Μ. ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ – Γ. ΤΖΑΝΑΚΗ – Μ. ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ
_________
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
_____
Η συγκέντρωση της βιβλιογραφίας του Κρητικού Δικαίου αποτελεί απαραίτητο μέσο για τη σπουδή αυτού του τομέα της Κρητολογικής έρευνας. Ωστόσο, τα καθαρώς νομικά έργα ως μελετήματα που αναφέρονται στο Κρητικό Δίκαιο, δεν είναι πολυάριθμα. Αντιθέτως αφθονούν τα δημοσιεύματα στον ευρύτερο χώρο των Κρητολογικών Σπουδών, κυρίως στους τομείς της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν δημοσιευθεί και σημαντικά έγγραφα σε ολόκληρες συλλογές. Η μεγάλη, επομένως, έλλειψη νομικών πηγών, ως πηγών ιστορικής γνώσης του Δικαίου, μας αναγκάζει να καταφεύγομε στις έμμεσες διαγνωστικές πηγές του Δικαίου και στις συναφείς επιστήμες, καθώς και στη βοήθεια των ιστορικών φιλολόγων, επιγραφικών, παπυρολόγων και άλλων επιστημόνων κρητολόγων.
Βασικό κριτήριο επομένως για τον καταρτισμό της βιβλιογραφίας του Κρητικού Δικαίου, αποτέλεσε όχι μόνο το νομικό καθ’ εαυτό περιεχόμενο του έργου, αλλά και ο χαρακτήρας του ως έμμεσης διαγνωστικής πηγής δικαίου. Η μέθοδος αυτή εμπεριέχει ασφαλώς τον κίνδυνο της ρευστότητας στα όρια των πηγών του Κρητικού Δικαίου αλλά δεν στερεί τον ερευνητή από κάποια στοιχεία που μπορεί να αξιολογήσει ο ίδιος.
Για τη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας του Κρητικού Δικαίου, πραγματοποιήθηκε αρχικά συστηματική αποδελτίωση των μέχρι τέλους του 1989 εκδοθέντων επιστημονικών περιοδικών κρητικού ή νομικοϊστορικού περιεχομένου, καθώς και ο έλεγχος των εκδοθεισών κρητικών γενικών βιβλιογραφιών. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε ακολούθως και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τον εμπλουτισμό της Κρητικής Νομικής βιβλιογραφίας από τις νεότερες δημοσιεύσεις. Η κατάταξη των τίτλων της βιβλιογραφίας αυτής έγινε με βάση το περιεχόμενο ως εξής:
Α΄. Γενική Βιβλιογραφία: Ι. Δίκαιο (Νομοθεσία, Έθιμα, Θεσμοί, Δικηγορία), ΙΙ. Ιστορία (Ιστοριογραφία, Κρητολογία, Πολιτισμός, Περιηγητές), ΙΙΙ. Πηγές (Αρχειακή έρευνα, Βιβλιογραφία, Επιγραφές).
Β΄. Βιβλιογραφία κατά θέματα: Ι. Νεολιθική περίοδος, ΙΙ. Μινωική περίοδος (Μινωικός Πολιτισμός, Θρησκεία – Κράτος, Κοινωνική ζωή), ΙΙΙ. Αρχαιοελληνική περίοδος (Μυκηναϊκή εποχή, Δωρική εποχή, Κλασικοί χρόνοι, Ελληνιστική εποχή, Δίκαιο της Γόρτυνος), IV. Ρωμαϊκή περίοδος, V. Βυζαντινή περίοδος (Πρώτη Βυζαντινή περίοδος, Δεύτερη Βυζαντινή περίοδος, Εκκλησία), VI. Αραβική περίοδος, VII. Βενετική περίοδος (Γενικά έργα, Επίσημα έγγραφα, Νοταριακά έγγραφα, Φιλολογικές πηγές, Φεουδαρχία, Κοινωνία – Οικονομία, Εκκλησία, Διοίκηση – Δικαιοσύνη, Επαναστάσεις), VIII. Περίοδος Τουρκοκρατίας (Γενικά έργα, Πρώιμη Τουρκοκρατία, Κοινωνία – Οικονομία, Εκκλησία, Διοίκηση – Δικαιοσύνη – Νομοθεσία, Επαναστάσεις, Αιγυπτιοκρατία, Έθιμα, Έγγραφα, Οθωμανικό Δίκαιο), IX. Περίοδος Ημιαυτονομίας (Νομοθεσία – Νομολογία, Επαναστάσεις, Οργανικός Νόμος – Σύμβαση Χαλέπας), X. Κρητική Πολιτεία (Γενικά έργα, Κρητικό Ζήτημα, Επαναστάσεις, Δίκαιο – Πολίτευμα – Νομοθεσία, Διεθνής Κατοχή, Διοίκηση – Δικαιοσύνη), ΧΙ. Σύγχρονη περίοδος (Γενικά έργα, Μάχη Κρήτης – Κατοχή – Αντίσταση, Ειδικό Τοπικό Κρητικό Δίκαιο).
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης