5. Υ.Α. 47 (Πολιτισμού) της 29-3-1994 "Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Στάδιο Αρχανών Κρήτης" (Β΄ 220).
6. ΑπΠροέδρΔιοικούσαςΕπιτρ. Εθνικού Σταδίου Ρεθύμνου 32 της 1-4-1994 "Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου" (Β΄ 325).
7.  ΑπΠροέδρΔιοικούσαςΕπιτρ. Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων 17 της 30-5-1994 "Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ν. 2190/94 στο Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων" (Β΄ 456).
 


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία