ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
_________
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
_____
Ο Κρητικός Κώδιξ περιλαμβάνει συστηματική καθ’ ύλη και κατά περιόδους κατάταξη των κανόνων του Κρητικού Δικαίου από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα.
Στην πρώτη περίοδο, της Τουρκοκρατίας (1669-1868), περιλαμβάνονται πρώτα οι διεθνείς συνθήκες περί Κρήτης (Διεθνές Δίκαιο) και ακολούθως οι κανόνες του ιερού και του πολιτικού δικαίου (Οθωμανικό Δίκαιο). Τα προνόμια που χορηγήθηκαν στην Κρήτη, οι αυτοκρατορικές διατάξεις, βεράτια και φερμάνια, καθώς και οι πατριαρχικές διατάξεις κατατάσσονται χωριστά (Προνομιακό Δίκαιο). Το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και το λαϊκό εθιμικό δίκαιο που αφορά τους χριστιανούς κρητικούς περιέχεται συνοπτικά στον Κώδικα (Επίσημο και Λαϊκό Δίκαιο). Ακολουθεί το δίκαιο που δημιούργησαν οι κρητικές επαναστάσεις του 1770, 1821, 1833 και του 1866 (Επαναστατικό Δίκαιο) και τέλος οι πράξεις των αιγυπτιακών αντιβασιλικών συμβουλίων (Αιγυπτοκρατία).
Η δεύτερη περίοδος, της Ημιαυτονομίας (1868-1898), περιλαμβάνει στο τμήμα του Διεθνούς Δικαίου τις διεθνείς συνθήκες της εποχής και τα θεσπίσματα των αρχών της διεθνούς κατοχής της Κρήτης. Το τμήμα των Τουρκικών Κωδικοποιήσεων περιέχει τους οθωμανικούς δικαστικούς κώδικες και άλλους οθωμανικούς νόμους, ενώ το καθεστώς της Ημιαυτονομίας περιλαμβάνει τις συστατικές πράξεις του νέου καθεστώτος. Ακολουθεί η Νομοθεσία της Γενικής Συνελεύσεως με του δικαστικούς κώδικες ης Κρήτης και διάφορους άλλους νόμους. Στο τμήμα του Επαναστατικού Δικαίου, περιλαμβάνονται οι πράξεις των κρητικών επαναστάσεων του 1878, 1889, 1895 και του 1897, ενώ στο τμήμα του Εθιμικού Δικαίου κατατάσσονται τα σχετικά έθιμα.
Η τρίτη περίοδος, η Κρητική Πολιτεία (1898-1913) υποδιαιρείται στα τμήματα, Διεθνές Δίκαιο (Συνθήκες και Διακοινώσεις), Συνταγματικό Δίκαιο (Κρητικά Συντάγματα 1899 και 1907, Ελληνικό Σύνταγμα 1864 και Συντακτικές Πράξεις), Κρητικοί Κώδικες (Αστικός Κώδιξ, Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας, Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας, (Ελληνικός) Ποινικός Κώδιξ, Νομοθετικό πλαίσιο (κυριότεροι νόμοι) και Επαναστατικό Δίκαιο (επαναστάσεις και κινήματα 1905, 1908, 1910, 1911, 1912).
Τέλος, η τέταρτη περίοδος, η Σύγχρονη Εποχή (1913-1993), περιλαμβάνει τις σχετικές με την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πηγές (Ένωση), τους κανόνες για τη διοίκηση της Κρήτης ως ελληνικής πλέον περιοχής (Διοικητικό Δίκαιο), το ισχύον καθ’ εαυτό κρητικό δίκαιο (Δικαστικοί Νόμοι), τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και πράξεις (Διεθνές Δίκαιο), πηγές της περιόδου κατοχής (Διατάξεις Κατοχικών αρχών, Αντιστασιακό Δίκαιο) και τα λοιπά περί Κρήτης νομοθετήματα (Νεότερη Νομοθεσία).
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης