ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
_________
ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
_____
Η μελέτη του Κρητικού Δικαίου, πέρα από την ιστορία του και την ιστορία των θεσμών του, προϋποθέτει την εξέταση των διαγνωστικών και διαπλαστικών πηγών του, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Νόμος, το Έθιμο, η ερμηνεία και οι γενικές ρήτρες του. Το ενιαίο αυτό σύνολο των πηγών του Κρητικού Δικαίου απαιτείται να μελετηθεί υπό το πρίσμα της επιστήμης και της νομολογίας, της νομικής θεωρίας και πρακτικής. Η Κρητική Νομολογία όμως, εκτός από ελάχιστες μνημονευόμενες δικαστικές αποφάσεις της αρχαιότητας και τις απροσπέλαστες ακόμα αποφάσεις των Δικαστηρίων της Βενετοκρατίας, αναφέρεται κυρίως στην περίοδο του Κρητικού Δικαίου, στην εποχή της Τουρκοκρατίας, της Κρητικής Πολιτείας και της Ημιαυτονομίας.
Η Επιτομή Κρητικής Νομολογίας αποσκοπεί να καλύψει μέρος του κενού της μέχρι σήμερα έλλειψης συστηματικής προσπάθειας ανάδειξης της Κρητικής Νομολογίας σε παράγοντα μελέτης της Κρητικού Δικαίου. Δημοσιεύονται έτσι επιλεκτικά τριακόσιες αποφάσεις διαφόρων Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Αρχών της Κρήτης αυτής της περιόδου, με την δικαιική και δικονομική πολυμορφία της. Ειδικότερα, από την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημοσιεύονται 48 αποφάσεις Ιεροδικαστικών Συμβουλίων, 7 αποφάσεις της Επιτροπής Κριτηρίου και 7 αποφάσεις του Αντιβασιλικού Συμβουλίου Χανίων. Από την περίοδο της Ημιαυτονομίας δημοσιεύονται 74 αποφάσεις τακτικών Δικαστηρίων, 5 αποφάσεις Στρατοδικείων, 11 αποφάσεις Δημογεροντιακών Δικαστηρίων και 6 αποφάσεις Επισκόπων. Από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας δημοσιεύονται 77 αποφάσεις του Εφετείου Κρήτης και 12 αποφάσεις Κακουργιοδικείων. Τέλος από τη νεότερη περίοδο δημοσιεύονται 53 αποφάσεις Αρείου Πάγου, Εφετείου Κρήτης και άλλων Δικαστηρίων.
Η επιλογή των αποφάσεων αυτών έγινε με γνώμονα την παρουσίαση όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικών αποφάσεων που καλύπτουν ποικιλία θεμάτων και Δικαστηρίων όλων των βαθμών, με προτίμηση τις πολιτικές αποφάσεις του Εφετείου Κρήτης, καθώς και ορισμένες ιστορικές αποφάσεις λόγω της φύσεώς τους ή των παραγόντων της δίκης.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης