ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
_________
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
_____
Κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας στην Κρήτη κυκλοφόρησαν αφενός η εφημερίδα Βακάι Γκιρίτ της αιγυπτιακής διοικήσεως Κρήτης (1830-1840) και αφετέρου η εφημερίδα Κρήτη της τουρκικής γενικής διοικήσεως Κρήτης (1868-1898). Οι επίσημες ή ημιεπίσημες αυτές εφημερίδες αποτελούν δυο σπουδαίες άμεσες διαγνωστικές πηγές του κρητικού δικαίου της εποχής.
Το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου έχει στόχο τον εντοπισμό και την ανεύρεση των ελλειπόντων φύλλων αυτών των εφημερίδων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλήρης σειρές στις γνωστές βιβλιοθήκες.
Η έρευνα για την εφημερίδα Βακάι Γκιρίτ επεκτάθηκε εκτός από το ιστορικό αρχείο Κρήτης σε άλλες βιβλιοθήκες και αρχεία στα Χανιά, στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Αθήνα. Επεκτάθηκε δε και στην Αίγυπτο όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει σχετικός τόμος της εφημερίδας. Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας όμως περιορίστηκαν στην επαναβεβαίωση της ύπαρξης δεκατεσσάρων, ήδη γνωστών, φύλλων της εφημερίδας, χωρίς να υπάρξει απάντηση στις προσπάθειες που έγιναν προς άλλες κατευθύνσεις.
Η έρευνα για την εφημερίδα Κρήτη είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τα περισσότερα φύλλα της εφημερίδα εντοπίστηκαν στα Χανιά, στο ιστορικό αρχείο Κρήτης και στη δημοτική βιβλιοθήκη και στο Ρέθυμνο στη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη. Αρκετά φύλλα εντοπίστηκαν επίσης στην Αθήνα στην εθνική βιβλιοθήκη και στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε προς την πλευρά της Τουρκίας δεν απέδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα στη βιβλιοθήκη του οθωμανικού αρχείου Κωνσταντινουπόλεως ούτε στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Έχουν εντοπισθεί όμως αρκετά φύλλα της εφημερίδας στη βιβλιοθήκη Hakki Tarik Us, στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι επομένως προφανές ότι η έρευνα μπορεί να προχωρήσει για τη Βακάι Γκιρίτ και την Κρήτη στο Κάιρο και στην Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα, με βάσιμες ελπίδες για την ανεύρεση των ελλειπόντων φύλλων των επίσημων εφημερίδων της Κρήτης κατά την τουρκοκρατία.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης
is-Efimerides.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Mon, 25 Jul 2011 14:22:31 GMT -->