ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
_________
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ 1905
_____
Το έργο «Επανάσταση Θερίσου 1905» αποτελεί το τελευταίο τμήμα του ερευνητικού προγράμματος 1998-2004 του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία επιγράφεται «Το κρητικό δίκαιο μέσα από την Επανάσταση του Θερίσου». Συγκεκριμένα, αναλύεται το δίκαιο της Κρητικής Πολιτείας η οποία αποτελούσε μία αυτόνομη ηγεμονία μόνο τυπικά υποκείμενη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ειδικότερα, ο όρος «δίκαιο» χρησιμοποιείται με τη διττή έννοια που αυτός εγγενώς έχει.
Από τη μια πλευρά, προσεγγίζεται το δίκαιο των Κρητικών, δηλαδή το αίτημά τους για ένωση της Μεγαλονήσου με το Βασίλειο της Ελλάδος. Αυτή η εθνική υπόθεση αποτέλεσε το ακανθώδες σημείο της διενέξεως μεταξύ των δύο ισχυρών πολιτικών πόλων του διεθνούς προτεκτοράτου, του αυταρχικού Πρίγκιπα Γεωργίου, γιου του Βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου Α΄, και του διατελέσαντα συμβούλου (υπουργού) επί της Δικαιοσύνης, του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Το ένοπλο επαναστατικό κίνημα, το οποίο κηρύχθηκε από το φιλελεύθερο πολιτικό Βενιζέλο στο χωριό Θέρισο στις 10/23 Μαρτίου του 1905, αποσκοπούσε στην προώθηση της λύσης της Ένωσης αλλά και στη ριζική μεταβολή των όρων της εσωτερικής διακυβέρνησης, μάλιστα υπογράμμιζε την ανάγκη για την άμεση αντικατάσταση του Γεωργίου.
Από την άλλη πλευρά, προσεγγίζεται το δίκαιο με τη συμβατική έννοια του όρου, ιδίως το κρητικό Σύνταγμα του 1899 το οποίο ήταν υπερβολικά ευνοϊκό για τον επικεφαλής της Πολιτείας, εξαιτίας της αρνητικής εμπειρίας από τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα στην κρίση του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά ταραγμένη πολιτική περίοδο η οποία ανέδειξε ως ηγέτη καθιερωμένο σε ολόκληρο το ελληνικό στερέωμα τον πρωταγωνιστή της Επανάστασης, το Βενιζέλο, ο οποίος δικαιώθηκε για την επαναστατική του τακτική.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης